Ποινικός Κώδικας (Νόμος 4619/2019)

Κύρωση του Ποινικού Κώδικα

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ:

11/06/2019

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ:

11/06/2019

Κωδικοποιημένο

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

Άρθρο πρώτο - Ποινικός Κώδικας (Νόμος 4619/2019)

Άρθρο 1 - Ποινικός Κώδικας (Νόμος 4619/2019) - Καμία ποινή χωρίς νόμο

Άρθρο 2 - Ποινικός Κώδικας (Νόμος 4619/2019) - Αναδρομική ισχύς του ηπιότερου νόμου

Άρθρο 3 - Ποινικός Κώδικας (Νόμος 4619/2019)

Άρθρο 4 - Ποινικός Κώδικας (Νόμος 4619/2019)

Άρθρο 5 - Ποινικός Κώδικας (Νόμος 4619/2019) - Εγκλήματα που τελέστηκαν στην ημεδαπή

Άρθρο 6 - Ποινικός Κώδικας (Νόμος 4619/2019) - Εγκλήματα ημεδαπών στην αλλοδαπή

Άρθρο 7 - Ποινικός Κώδικας (Νόμος 4619/2019) - Εγκλήματα αλλοδαπών στην αλλοδαπή

Άρθρο 8 - Ποινικός Κώδικας (Νόμος 4619/2019) - Εγκλήματα στην αλλοδαπή που τιμωρούνται πάντοτε κατά τους ελληνικούς νόμους

Άρθρο 9 - Ποινικός Κώδικας (Νόμος 4619/2019) - Ακαταδίωκτο εγκλημάτων που τελέστηκαν στην αλλοδαπή

Άρθρο 10 - Ποινικός Κώδικας (Νόμος 4619/2019) - Υπολογισμός ποινών που εκτίθηκαν στην αλλοδαπή

Άρθρο 11 - Ποινικός Κώδικας (Νόμος 4619/2019) - Αναγνώριση αλλοδαπών ποινικών αποφάσεων

Άρθρο 12 - Ποινικός Κώδικας (Νόμος 4619/2019) - Ειδικοί ποινικοί νόμοι

Άρθρο 13 - Ποινικός Κώδικας (Νόμος 4619/2019) - Έννοια όρων του Κώδικα

Άρθρο 14 - Ποινικός Κώδικας (Νόμος 4619/2019) - Έννοια της αξιόποινης πράξης

Άρθρο 15 - Ποινικός Κώδικας (Νόμος 4619/2019) - Έγκλημα που τελείται με παράλειψη

Άρθρο 16 - Ποινικός Κώδικας (Νόμος 4619/2019) - Τόπος τέλεσης της πράξης

Άρθρο 17 - Ποινικός Κώδικας (Νόμος 4619/2019) - Χρόνος τέλεσης της πράξης

Άρθρο 18 - Ποινικός Κώδικας (Νόμος 4619/2019) - Κατηγορίες αξιοποίνων πράξεων

Άρθρο 19 - Ποινικός Κώδικας (Νόμος 4619/2019) - Ποινικός χαρακτήρας πράξεων που έχουν εκδικαστεί

Άρθρο 20 - Ποινικός Κώδικας (Νόμος 4619/2019) - Λόγοι άρσης του αδίκου

Άρθρο 21 - Ποινικός Κώδικας (Νόμος 4619/2019) - Προσταγή

Άρθρο 22 - Ποινικός Κώδικας (Νόμος 4619/2019) - Άμυνα

Άρθρο 23 - Ποινικός Κώδικας (Νόμος 4619/2019) - Υπέρβαση άμυνας

Άρθρο 24 - Ποινικός Κώδικας (Νόμος 4619/2019) - Υπαίτια κατάσταση άμυνας

Άρθρο 25 - Ποινικός Κώδικας (Νόμος 4619/2019) - Κατάσταση ανάγκης που αίρει το άδικο

Άρθρο 26 - Ποινικός Κώδικας (Νόμος 4619/2019) - Υπαιτιότητα στα κακουργήματα και πλημμελήματα

