logo-print

Άρθρο 3 - Απόφαση Προέδρου της Βουλής 18068/22.11.2016 - Κριτήρια και διαδικασία αξιολόγησης υπαλλήλων

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΙΣΧΥΟΣ:

28/11/2016

Κωδικοποιημένο
O ηλεκτρονικός αναγκαστικός πλειστηριασμός κατά τον ΚΠολΔ - Πραγματείες Πολιτικής Δικονομίας Νο 6

ΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗ

Το δίκαιο της απόδειξης στις διοικητικές διαφορές ουσίας (XXII & 327)

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΉ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΒΑΡΒΑΡΑ ΜΠΟΥΚΟΥΒΑΛΑ

1. Τα κριτήρια αξιολόγησης των υπαλλήλων όλων των κατηγοριών εντάσσονται στις εξής κατηγορίες:

Α. Γνώση του αντικειμένου, ενδιαφέρον και δημιουργικότητα

Β. Υπηρεσιακές σχέσεις και συμπεριφορά

Γ. Αποτελεσματικότητα

2. Κάθε κατηγορία κριτηρίων περιλαμβάνει επιμέρους κριτήρια, ως εξής:

Α. ΓΝΩΣΗ ΤΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ, ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝ ΚΑΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑ

α) Διοικητική ικανότητα, επαγγελματική επάρκεια, δυνατότητα εφαρμογής των γνώσεων και της εμπειρίας κατά την εκτέλεση των καθηκόντων του υπαλλήλου.

β) Ολοκληρωμένη γνώση του διοικητικού έργου της Βουλής.

γ) Επίδειξη ενδιαφέροντος, ανάπτυξη δεξιοτήτων και αφοσίωση κατά την εκτέλεση των υπηρεσιακών καθηκόντων.

δ) Πρωτοβουλία, καινοτομίες, ιεράρχηση προτεραιοτήτων, συντονισμός και προγραμματισμός του έργου.

ε) Εκπόνηση σχετικών μελετών, άρθρων ή προτάσεων και βράβευση τέτοιων εργασιών.

στ) Ανάληψη ευθυνών και ικανότητα άσκησης πολλαπλών καθηκόντων συναφών προς τη φύση της υπηρεσίας. Ιεράρχηση προτεραιοτήτων, συντονισμός και προγραμματισμός του έργου.

Β. ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ

ζ) Επικοινωνία και συνεργασία με συνυπηρετούντες στην ίδια ή άλλη υπηρεσιακή μονάδα, υπαλλήλους.

η) Συμπεριφορά προς τους βουλευτές, συνεργαζόμενους φορείς και τους πολίτες, καθώς και άμεση εξυπηρέτηση των αναγκών τους.

Γ. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

θ) Ποσοτική και ποιοτική εργασιακή απόδοση (ιδίως: διαχείριση κρίσεων, αναβάθμιση εργασιακού περιβάλλοντος, προστιθέμενη αξία διοικητικού έργου).

ι) Βαθμός επίτευξης των στόχων της ατομικής στοχοθεσίας και συμμετοχής στη στοχοθεσία της οργανικής μονάδας.

3. Αξιολογούνται κατά το η) κριτήριο μόνο οι υπάλληλοι που λόγω των αρμοδιοτήτων τους έρχονται σε επικοινωνία με τρίτους. Το ι) κριτήριο βαθμολογείται, μόνο εφόσον έχουν τεθεί στόχοι για το έτος που αφορά η αξιολόγηση.

4. Κάθε επιμέρους κριτήριο αξιολόγησης βαθμολογείται από τους αξιολογητές με τον, κατ’ αντικειμενική κρίση, προσήκοντα ακέραιο βαθμό. Η κλίμακα των βαθμών ορίζεται από το 0 έως το 100.

5. Με τους βαθμούς από 90 έως 100, βαθμολογούνται οι άριστοι υπάλληλοι που έχουν επιτύχει όλως εξαιρετική επίδοση στα καθήκοντά τους. Ως όλως εξαιρετική επίδοση νοείται η προσφορά έργου υψηλού επιπέδου από τον αξιολογούμενο, από το οποίο προέκυψε σημαντικό όφελος για την Υπηρεσία. Για τη βαθμολογία με βαθμό 90 και άνω απαιτείται η παράθεση από τους αξιολογητές ειδικής αιτιολογίας, με καταγραφή των πραγματικών δεδομένων που τη στοιχειοθετούν, και εξετάζεται υποχρεωτικά από την Ειδική Επιτροπή Αξιολόγησης του άρθρου 7 της παρούσας, η οποία, είτε οριστικοποιεί τη βαθμολογία είτε τη διορθώνει με παράθεση πλήρους αιτιολογίας.

6. Με βαθμούς από 75 έως 89 βαθμολογούνται οι πολύ επαρκείς υπάλληλοι, οι οποίοι μπορούν να ανταποκριθούν πλήρως στις απαιτήσεις της Υπηρεσίας τους, να αντιμετωπίσουν κάθε υπηρεσιακό ζήτημα και, περιστασιακά μόνο ενδεχομένως να χρειάζονται ελάχιστη υποβοήθηση στο έργο τους.

