logo-print

Άρθρο - ΠΟΛ. 1108/21.5.2015

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΙΣΧΥΟΣ:

21/05/2015

Κωδικοποιημένο
Ο προσδιορισμός και η είσπραξη του φόρου

ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΜΑΥΡΙΔΗΣ

Ο προσδιορισμός και η είσπραξη του φόρου

ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΜΑΥΡΙΔΗΣ

Η Α.Υ.Ο. ΠΟΛ 1080/2015 (ΦΕΚ 628 Β΄) «Ειδικά θέματα και λεπτομέρειες εφαρμογής της ρύθμισης ληξιπροθέσμων οφειλών στη φορολογική διοίκηση του Ν. 4321/2015 (ΦΕΚ 32 Α΄/21.3.2015)» τροποποιείται / συμπληρώνεται ως εξής:

1. Μετά τo τέταρτο εδάφιο του άρθρου 2 προστίθενται δύο εδάφια, ως εξής:

«Κατ’ εξαίρεση της καταβολής της πρώτης δόσης της ρύθμισης με εκούσια καταβολή, αυτή δύναται να καλύπτεται και με τα αποδιδόμενα ποσά από κατασχετήρια που έχουν επιβληθεί αποκλειστικά στα χέρια Πιστωτικών Ιδρυμάτων, ως τρίτων, εφόσον αυτά εισπράττονται εντός της προθεσμίας των τριών (3) εργασίμων ημερών από την υποβολή της αίτησης για υπαγωγή στη ρύθμιση και δεν πιστώνονται με άλλες οφειλές που δεν έχουν ρυθμιστεί ή πιστώνονται διαφορετικά κατά τις κείμενες διατάξεις. Σε περίπτωση που τα κατασχεμένα ποσά στα χέρια Πιστωτικών Ιδρυμάτων μετά την πάροδο της νόμιμης προθεσμίας των άρθρων 30Α και 32 του Ν.Δ. 356/1974 –ΚΕΔΕ− δεν έχουν αποδοθεί, επισπεύδεται η απόδοση αυτών εντός της ανωτέρω προθεσμίας των τριών εργασίμων ημερών από την υποβολή της αίτησης, με επιμέλεια του οφειλέτη».

2. Στην περίπτωση Β3) του άρθρου 3 οι λέξεις «οφειλές που είναι βεβαιωμένες στη Φορολογική Διοίκηση, έχουν καταχωρισθεί μέχρι την ημερομηνία της αίτησης στα βιβλία εισπρακτέων εσόδων και αφορούν υποχρεώσεις φορολογικών ετών» αντικαθίστανται με τις λέξεις «οφειλές που είναι βεβαιωμένες στη Φορολογική Διοίκηση, έχουν καταχωρισθεί μέχρι την ημερομηνία της αίτησης στα βιβλία εισπρακτέων εσόδων και αφορούν υποχρεώσεις ετών».

3. Στο τέλος της παρ. 3 του άρθρου 8, προστίθεται εδάφιο, ως εξής:

«Κατ εξαίρεση της καταβολής της προκαταβολής με εκούσια καταβολή, αυτή δύναται να καλύπτεται και με τα αποδιδόμενα ποσά από κατασχετήρια που έχουν επιβληθεί αποκλειστικά στα χέρια Πιστωτικών Ιδρυμάτων, ως τρίτων, εφόσον αυτά εισπράττονται εντός της προθεσμίας των τριών (3) εργασίμων ημερών από την υποβολή της αίτησης – δήλωσης για προκαταβολή και για υπαγωγή της υπολειπόμενης οφειλής σε ρύθμιση και δεν πιστώνονται με άλλες οφειλές που δεν έχουν ρυθμιστεί ή πιστώνονται διαφορετικά κατά τις κείμενες διατάξεις. Σε περίπτωση που τα κατασχεμένα ποσά στα χέρια Πιστωτικών Ιδρυμάτων μετά την πάροδο της νόμιμης προθεσμίας των άρθρων 30Α και 32 του Ν.Δ. 356/1974 –ΚΕΔΕ− δεν έχουν αποδοθεί, επισπεύδεται η απόδοση αυτών εντός της ανωτέρω προθεσμίας των τριών εργασίμων ημερών από την υποβολή της αίτησης – δήλωσης για προκαταβολή και για υπαγωγή της υπολειπόμενης οφειλής σε ρύθμιση, με επιμέλεια του οφειλέτη».

4. Στο β΄ εδάφιο της παρ. 3 του άρθρου 10 αντικαθίστανται οι λέξεις «Σε κάθε περίπτωση» με τις λέξεις «Με την επιφύλαξη των διατάξεων των τεσσάρων τελευταίων εδαφίων του άρθρου 13 του Ν. 4321/2015 και των άρθρων 2 και 8 της παρούσας περί δυνατότητας πίστωσης υπό προϋποθέσεις ποσών από κατασχετήρια που έχουν επιβληθεί αποκλειστικά στα χέρια Πιστωτικών Ιδρυμάτων για την εξόφληση μέρους της οφειλής με προκαταβολή ή την κάλυψη πρώτης δόσης της ρύθμισης».

5. Από το γ΄ εδάφιο της παρ. 3 του άρθρου 10 απαλείφεται η φράση «ήτοι μετά την ενεργοποίηση αυτής με εκούσια καταβολή».

Οι παράγραφοι 1, 3, 4 και 5 της παρούσας απόφασης έχουν ισχύ από 22−3−2015, σύμφωνα με το τελευταίο εδάφιο του άρθρου 4 του Ν. 4328/14−5−2015.

send