Άρθρο 27 - Ποινικός Κώδικας (Νόμος 4619/2019) - Δόλος

Άρθρο 28 - Ποινικός Κώδικας (Νόμος 4619/2019) - Αμέλεια

Άρθρο 29 - Ποινικός Κώδικας (Νόμος 4619/2019) - Ευθύνη από το αποτέλεσμα

Άρθρο 30 - Ποινικός Κώδικας (Νόμος 4619/2019) - Πραγματική πλάνη

Άρθρο 31 - Ποινικός Κώδικας (Νόμος 4619/2019) - Νομική πλάνη

Άρθρο 32 - Ποινικός Κώδικας (Νόμος 4619/2019) - Κατάσταση ανάγκης που αίρει τον καταλογισμό

Άρθρο 33 - Ποινικός Κώδικας (Νόμος 4619/2019) - Αδυναμία αποφυγής του αδίκου

Άρθρο 34 - Ποινικός Κώδικας (Νόμος 4619/2019) - Ανικανότητα προς καταλογισμό

Άρθρο 35 - Ποινικός Κώδικας (Νόμος 4619/2019) - Υπαίτια πρόκληση ανικανότητας

Άρθρο 36 - Ποινικός Κώδικας (Νόμος 4619/2019) - Μειωμένη ικανότητα καταλογισμού

Άρθρο 37 - Ποινικός Κώδικας (Νόμος 4619/2019)

Άρθρο 38 - Ποινικός Κώδικας (Νόμος 4619/2019)

Άρθρο 39 - Ποινικός Κώδικας (Νόμος 4619/2019)

Άρθρο 40 - Ποινικός Κώδικας (Νόμος 4619/2019)

Άρθρο 41 - Ποινικός Κώδικας (Νόμος 4619/2019)

Άρθρο 42 - Ποινικός Κώδικας (Νόμος 4619/2019) - Έννοια και ποινή της απόπειρας

Άρθρο 43 - Ποινικός Κώδικας (Νόμος 4619/2019)

Άρθρο 44 - Ποινικός Κώδικας (Νόμος 4619/2019) - Υπαναχώρηση

Άρθρο 45 - Ποινικός Κώδικας (Νόμος 4619/2019) - Συναυτουργοί

Άρθρο 46 - Ποινικός Κώδικας (Νόμος 4619/2019) - Ηθικός αυτουργός και προβοκάτορας

Άρθρο 47 - Ποινικός Κώδικας (Νόμος 4619/2019) - Συνεργός

Άρθρο 48 - Ποινικός Κώδικας (Νόμος 4619/2019) - Γενική διάταξη

Άρθρο 49 - Ποινικός Κώδικας (Νόμος 4619/2019) - Ιδιαίτερες ιδιότητες ή σχέσεις

Άρθρο 50 - Ποινικός Κώδικας (Νόμος 4619/2019) - Είδη ποινών

Άρθρο 51 - Ποινικός Κώδικας (Νόμος 4619/2019) - Ποινές στερητικές της ελευθερίας

Άρθρο 52 - Ποινικός Κώδικας (Νόμος 4619/2019) - Κάθειρξη

Άρθρο 53 - Ποινικός Κώδικας (Νόμος 4619/2019) - Φυλάκιση

Άρθρο 54 - Ποινικός Κώδικας (Νόμος 4619/2019) - Περιορισμός σε ειδικό κατάστημα κράτησης νέων

Άρθρο 55 - Ποινικός Κώδικας (Νόμος 4619/2019) - Παροχή κοινωφελούς εργασίας

Άρθρο 56 - Ποινικός Κώδικας (Νόμος 4619/2019)

Άρθρο 57 - Ποινικός Κώδικας (Νόμος 4619/2019) - Χρηματική ποινή

Άρθρο 58 - Ποινικός Κώδικας (Νόμος 4619/2019)

Άρθρο 59 - Ποινικός Κώδικας (Νόμος 4619/2019) - Γενική διάταξη

Άρθρο 60 - Ποινικός Κώδικας (Νόμος 4619/2019) - Αποστέρηση θέσεων και αξιωμάτων

Άρθρο 61 - Ποινικός Κώδικας (Νόμος 4619/2019)

Άρθρο 62 - Ποινικός Κώδικας (Νόμος 4619/2019)

Άρθρο 63 - Ποινικός Κώδικας (Νόμος 4619/2019)

Άρθρο 64 - Ποινικός Κώδικας (Νόμος 4619/2019)

Άρθρο 65 - Ποινικός Κώδικας (Νόμος 4619/2019) - Απαγόρευση άσκησης επαγγέλματος

Άρθρο 66 - Ποινικός Κώδικας (Νόμος 4619/2019) - Αφαίρεση άδειας οδήγησης ή εκμετάλλευσης μεταφορικού μέσου

Άρθρο 67 - Ποινικός Κώδικας (Νόμος 4619/2019) - Δημοσίευση καταδικαστικής απόφασης

Άρθρο 68 - Ποινικός Κώδικας (Νόμος 4619/2019) - Δήμευση

Άρθρο 69 - Ποινικός Κώδικας (Νόμος 4619/2019) - Γενική διάταξη

Άρθρο 69Α - Ποινικός Κώδικας (Νόμος 4619/2019) - Μέτρα θεραπείας ατόμων που απαλλάσσονται από την ποινή λόγω ψυχικής ή διανοητικής διαταραχής

Άρθρο 70 - Ποινικός Κώδικας (Νόμος 4619/2019) - Διάρκεια του θεραπευτικού μέτρου

Άρθρο 71 - Ποινικός Κώδικας (Νόμος 4619/2019) - Μέτρα θεραπείας ατόμων μειωμένου καταλογισμού λόγω ψυχικής ή διανοητικής διαταραχής

Άρθρο 72 - Ποινικός Κώδικας (Νόμος 4619/2019)

Άρθρο 73 - Ποινικός Κώδικας (Νόμος 4619/2019)

Άρθρο 74 - Ποινικός Κώδικας (Νόμος 4619/2019)

Άρθρο 75 - Ποινικός Κώδικας (Νόμος 4619/2019) - Παραγραφή μέτρου ασφαλείας

Άρθρο 76 - Ποινικός Κώδικας (Νόμος 4619/2019) - Δήμευση

Άρθρο 77 - Ποινικός Κώδικας (Νόμος 4619/2019)

Άρθρο 78 - Ποινικός Κώδικας (Νόμος 4619/2019)

Άρθρο 79 - Ποινικός Κώδικας (Νόμος 4619/2019) - Δικαστική επιμέτρηση της ποινής

Άρθρο 80 - Ποινικός Κώδικας (Νόμος 4619/2019) - Επιμέτρηση και απότιση χρηματικής ποινής

Άρθρο 81 - Ποινικός Κώδικας (Νόμος 4619/2019) - Επιμέτρηση της ποινής της παροχής κοινωφελούς εργασίας

Άρθρο 82 - Ποινικός Κώδικας (Νόμος 4619/2019) - Υπολογισμός του χρόνου της προσωρινής κράτησης

Άρθρο 82Α - Ποινικός Κώδικας (Νόμος 4619/2019) - Έγκλημα με ρατσιστικά χαρακτηριστικά

Άρθρο 83 - Ποινικός Κώδικας (Νόμος 4619/2019) - Μειωμένη ποινή

Άρθρο 84 - Ποινικός Κώδικας (Νόμος 4619/2019) - Ελαφρυντικές περιστάσεις

Άρθρο 85 - Ποινικός Κώδικας (Νόμος 4619/2019) - Συρροή λόγων μείωσης της ποινής

Άρθρο 86 - Ποινικός Κώδικας (Νόμος 4619/2019)

Άρθρο 87 - Ποινικός Κώδικας (Νόμος 4619/2019)

Άρθρο 88 - Ποινικός Κώδικας (Νόμος 4619/2019)

Άρθρο 89 - Ποινικός Κώδικας (Νόμος 4619/2019)

Άρθρο 90 - Ποινικός Κώδικας (Νόμος 4619/2019)

Άρθρο 91 - Ποινικός Κώδικας (Νόμος 4619/2019)

Άρθρο 92 - Ποινικός Κώδικας (Νόμος 4619/2019)

Άρθρο 93 - Ποινικός Κώδικας (Νόμος 4619/2019)

Άρθρο 94 - Ποινικός Κώδικας (Νόμος 4619/2019) - Συνολική ποινή σε περίπτωση στερητικών της ελευθερίας ποινών

Άρθρο 95 - Ποινικός Κώδικας (Νόμος 4619/2019) - Συντρέχουσες παρεπόμενες ποινές και μέτρα ασφαλείας

Άρθρο 96 - Ποινικός Κώδικας (Νόμος 4619/2019) - Συνολική ποινή σε περίπτωση συρροής χρηματικών ποινών

Άρθρο 96Α - Ποινικός Κώδικας (Νόμος 4619/2019) - Συνολική ποινή σε περίπτωση συρροής ποινών παροχής κοινωφελούς εργασίας

Άρθρο 97 - Ποινικός Κώδικας (Νόμος 4619/2019) - Άλλες περιπτώσεις συνολικής ποινής

Άρθρο 98 - Ποινικός Κώδικας (Νόμος 4619/2019) - Έγκλημα κατ’ εξακολούθηση

Άρθρο 99 - Ποινικός Κώδικας (Νόμος 4619/2019) - Αναστολή εκτέλεσης της ποινής υπό όρο

Άρθρο 100 - Ποινικός Κώδικας (Νόμος 4619/2019) - Αναστολή εκτέλεσης μέρους της ποινής

Άρθρο 101 - Ποινικός Κώδικας (Νόμος 4619/2019) - Ανάκληση της αναστολής

Άρθρο 102 - Ποινικός Κώδικας (Νόμος 4619/2019) - Άρση της αναστολής

Άρθρο 103 - Ποινικός Κώδικας (Νόμος 4619/2019) - Ενέργεια αλλοδαπής απόφασης

Άρθρο 104 - Ποινικός Κώδικας (Νόμος 4619/2019) - Δικαστικές δαπάνες, αποζημιώσεις και παρεπόμενες ποινές

Άρθρο 104Α - Ποινικός Κώδικας (Νόμος 4619/2019) - Μετατροπή της φυλάκισης σε κοινωφελή εργασία

Άρθρο 104Β - Ποινικός Κώδικας (Νόμος 4619/2019) - Λόγοι δικαστικής άφεσης της ποινής

Άρθρο 105 - Ποινικός Κώδικας (Νόμος 4619/2019) - Έκτιση της ποινής στην κατοικία

Άρθρο 105Α - Ποινικός Κώδικας (Νόμος 4619/2019) - Παροχή κοινωφελούς εργασίας

Άρθρο 105Β - Ποινικός Κώδικας (Νόμος 4619/2019) - Απόλυση υπό τον όρο της ανάκλησης

Άρθρο 106 - Ποινικός Κώδικας (Νόμος 4619/2019) - Προϋποθέσεις για τη χορήγηση της απόλυσης

Άρθρο 107 - Ποινικός Κώδικας (Νόμος 4619/2019) - Ανάκληση της απόλυσης

Άρθρο 108 - Ποινικός Κώδικας (Νόμος 4619/2019) - Άρση της απόλυσης

Άρθρο 109 - Ποινικός Κώδικας (Νόμος 4619/2019) - Συνέπειες της μη ανάκλησης και άρσης

Άρθρο 110 - Ποινικός Κώδικας (Νόμος 4619/2019) - Διαδικασία για τη χορήγηση και την ανάκληση της απόλυσης

Άρθρο 110Α - Ποινικός Κώδικας (Νόμος 4619/2019) - Απόλυση υπό τον όρο της κατ’ οίκον έκτισης της ποινής με ηλεκτρονική επιτήρηση

Άρθρο 111 - Ποινικός Κώδικας (Νόμος 4619/2019) - Χρόνος παραγραφής

Άρθρο 112 - Ποινικός Κώδικας (Νόμος 4619/2019) - Έναρξη του χρόνου παραγραφής

Άρθρο 113 - Ποινικός Κώδικας (Νόμος 4619/2019) - Αναστολή της παραγραφής

Άρθρο 114 - Ποινικός Κώδικας (Νόμος 4619/2019) - Μη υποβολή έγκλησης ή δήλωση παραίτησης από το δικαίωμα της έγκλησης

Άρθρο 115 - Ποινικός Κώδικας (Νόμος 4619/2019) - Πρόσωπα που δικαιούνται να υποβάλουν έγκληση

Άρθρο 116 - Ποινικός Κώδικας (Νόμος 4619/2019) - Αδιαίρετο της έγκλησης

Άρθρο 117 - Ποινικός Κώδικας (Νόμος 4619/2019) - Ανάκληση της έγκλησης

Άρθρο 118 - Ποινικός Κώδικας (Νόμος 4619/2019) - Χρόνος παραγραφής των ποινών που επιβλήθηκαν

Άρθρο 119 - Ποινικός Κώδικας (Νόμος 4619/2019) - Έναρξη του χρόνου παραγραφής των ποινών

Άρθρο 120 - Ποινικός Κώδικας (Νόμος 4619/2019) - Αναστολή της παραγραφής των ποινών

Άρθρο 121 - Ποινικός Κώδικας (Νόμος 4619/2019) - Ορισμός

Άρθρο 122 - Ποινικός Κώδικας (Νόμος 4619/2019) - Αναμορφωτικά μέτρα

Άρθρο 123 - Ποινικός Κώδικας (Νόμος 4619/2019) - Θεραπευτικά μέτρα

Άρθρο 124 - Ποινικός Κώδικας (Νόμος 4619/2019) - Μεταβολή ή άρση μέτρων

Άρθρο 125 - Ποινικός Κώδικας (Νόμος 4619/2019) - Διάρκεια μέτρων

Άρθρο 126 - Ποινικός Κώδικας (Νόμος 4619/2019) - Ποινική μεταχείριση των ανηλίκων

Άρθρο 127 - Ποινικός Κώδικας (Νόμος 4619/2019) - Περιορισμός σε ειδικό κατάστημα κράτησης νέων

Άρθρο 128 - Ποινικός Κώδικας (Νόμος 4619/2019) - Αντικατάσταση του περιορισμού σε ειδικό κατάστημα κράτησης νέων

Άρθρο 129 - Ποινικός Κώδικας (Νόμος 4619/2019) - Απόλυση υπό όρο

Άρθρο 129A - Ποινικός Κώδικας (Νόμος 4619/2019) - Απόλυση υπό τον όρο του κατ’ οίκον περιορισμού με ηλεκτρονική επιτήρηση

Άρθρο 130 - Ποινικός Κώδικας (Νόμος 4619/2019) - Εκδίκαση μετά τη συμπλήρωση του δέκατου όγδοου έτους

Άρθρο 131 - Ποινικός Κώδικας (Νόμος 4619/2019) - Έναρξη εκτέλεσης της απόφασης μετά τη συμπλήρωση του δέκατου όγδοου έτους

Άρθρο 132 - Ποινικός Κώδικας (Νόμος 4619/2019) - Συρροή

Άρθρο 133 - Ποινικός Κώδικας (Νόμος 4619/2019) - Νεαροί ενήλικες

Άρθρο 134 - Ποινικός Κώδικας (Νόμος 4619/2019) - Εσχάτη προδοσία

Άρθρο 135 - Ποινικός Κώδικας (Νόμος 4619/2019) - Προπαρασκευαστικές πράξεις

Άρθρο 136 - Ποινικός Κώδικας (Νόμος 4619/2019) - Παρεπόμενες ποινές

Άρθρο 137 - Ποινικός Κώδικας (Νόμος 4619/2019) - Έμπρακτη μετάνοια

Άρθρο 137Α - Ποινικός Κώδικας (Νόμος 4619/2019) - Βασανιστήρια

Άρθρο 137Β - Ποινικός Κώδικας (Νόμος 4619/2019)

