ΠΟΛ. 1036/28.2.2018

Φορολογική μεταχείριση ημερήσιας αποζημίωσης στρατιωτικού προσωπικού

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ:

28/02/2018

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ:

28/02/2018

Κωδικοποιημένο

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΑΜΕΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ

ΤΜΗΜΑ : Α

ΑΔΑ: 7ΖΡ446ΜΠ3Ζ-ΛΥΒ

ΣΧΕΤ.: Το Φ.800/ΑΔ.2691/Σ.585/28-3-2017 έγγραφό σας 

Αθήνα , 28 Φεβρουαρίου 2018 

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΑΑΔΕ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΙΤΣΙΛΗΣ