logo-print

Άρθρο 1 - Απόφαση Προέδρου της Βουλής 18068/22.11.2016 - Αξιολογητές

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΙΣΧΥΟΣ:

28/11/2016

Κωδικοποιημένο
Black Friday Online
Black Friday Books

1. Αξιολογητές των υπαλλήλων και των προϊσταμένων οργανικών μονάδων κατά τις διατάξεις της παρούσας, είναι οι δύο ιεραρχικοί προϊστάμενοί τους κατά τη σειρά της οργανικής διάρθρωσης με τον τρόπο που ορίζεται στο επόμενο άρθρο. Στην περίπτωση των προϊσταμένων Γενικών Διευθύνσεων, αξιολογητές είναι ο Πρόεδρος και ο Γενικός ή Ειδικός Γραμματέας. Οι εκθέσεις αξιολόγησης προϊσταμένων οργανικών μονάδων που υπάγονται απευθείας στον Πρόεδρο ή στον Γενικό Γραμματέα συντάσσονται από τον Πρόεδρο ή τον Γενικό Γραμματέα, αντίστοιχα.

2. Ως προϊστάμενοι, κατά την έννοια της παραγράφου 1 νοούνται οι υπάλληλοι της Βουλής, με σχέση εργασίας δημοσίου δικαίου ή ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, καθώς και οι μετακλητοί ή με θητεία υπάλληλοι οι οποίοι κατέχουν τέτοια θέση συμπεριλαμβανομένων και των νομίμων αναπληρωτών τους.

3. Οι εκθέσεις αξιολόγησης των υπαλλήλων που υπηρετούν στα γραφεία Προέδρου, Αντιπροέδρων, Γενικού, Ειδικού Θεματικού ή Ειδικού Γραμματέα της Βουλής, συντάσσονται από τον Προϊστάμενο του οικείου Γραφείου. Εάν δεν υπάρχει, οι εκθέσεις αξιολόγησης του προσωπικού συντάσσονται αντίστοιχα από τον Προέδρο, τους Αντιπροέδρους, τον Γενικό, τον Ειδικό Θεματικό ή Ειδικό Γραμματέα της Βουλής, ο καθένας για τους υπαλλήλους του γραφείου του. Η έκθεση αξιολόγησης του Προϊσταμένου των ανωτέρω Γραφείων συντάσσεται ομοίως από τον Πρόεδρο, Αντιπροέδρους, τον Γενικό, Ειδικό Θεματικό ή Ειδικό Γραμματέα της Βουλής.

4. Για τους αποσπασμένους υπαλλήλους συντάσσονται εκθέσεις αξιολόγησης από τους προϊσταμένους των οργανικών μονάδων, στις οποίες υπηρετούν.

5. Κάθε αξιολογητής υποχρεούται να συντάσσει εκθέσεις αξιολόγησης για όλους τους υπαλλήλους αρμοδιότητάς του, εφόσον προΐστατο αυτών, κατά το προηγούμενο έτος, για πέντε (5) τουλάχιστον μήνες, έστω και αν κατά το χρόνο σύνταξης των εκθέσεων υπηρετεί σε άλλη Υπηρεσία, με την επιφύλαξη του εδαφίου β, περίπτωση γ) της παραγράφου 2 του επόμενου άρθρου.

Black Friday Books
Black Friday Books
send