Άρθρο 137Γ - Ποινικός Κώδικας (Νόμος 4619/2019)

Άρθρο 137Δ - Ποινικός Κώδικας (Νόμος 4619/2019)

Άρθρο 138 - Ποινικός Κώδικας (Νόμος 4619/2019) - Επιβουλή της ακεραιότητας της χώρας

Άρθρο 139 - Ποινικός Κώδικας (Νόμος 4619/2019) - Νόθευση αποδεικτικών

Άρθρο 140 - Ποινικός Κώδικας (Νόμος 4619/2019) - Έκθεση σε κίνδυνο πολέμου

Άρθρο 141 - Ποινικός Κώδικας (Νόμος 4619/2019) - Έκθεση σε κίνδυνο αντιποίνων

Άρθρο 142 - Ποινικός Κώδικας (Νόμος 4619/2019) - Έκθεση σε κίνδυνο αντιποίνων από αμέλεια

Άρθρο 142Α - Ποινικός Κώδικας (Νόμος 4619/2019) - Παραβάσεις κανονισμών της Ε.Ε.

Άρθρο 143 - Ποινικός Κώδικας (Νόμος 4619/2019) - Υπηρεσία στον εχθρό

Άρθρο 144 - Ποινικός Κώδικας (Νόμος 4619/2019) - Υποστήριξη της πολεμικής δύναμης του εχθρού

Άρθρο 145 - Ποινικός Κώδικας (Νόμος 4619/2019)

Άρθρο 146 - Ποινικός Κώδικας (Νόμος 4619/2019) - Παραβίαση μυστικών της Πολιτείας

Άρθρο 147 - Ποινικός Κώδικας (Νόμος 4619/2019) - Παραβίαση μυστικών της Πολιτείας από αμέλεια

Άρθρο 148 - Ποινικός Κώδικας (Νόμος 4619/2019) - Κατασκοπεία

Άρθρο 149 - Ποινικός Κώδικας (Νόμος 4619/2019) - Έννοια κρατικού απορρήτου

Άρθρο 150 - Ποινικός Κώδικας (Νόμος 4619/2019)

Άρθρο 151 - Ποινικός Κώδικας (Νόμος 4619/2019)

Άρθρο 152 - Ποινικός Κώδικας (Νόμος 4619/2019) - Παρεπόμενες ποινές

Άρθρο 153 - Ποινικός Κώδικας (Νόμος 4619/2019) - Προσβολές κατά των εκπροσώπων άλλου κράτους

Άρθρο 154 - Ποινικός Κώδικας (Νόμος 4619/2019) - Προσβολή διπλωματικών αντιπροσώπων

Άρθρο 155 - Ποινικός Κώδικας (Νόμος 4619/2019) - Προσβολή συμβόλων άλλου κράτους

Άρθρο 156 - Ποινικός Κώδικας (Νόμος 4619/2019) - Προϋποθέσεις της δίωξης

Άρθρο 157 - Ποινικός Κώδικας (Νόμος 4619/2019) - Προσβολές κατά του Προέδρου της Δημοκρατίας, της Βουλής ή της Κυβέρνησης και οργάνων τοπικής αυτοδιοίκησης

Άρθρο 158 - Ποινικός Κώδικας (Νόμος 4619/2019) - Νόθευση εκλογής ή ψηφοφορίας

Άρθρο 159 - Ποινικός Κώδικας (Νόμος 4619/2019) - Δωροληψία πολιτικών προσώπων

Άρθρο 159Α - Ποινικός Κώδικας (Νόμος 4619/2019) - Δωροδοκία πολιτικών προσώπων

Άρθρο 160 - Ποινικός Κώδικας (Νόμος 4619/2019) - Αντιποίηση

Άρθρο 160Α - Ποινικός Κώδικας (Νόμος 4619/2019) - Διατάραξη συνεδριάσεων

Άρθρο 161 - Ποινικός Κώδικας (Νόμος 4619/2019) - Βία κατά εκλογέων

Άρθρο 162 - Ποινικός Κώδικας (Νόμος 4619/2019) - Εξαπάτηση εκλογέων

Άρθρο 163 - Ποινικός Κώδικας (Νόμος 4619/2019) - Παραβίαση της μυστικότητας της ψηφοφορίας

Άρθρο 164 - Ποινικός Κώδικας (Νόμος 4619/2019) - Νόθευση εκλογής

Άρθρο 165 - Ποινικός Κώδικας (Νόμος 4619/2019) - Δωροδοκία εκλογέα

Άρθρο 166 - Ποινικός Κώδικας (Νόμος 4619/2019) - Διατάραξη εκλογικής διαδικασίας

Άρθρο 167 - Ποινικός Κώδικας (Νόμος 4619/2019) - Βία κατά υπαλλήλων και δικαστικών προσώπων

Άρθρο 167Α - Ποινικός Κώδικας (Νόμος 4619/2019) - Αθέμιτη επιρροή σε δικαστικούς λειτουργούς

Άρθρο 168 - Ποινικός Κώδικας (Νόμος 4619/2019) - Διατάραξη της λειτουργίας υπηρεσίας

Άρθρο 168Α - Ποινικός Κώδικας (Νόμος 4619/2019) - Διατάραξη δικαστικών συνεδριάσεων

Άρθρο 169 - Ποινικός Κώδικας (Νόμος 4619/2019) - Απείθεια

Άρθρο 169Α - Ποινικός Κώδικας (Νόμος 4619/2019) - Παραβίαση δικαστικών αποφάσεων

Άρθρο 170 - Ποινικός Κώδικας (Νόμος 4619/2019) - Στάση

Άρθρο 171 - Ποινικός Κώδικας (Νόμος 4619/2019)

Άρθρο 172 - Ποινικός Κώδικας (Νόμος 4619/2019) - Ελευθέρωση φυλακισμένου

Άρθρο 173 - Ποινικός Κώδικας (Νόμος 4619/2019) - Απόδραση κρατουμένου

Άρθρο 173Α - Ποινικός Κώδικας (Νόμος 4619/2019) - Παραβίαση περιορισμού κατ`οίκον με ηλεκτρονική επιτήρηση

Άρθρο 174 - Ποινικός Κώδικας (Νόμος 4619/2019) - Στάση κρατουμένων

Άρθρο 175 - Ποινικός Κώδικας (Νόμος 4619/2019) - Αντιποίηση

Άρθρο 176 - Ποινικός Κώδικας (Νόμος 4619/2019)

Άρθρο 177 - Ποινικός Κώδικας (Νόμος 4619/2019) - Παραβίαση κατάσχεσης

Άρθρο 178 - Ποινικός Κώδικας (Νόμος 4619/2019) - Παραβίαση σφραγίδων που έθεσε η αρχή

Άρθρο 179 - Ποινικός Κώδικας (Νόμος 4619/2019) - Παραβίαση φύλαξης της αρχής

Άρθρο 180 - Ποινικός Κώδικας (Νόμος 4619/2019) - Βλάβη επίσημων κοινοποιήσεων

Άρθρο 181 - Ποινικός Κώδικας (Νόμος 4619/2019) - Μη ανακοίνωση ανεύρεσης νεκρού κ.λπ.