7. Με βαθμούς από 60 έως 74, βαθμολογούνται οι επαρκείς υπάλληλοι που επιδιώκουν σταθερά να ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις της Υπηρεσίας, αλλά δεν ικανοποιούν τα επιπλέον κριτήρια της προηγουμένης παραγράφου.

8. Με βαθμούς από 50 έως 59, βαθμολογούνται οι μερικώς επαρκείς υπάλληλοι που αποδίδουν κάτω από το συνηθισμένο μέτρο και μπορεί να χρειάζονται υποβοήθηση στο έργο τους.

9. Με βαθμούς από 40 έως 49, βαθμολογούνται οι μέτριοι υπάλληλοι που χρειάζονται, κατά κανόνα, υποβοήθηση στο έργο τους.

10. Με βαθμούς από 25 έως 39, βαθμολογούνται οι ανεπαρκείς υπάλληλοι.

11. Με βαθμούς 0 έως 24, βαθμολογούνται οι ακατάλληλοι για τη συγκεκριμένη υπηρεσία υπάλληλοι.

12. Βαθμολογία κάτω από τον βαθμό εξήντα (60) πρέπει υποχρεωτικά να αιτιολογείται ειδικά και να θεμελιώνεται σε πραγματικά περιστατικά και αντικειμενικά στοιχεία και δεδομένα του προσωπικού μητρώου του υπαλλήλου, όπως η επιβολή πειθαρχικών ποινών, δυσμενείς παρατηρήσεις των προϊσταμένων του ή άλλα αντικειμενικά στοιχεία που καταδεικνύουν προδήλως μειωμένη ανταπόκριση στα υπηρεσιακά καθήκοντα. Εάν ελλείπουν παρόμοια στοιχεία υποστηρικτικά της δυσμενούς βαθμολογίας, ο υπάλληλος δύναται να ασκήσει ένσταση στην Ειδική Επιτροπή Αξιολόγησης, σύμφωνα με τα άρθρα 6 και 7 της παρούσας.

13. Το κριτήριο ι) βαθμολογείται ανάλογα με τον βαθμό ανταπόκρισης των υπαλλήλων στη στοχοθεσία της οργανικής μονάδας και την ατομική τους στοχοθεσία και απαιτείται πάντοτε ειδική και τεκμηριωμένη αιτιολογία. Πριν από τη βαθμολόγηση του κριτηρίου αυτού, συγκαλείται από τον προϊστάμενο της οικείας Διεύθυνσης Ολομέλεια, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 9 της παρούσας, για τη συλλογική αξιολόγηση και ατομική αυτοαξιολόγηση κάθε υπαλλήλου, σε σχέση με τη στοχοθεσία του. Η αυτοαξιολόγηση δεν καταλήγει σε πρόταση βαθμολογίας του υπαλλήλου, αλλά εντοπίζει προβλήματα και επιτεύγματα της οργανικής μονάδας και λαμβάνεται υπόψη από τον αξιολογητή για την αιτιολογία της βαθμολογίας του.

Κατά την πρώτη εφαρμογή της παρούσας, το εν λόγω κριτήριο δεν βαθμολογείται, εφόσον δεν έχει προηγηθεί διαδικασία στοχοθεσίας, σύμφωνα με το παρόν Σύστημα Αξιολόγησης.

14. Μετά την οριστικοποίηση των εκθέσεων αξιολόγησης, το Τμήμα Αξιολόγησης Ανθρώπινου Δυναμικού γνωστοποιεί την έκθεση αξιολόγησης στον αξιολογούμενο.

15. Το Τμήμα Αξιολόγησης Ανθρώπινου Δυναμικού παρακολουθεί και διαχειρίζεται στατιστικά δεδομένα και χρονοσειρές δεδομένων με τις βαθμολογίες αξιολόγησης και συντάσσει εκθέσεις ανάλυσης δεδομένων. Όπου παρατηρείται συστηματική εμφάνιση ακραίων τιμών βαθμολόγησης, είτε υψηλών είτε χαμηλών, μπορεί με απόφαση του Γενικού Γραμματέα, κατόπιν σχετικής εισήγησης του προϊσταμένου της Διεύθυνσης Ανθρώπινου Δυναμικού και Επιμόρφωσης, να εφαρμόζεται «συντελεστής διόρθωσης». Με επιμέλεια του Τμήματος, εκδίδονται, κατ’ έτος, οδηγίες για τη βαθμολόγηση στο πλαίσιο της αξιολόγησης.

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ: Ο ΝΕΟΣ Ν. 5090/2024
Οι υποχρεώσεις διατροφής στο ιδιωτικό διεθνές δίκαιο

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΟΥΡΤΗΣ

ΔΗΜΟΣΙΟ & ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΔΙΕΘΝΕΣ ΔΙΚΑΙΟ - ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΣΧΕΣΕΙΣ