logo-print

Προεδρικό Διάταγμα 120/2017

Μετονομασία της Τοπικής Κοινότητας Αμπελείας του Δήμου Ιωαννιτών σε Τοπική Κοινότητα Αμπελιάς, καθώς και του ομώνυμου οικισμού «Αμπελεία, η» σε οικισμό «Αμπέλια, η»

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ:

05/10/2017

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ:

28/10/2017

Κωδικοποιημένο
Η απόδειξη στην ποινική δίκη

Άγγελος Ι. Κωνσταντινίδης

 

ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ / ΠΟΙΝΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

Η αναίρεση κατά τον ΚΠολΔ - Ερμηνεία Κατ΄άρθρο - 5η έκδοση

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του άρθρου 7 παρ. 1 του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων, όπως κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του ν. 3463/2006 (Α' 114).

2. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα [άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α' 98)].

3. Την υπ' αριθμ. 559/2015 απόφαση του δημοτικού συμβουλίου του Δήμου Ιωαννιτών με ΑΔΑ: ΩΛΡ6ΩΕΩ- ΝΡ7, καθώς και την υπ' αριθμ. 520/2016 απόφαση του δημοτικού συμβουλίου του ίδιου Δήμου με ΑΔΑ: Ω5Θ- ΚΩΕΩ-Κ0Θ.

4. Τα υπ' αριθμ. 27/2016 (θέμα 5ο) και 29/2017 (θέμα 8ο) πρακτικά του Συμβουλίου Τοπωνυμιών.

5. Το γεγονός, ότι από τις διατάξεις του παρόντος δεν προκαλείται δαπάνη εις βάρος του κρατικού προϋπολογισμού ή του προϋπολογισμού του Δήμου.

6. Τις υπ' αριθμ. 21/2017 και 182/2017 γνωμοδοτήσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας, με πρόταση του Υπουργού Εσωτερικών, αποφασίζουμε:

Στον Υπουργό Εσωτερικών αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.

Αθήνα, 22 Σεπτεμβρίου 2017

Υποκειμενικά σύνθετες δίκες στις αυτοκινητικές διαφορές - Σειρά ΠΠΔ Νο 5

ΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΓΕΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ ΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΕΝΟΧΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

Κώδικας Ποινικής Δικονομίας ΙΙ