logo-print

Προεδρικό Διάταγμα 131/2003

Προσαρμογή στην Οδηγία 2000/31 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με ορισμένες νομικές πτυχές των υπηρεσιών της κοινωνίας της πληροφορίας, ιδίως του ηλεκτρονικού εμπορίου, στην εσωτερική αγορά. (Οδηγία για το ηλεκτρονικό εμπόριο)

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ:

16/05/2003

Κωδικοποιημένο
H ένωση δικαίου

ΙΩΑΝΝΗ ΣΑΡΜΑΣ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ: Τα ομολογιακά δάνεια μετά τον ν. 4548/2018

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:

α) του άρθρου 3 του Ν. 1338/1983 «Εφαρμογή του Κοινοτικού δικαίου» (Α' 34), όπως το άρθρο αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 65 του Ν. 1892/1990 «Για τον εκσυγχρονισμό και την ανάπτυξη και άλλες διατάξεις» (Α' 101).

β) του άρθρου 4 του αυτού Ν. 1338/1983, όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 4 του άρθρου 6 του Ν. 1440/1984 «Συμμετοχή της Ελλάδας στο κεφάλαιο, τα αποθεματικά και τις προβλέψεις της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων, στο κεφάλαιο της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Άνθρακος και Χάλυβος και του Οργανισμού ΕΥΡΑΤΟΜ (Α' 70) και τροποποιήθηκε με το άρθρο 22 του Ν. 2789/2000 (Α' 21) «Προσαρμογή του ελληνικού δικαίου προς την Οδηγία 98/26/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 19.5.98 σχετικά με το αμετάκλητο του διακανονισμού στα συστήματα πληρωμών και στα συστήματα διακανονισμού χρηματοπιστωτικών μέσων και άλλες διατάξεις».

γ) του δεύτερου άρθρου του Ν. 2077/1992 «Κύρωση της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση και των σχετικών πρωτοκόλλων και δηλώσεων που περιλαμβάνονται στην Τελική Πράξη» (Α' 136).

δ) του άρθρου 29Α του Ν. 1558/1985 «Κυβέρνηση και κυβερνητικά όργανα», που προστέθηκε με το άρθρο 27 του 2081/1992 (Α' 70) και αντικαταστάθηκε με το άρθρο 1, παράγραφος 2α του Ν. 2469/1997 (Α' 38).

ε) την 485/31.10.2001 κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Ανάπτυξης «Περί ανάθεσης αρμοδιοτήτων στους Υφυπουργούς Ανάπτυξης Αλέξανδρο Καλαφάτη, Χρήστο Θεοδώρου και Δημήτριο Γεωργακόπουλο» (ΦΕΚ Β' 1484).

στ) Το Π.Δ. 81/2002 περί της συγχωνεύσεως των Υπουργείων Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών σε Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών.

2. Την Οδηγία 2000/31 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με ορισμένες νομικές πτυχές των υπηρεσιών της κοινωνίας της πληροφορίας, ιδίως του Ηλεκτρικού Εμπορίου, στην εσωτερική αγορά, που δημοσιεύθηκε στην Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, EEL. 178/1 της 17.7.2000, προς εναρμόνιση με την οποία εκδίδεται το παρόν διάταγμα. (Οδηγία για το ηλεκτρονικό Εμπόριο).

3. Το γεγονός ότι δεν προκαλείται δαπάνη στον Κρατικό Προϋπολογισμό.

4. Τις Δ' 428/5.8.2002 και Δ' 622/28.11.2002 γνωμοδοτήσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας μετά από πρόταση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών, Δικαιοσύνης, Μεταφορών και Επικοινωνιών και του Υφυπουργού Ανάπτυξης, αποφασίζουμε:

Ι. ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 1 - Προεδρικό Διάταγμα 131/2003 - Ορισμοί

Άρθρο 2 - Προεδρικό Διάταγμα 131/2003 - Εσωτερική Αγορά

ΙΙ. ΑΡΧΕΣ

1. Εγκατάσταση και πληροφόρηση

Άρθρο 3 - Προεδρικό Διάταγμα 131/2003 - Ελευθερία ανάληψης και άσκησης δραστηριότητας υπηρεσίας της Κοινωνίας της Πληροφορίας

Άρθρο 4 - Προεδρικό Διάταγμα 131/2003 - Υποχρεωτικά παρεχόμενες γενικές πληροφορίες

2. Εμπορικές επικοινωνίες

Άρθρο 5 - Προεδρικό Διάταγμα 131/2003 - Υποχρεωτικά παρεχόμενες πληροφορίες

Άρθρο 6 - Προεδρικό Διάταγμα 131/2003 - Μη ζητηθείσα εμπορική επικοινωνία

Άρθρο 7 - Προεδρικό Διάταγμα 131/2003 - Νομοθετικά κατοχυρωμένα επαγγέλματα

Άρθρο 8 - Προεδρικό Διάταγμα 131/2003 - Ηλεκτρονικές συμβάσεις

Άρθρο 9 - Προεδρικό Διάταγμα 131/2003 - Παρεχόμενες πληροφορίες

Άρθρο 10 - Προεδρικό Διάταγμα 131/2003 - Παραγγελία

Άρθρο 11 - Προεδρικό Διάταγμα 131/2003 - Απλή μετάδοση

Άρθρο 12 - Προεδρικό Διάταγμα 131/2003 - Αποθήκευση σε κρυφή μνήμη

Άρθρο 13 - Προεδρικό Διάταγμα 131/2003 - Φιλοξενία

Άρθρο 14 - Προεδρικό Διάταγμα 131/2003 - Απουσία γενικής υποχρέωσης ελέγχου

ΙΙΙ. ΕΦΑΡΜΟΓΗ

Άρθρο 15 - Προεδρικό Διάταγμα 131/2003 - Κώδικες δεοντολογίας

Άρθρο 16 - Προεδρικό Διάταγμα 131/2003 - Εξώδικος διακανονισμός διαφορών

Άρθρο 17 - Προεδρικό Διάταγμα 131/2003 - Μέσα έννομης προστασίας

Άρθρο 18 - Προεδρικό Διάταγμα 131/2003 - Συνεργασία

Άρθρο 18Α - Προεδρικό Διάταγμα 131/2003

Άρθρο 19 - Προεδρικό Διάταγμα 131/2003 - Κυρώσεις

Άρθρο 20 - Προεδρικό Διάταγμα 131/2003 - Πεδίο εφαρμογής

Άρθρο 21 - Προεδρικό Διάταγμα 131/2003

Στον Υφυπουργό Ανάπτυξης αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.

Αθήνα, 30 Απριλίου 2003

Η αστική ευθύνη του οδικού μεταφορέα κατά τη CMR
Επαγγελματικό ποδόσφαιρο, 2η έκδ., 2023

ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΔΙΚΑΙΟ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ

send