logo-print

Προεδρικό Διάταγμα 15/2018

Κατανομή οργανικών θέσεων Εισαγγελέων Εφετών και Αντεισαγγελέων Εφετών στις Εισαγγελίες Εφετών της χώρας

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ:

21/02/2018

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ:

21/02/2018

Κωδικοποιημένο
Από τον πολιτικώς ενάγοντα στον παριστάμενο για την υποστήριξη της κατηγορίας

ΠΟΙΝΙΚΗ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑ

Δίκαιο Δημοσίων Συμβάσεων Δ έκδοση

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΕΙΔΙΚΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΡΑΙΚΟΣ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:

α) Του άρθρου 3 παρ. 2 περ. α’, υποπερ. αα’ του ν. 1756/1988 «Κώδικας Οργανισμού Δικαστηρίων και Κατάστασης Δικαστικών Λειτουργών» (Α’/35), όπως ισχύουν.

β) Του άρθρου 33 του ν. 4509/2017 (Α’/201).

γ) Του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, [άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α’/98)].

δ) Του π.δ. 125/2016 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’/210).

2. Το με αριθμό 280 οικ/5-1-2018 έγγραφο προς την Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου.

3. Τη με αριθμό 4/2018 γνώμη της Εισαγγελέως του Αρείου Πάγου, η οποία, για τη διατύπωσή της, έλαβε υπόψιν της τις αιτιολογημένες προτάσεις των Εισαγγελέων Εφετών που διευθύνουν τις εισαγγελίες Εφετών της χώρας, ήτοι:

α. Τη με αριθμό 5893/10-1-2018 γνώμη του Διευθύνοντος την Εισαγγελία Εφετών Αθηνών.

β. Τη με αριθμό 46α/9-1-2018 γνώμη του Εισαγγελέα Εφετών Εύβοιας.

γ. Τη με αριθμό 71/10-1-2018 γνώμη του Εισαγγελέα Εφετών Δωδεκανήσου.

δ. Τη με αριθμό 76/9-1-2018 γνώμη του Εισαγγελέα Εφετών Ιωαννίνων.

ε. Τη με αριθμό 121/10-1-2018 γνώμη του Εισαγγελέα Εφετών Κρήτης.

στ. Τη με αριθμό 120/9-1-2018 γνώμη της Εισαγγελέως Εφετών Ναυπλίου.

ζ. Τη με αριθμό 10/10-1-2018 γνώμη του Εισαγγελέα Εφετών Λαμίας.

η. Τη με αριθμό 45/9-1-2018 γνώμη του Εισαγγελέα Εφετών Αιγαίου.

θ. Τη με αριθμό 11/9-1-2018 γνώμη του Εισαγγελέα Εφετών Βορείου Αιγαίου.

ι. Τη με αριθμό 26/10-1-2018 γνώμη του Εισαγγελέα Εφετών Δυτικής Μακεδονίας.

ια. Τη με αριθμό 94/9-1-2018 γνώμη της Διευθύνουσας την Εισαγγελία Εφετών Θεσσαλονίκης.

ιβ. Τη με αριθμό 315/9-1-2018 γνώμη του Εισαγγελέα Εφετών Θράκης.

ιγ. Τη με αριθμό 8/9-1-2018 γνώμη του Εισαγγελέα Εφετών Καλαμάτας.

ιδ. Τη με αριθμό 116/10-1-2018 γνώμη της Εισαγγελέως Εφετών Κέρκυρας.

ιε. Τη με αριθμό 22/9-1-2018 γνώμη του Διευθύνοντα την Εισαγγελία Εφετών Λάρισας.

ιστ. Τη με αριθμό 57/10-1-2018 γνώμη του Εισαγγελέα Εφετών Δυτικής Στερεάς Ελλάδας.

ιζ. Τη με αριθμό 109/9-1-2018 γνώμη του Εισαγγελέα Εφετών Πατρών.

ιη. Τη με αριθμό 36/10-1-2018 γνώμη της Διευθύνουσας την Εισαγγελία Εφετών Πειραιά.

ιθ. Τη με αριθμό 105/9-1-2018 γνώμη του Εισαγγελέα Εφετών Ανατολικής Κρήτης.

4. Τον αριθμό των υποθέσεων και τη δικαστηριακή κίνηση των Εισαγγελιών Εφετών της Χώρας.

5. Το γεγονός ότι το παρόν διάταγμα δεν προκαλεί δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.

6. Την υπ’ αριθμ. Δ13/2018 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας, μετά από σχετική πρόταση του Υπουργού Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, αποφασίζουμε:

Στον Υπουργό Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.

Αθήνα, 9 Φεβρουαρίου 2018

Οι πρόσφατες τροποποιήσεις στον Ποινικό Κώδικας και στον Κώδικα Ποινικής Δικονομίας
Δίκαιο αναγκαστικής εκτελέσεως ΙΙ, 3η έκδ.
send