logo-print

Άρθρο 6 - ΠΟΛ. 1223/29.12.2017 - Ρυθμίσεις για την κατηγορία οφειλετών φυσικών προσώπων με πτωχευτική ικανότητα ή νομικών προσώπων που αποκτούν εισόδημα από επιχειρηματική δραστηριότητα και οφειλές προς το Δημόσιο που υπερβαίνουν το ογδόντα πέντε τοις εκα

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΙΣΧΥΟΣ:

11/10/2018

Κωδικοποιημένο
Η φορολογική ενημερότητα

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ​

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΤΣΟΣ

Η φορολογική ενημερότητα

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ​

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΤΣΟΣ

Στις περιπτώσεις οφειλετών του άρθρου 2 παρ. 1 περ. α υποπερ. αβ της παρούσας, το Δημόσιο χορηγεί τις ακόλουθες ρυθμίσεις των οφειλών προς αυτό:

(Α) Για οφειλέτες με συνολικές οφειλές έως 20.000 ευρώ: Εφαρμόζεται αναλογικά το προηγούμενο άρθρο.

(Β) Για οφειλέτες με συνολικές οφειλές από 20.000,01 έως 125.000 ευρώ, εξαιρουμένων των περιπτώσεων βασικής οφειλής προς το Δημόσιο έως 20.000 ευρώ, οπότε εφαρμόζεται αναλογικά το προηγούμενο άρθρο,

(α) το Δημόσιο χορηγεί ρυθμίσεις μόνο εφόσον ο οφειλέτης πληροί το εξής κριτήριο:

Ο λόγος του χρέους, απομειούμενου κατά το ποσό του υπό διαγραφή μέρους του κατά τα κατωτέρω, προς το εισόδημα, όπως αυτό καθορίζεται στην παρ. 3 του άρθρου 4 της παρούσας, είναι μικρότερος ή ίσος του 8.

(β) Το Δημόσιο χορηγεί ρυθμίσεις με τα εξής χαρακτηριστικά:

(βα) διαγραφή του 85% των οφειλών από προσαυξήσεις και τόκους εκπρόθεσμης καταβολής, καθώς και του 95% των οφειλών από πρόστιμα που έχουν επιβληθεί από τη φορολογική διοίκηση

(ββ) καθορισμό του πλήθους και του ύψους των μηνιαίων δόσεων, βάσει των κάτωθι κανόνων:

(ι) ελάχιστο ποσό εκάστης δόσης 50 ευρώ

(ιι) μέγιστος αριθμός δόσεων 120

(ιιι) ανάλογη μείωση του αριθμού των δόσεων βάσει του υπολογισμού της παρ. 4 του άρθρου 4 της παρούσας.

(Γ) Για οφειλέτες με συνολικές οφειλές άνω των 125.000 ευρώ, το Δημόσιο προτείνει λύσεις, μόνο εφόσον προσκομίζεται από τον οφειλέτη αξιολόγηση βιωσιμότητας και σχέδιο αναδιάρθρωσης οφειλών από ανεξάρτητο εμπειρογνώμονα, κατά την έννοια του άρθρου 1 παρ. 2 περ. ιδ του ν. 4469/2017, ο οποίος είναι είτε φυσικό πρόσωπο που είναι μέλος του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδος και κάτοχος επαγγελματικής ταυτότητας λογιστή φοροτεχνικού Α' τάξης είτε νομικό πρόσωπο παροχής λογιστικών φοροτεχνικών υπηρεσιών που εκπροσωπείται από μέλος του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδος και κάτοχο επαγγελματικής ταυτότητας λογιστή φοροτεχνικού Α' τάξης, εφόσον η ως άνω αξιολόγηση και το σχέδιο, υπογράφονται από φυσικό πρόσωπο που διαθέτει τα ως άνω προσόντα, το κόστος της οποίας βαρύνει τον οφειλέτη. Για την αξιολόγηση της βιωσιμότητας του οφειλέτη προαφαιρούνται από το χρέος το 85% των οφειλών από προσαυξήσεις και τόκους εκπρόθεσμης καταβολής και το 95% των οφειλών από πρόστιμα που έχουν επιβληθεί από τη φορολογική διοίκηση. Το σχέδιο αναδιάρθρωσης του προηγούμενου εδαφίου πρέπει να είναι σύμφωνο με τα οριζόμενα στην παρ. 21 του άρθρου 15 του ν. 4469/2017, καθώς και να μην φέρει το Δημόσιο σε χειρότερη οικονομική θέση από αυτήν στην οποία θα βρισκόταν σε περίπτωση ρευστοποίησης των περιουσιακών στοιχείων του οφειλέτη, στο πλαίσιο διαδικασίας αναγκαστικής εκτέλεσης. Οι λύσεις της παρούσας περίπτωσης δεν μπορούν να περιλαμβάνουν διαγραφή βασικής οφειλής η οποία να υπερβαίνει το 50% αυτής.

Σημειώσεις επί του άρθρου

Πλήρης τίτλος άρθρου: Ρυθμίσεις για την κατηγορία οφειλετών φυσικών προσώπων με πτωχευτική ικανότητα ή νομικών προσώπων που αποκτούν εισόδημα από επιχειρηματική δραστηριότητα και οφειλές προς το Δημόσιο που υπερβαίνουν το ογδόντα πέντε τοις εκατό (85%) αυτών

Συλλογικό Εργατικό Δίκαιο - 6η έκδοση
Ένδικα Μέσα και Ανακοπές - Β έκδοση

ΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΕΝΔΙΚΑ ΜΕΣΑ ΚΑΙ ΑΝΑΚΟΠΕΣ ΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΠΑΝΤΑΖΟΠΟΥΛΟΣ