Άρθρο 182 - Ποινικός Κώδικας (Νόμος 4619/2019)

Άρθρο 182Α - Ποινικός Κώδικας (Νόμος 4619/2019)

Άρθρο 183 - Ποινικός Κώδικας (Νόμος 4619/2019) - Διέγερση σε ανυπακοή

Άρθρο 184 - Ποινικός Κώδικας (Νόμος 4619/2019) - Διέγερση σε διάπραξη εγκλημάτων, βιαιοπραγίες ή διχόνοια

Άρθρο 185 - Ποινικός Κώδικας (Νόμος 4619/2019)

Άρθρο 186 - Ποινικός Κώδικας (Νόμος 4619/2019) - Πρόκληση και προσφορά για την τέλεση εγκλήματος

Άρθρο 187 - Ποινικός Κώδικας (Νόμος 4619/2019) - Εγκληματική οργάνωση

Άρθρο 187Α - Ποινικός Κώδικας (Νόμος 4619/2019) - Τρομοκρατικές πράξεις – Τρομοκρατική οργάνωση

Άρθρο 187Β - Ποινικός Κώδικας (Νόμος 4619/2019) - Αξιόποινη υποστήριξη

Άρθρο 187Γ - Ποινικός Κώδικας (Νόμος 4619/2019) - Ευνοϊκά μέτρα

Άρθρο 188 - Ποινικός Κώδικας (Νόμος 4619/2019)

Άρθρο 189 - Ποινικός Κώδικας (Νόμος 4619/2019) - Διατάραξη της κοινής ειρήνης

Άρθρο 190 - Ποινικός Κώδικας (Νόμος 4619/2019) - Απειλή διάπραξης εγκλημάτων

Άρθρο 191 - Ποινικός Κώδικας (Νόμος 4619/2019) - Διασπορά ψευδών ειδήσεων

Άρθρο 191Α - Ποινικός Κώδικας (Νόμος 4619/2019) - Προσβολή συμβόλων ή τόπων ιδιαίτερης εθνικής ή θρησκευτικής σημασίας

Άρθρο 192 - Ποινικός Κώδικας (Νόμος 4619/2019)

Άρθρο 193 - Ποινικός Κώδικας (Νόμος 4619/2019)

Άρθρο 194 - Ποινικός Κώδικας (Νόμος 4619/2019)

Άρθρο 195 - Ποινικός Κώδικας (Νόμος 4619/2019)

Άρθρο 196 - Ποινικός Κώδικας (Νόμος 4619/2019)

Άρθρο 197 - Ποινικός Κώδικας (Νόμος 4619/2019)

Άρθρο 198 - Ποινικός Κώδικας (Νόμος 4619/2019)

Άρθρο 199 - Ποινικός Κώδικας (Νόμος 4619/2019)

Άρθρο 200 - Ποινικός Κώδικας (Νόμος 4619/2019) - Διατάραξη θρησκευτικών συναθροίσεων

Άρθρο 201 - Ποινικός Κώδικας (Νόμος 4619/2019)

Άρθρο 202 - Ποινικός Κώδικας (Νόμος 4619/2019)

Άρθρο 203 - Ποινικός Κώδικας (Νόμος 4619/2019)

Άρθρο 204 - Ποινικός Κώδικας (Νόμος 4619/2019)

Άρθρο 205 - Ποινικός Κώδικας (Νόμος 4619/2019)

Άρθρο 206 - Ποινικός Κώδικας (Νόμος 4619/2019)

Παραγγέλλομε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή του ως νόμου του Κράτους.

Αθήνα, 11 Ιουνίου 2019

Σύνδεση στο Lawspot

Enter your e-mail address or username.
Enter the password that accompanies your e-mail.
Ξεχάσατε τον κωδικό σας;
logo

Δεν έχετε λογαριασμό;

Μπορείτε να εγγραφείτε στο Lawspot ανεξαρτήτως ιδιότητας, ως δικηγόρος, συμβολαιογράφος ή και απλός χρήστης, συμπληρώνοντας τη σχετική φόρμα εδώ.

Αν είστε δικηγόρος, με την εγγραφή σας στο Lawspot.gr κερδίζετε σημαντικά οφέλη. Δείτε αναλυτικές πληροφορίες εδώ.

send