logo-print

Προεδρικό Διάταγμα 18/1989

Κωδικοποίηση διατάξεων νόμων για το Συμβούλιο της Επικρατείας

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ:

09/01/1989

Υπό κωδικοποίηση
Ο προσδιορισμός και η είσπραξη του φόρου

ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΜΑΥΡΙΔΗΣ

Κώδικας Ποινικής Δικονομίας -  Τόμος IV - Άρθρα 320-461
ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ / ΠΟΙΝΙΚΗ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΣΕΒΑΣΤΙΔΗΣ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Τη διάταξη του άρθρου 35 του ν.702/1977 (ΦΕΚ Α' 268), όπως έχει αντικατασταθεί με το άρθρο 8 παρ. 1 του ν.1470/1984 (ΦΕΚ Α' 112).

2. Την 8-10, 13,15/1988 γνωμοδότηση της Ολομέλειας σε συμβούλιο του Συμβουλίου της Επικρατείας.

Με πρόταση του Υπουργού Δικαιοσύνης, αποφασίζουμε:

Άρθρο μόνο

Κωδικοποιούνται σε ενιαίο κείμενο, διατυπωμένες στη δημοτική, οι διατάξεις νόμων για το Συμβούλιο της Επικρατείας που αναφέρονται στο παράρτημα του παρόντος, ως εξής:

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ - ΟΡΓΑΝΩΣΗ - ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ

Άρθρο 1 - Προεδρικό Διάταγμα 18/1989 - Μέλη του Συμβουλίου της Επικρατείας

Άρθρο 2 - Προεδρικό Διάταγμα 18/1989 - Αρμοδιότητες και αναπλήρωση Προέδρου και Αντιπροέδρων

Άρθρο 3 - Προεδρικό Διάταγμα 18/1989 - Πάρεδροι και Εισηγητές

Άρθρο 4 - Προεδρικό Διάταγμα 18/1989 - Γραμματεία

Άρθρο 5 - Προεδρικό Διάταγμα 18/1989 - Έδρα

Άρθρο 6 - Προεδρικό Διάταγμα 18/1989 - Τήβεννος

Άρθρο 7 - Προεδρικό Διάταγμα 18/1989 - Ολομέλεια - Τμήματα

Άρθρο 8 - Προεδρικό Διάταγμα 18/1989 - Σύνθεση Ολομέλειας

Άρθρο 9 - Προεδρικό Διάταγμα 18/1989 - Συγκρότηση Τμημάτων

Άρθρο 10 - Προεδρικό Διάταγμα 18/1989 - Σύνθεση Τμημάτων

Άρθρο 11 - Προεδρικό Διάταγμα 18/1989 - Δικαστικές διακοπές

Άρθρο 12 - Προεδρικό Διάταγμα 18/1989 - Γραφείο νομολογίας και έρευνας

Άρθρο 13 - Προεδρικό Διάταγμα 18/1989 - Έργα του Γραφείου νομολογίας και έρευνας

Άρθρο 14 - Προεδρικό Διάταγμα 18/1989 - Αρμοδιότητα Ολομέλειας και Τμημάτων

ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΩΝ

Άρθρο 15 - Προεδρικό Διάταγμα 18/1989

Άρθρο 16 - Προεδρικό Διάταγμα 18/1989

ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ ΕΝΔΙΚΑ ΜΕΣΑ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ Γενικοί δικονομικοί κανόνες

Άρθρο 17 - Προεδρικό Διάταγμα 18/1989 - Άσκηση ενδίκων μέσων

Άρθρο 18 - Προεδρικό Διάταγμα 18/1989 - Αντίκλητος

Άρθρο 19 - Προεδρικό Διάταγμα 18/1989 - Κατάθεση δικογράφου

Άρθρο 20 - Προεδρικό Διάταγμα 18/1989 - Ορισμός εισηγητή και δικασίμου

Άρθρο 21 - Προεδρικό Διάταγμα 18/1989 - Κοινοποίηση δικογράφου

Άρθρο 22 - Προεδρικό Διάταγμα 18/1989 - Καθήκοντα εισηγητή

Άρθρο 23 - Προεδρικό Διάταγμα 18/1989 - Απόψεις της Διοίκησης

Άρθρο 24 - Προεδρικό Διάταγμα 18/1989 - Συνέπειες μη αποστολής φακέλου

Άρθρο 25 - Προεδρικό Διάταγμα 18/1989 - Πρόσθετοι λόγοι, υπομνήματα

Άρθρο 26 - Προεδρικό Διάταγμα 18/1989 - Παράσταση στο ακροατήριο

Άρθρο 27 - Προεδρικό Διάταγμα 18/1989 - Πληρεξουσιότητα

Άρθρο 28 - Προεδρικό Διάταγμα 18/1989 - Αποκλεισμός ερημοδικίας

Άρθρο 29 - Προεδρικό Διάταγμα 18/1989 - Αποδοχή προσβαλλόμενης πράξης ή απόφασης

Άρθρο 30 - Προεδρικό Διάταγμα 18/1989 - Παραίτηση

Άρθρο 31 - Προεδρικό Διάταγμα 18/1989 - Θάνατος διαδίκων

Άρθρο 32 - Προεδρικό Διάταγμα 18/1989 - Ανάκληση, ακύρωση, λήξη ισχύος προσβαλλόμενης πράξης ή απόφασης

Άρθρο 33 - Προεδρικό Διάταγμα 18/1989 - Συζήτηση στο ακροατήριο

Άρθρο 34 - Προεδρικό Διάταγμα 18/1989 - Απόφαση

Άρθρο 35 - Προεδρικό Διάταγμα 18/1989 - Τέλη

Άρθρο 36 - Προεδρικό Διάταγμα 18/1989 - Παράβολο

Άρθρο 37 - Προεδρικό Διάταγμα 18/1989 - Απαλλαγή από τέλη και παράβολο

Άρθρο 38 - Προεδρικό Διάταγμα 18/1989 - Έξοδα της διαδικασίας

Άρθρο 39 - Προεδρικό Διάταγμα 18/1989 - Δικαστική δαπάνη

Άρθρο 40 - Προεδρικό Διάταγμα 18/1989 - Ανάλογη εφαρμογή διατάξεων

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ Προσφυγές

Άρθρο 41 - Προεδρικό Διάταγμα 18/1989 - Προθεσμίες

Άρθρο 42 - Προεδρικό Διάταγμα 18/1989 - Ανασταλτικό αποτέλεσμα

Άρθρο 43 - Προεδρικό Διάταγμα 18/1989 - Έκταση ελέγχου, διαδικασία

Άρθρο 44 - Προεδρικό Διάταγμα 18/1989 - Παρέμβαση - Τριτανακοπή

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ Αίτηση ακυρώσεως

Άρθρο 45 - Προεδρικό Διάταγμα 18/1989 - Προσβαλλόμενες πράξεις

Άρθρο 46 - Προεδρικό Διάταγμα 18/1989 - Προθεσμία

Άρθρο 47 - Προεδρικό Διάταγμα 18/1989 - Έννομο συμφέρον

Άρθρο 48 - Προεδρικό Διάταγμα 18/1989 - Λόγοι ακυρώσεως

Άρθρο 49 - Προεδρικό Διάταγμα 18/1989 - Παρέμβαση

Άρθρο 50 - Προεδρικό Διάταγμα 18/1989 - Συνέπειες απόφασης

Άρθρο 51 - Προεδρικό Διάταγμα 18/1989 - Τριτανακοπή

Άρθρο 52 - Προεδρικό Διάταγμα 18/1989 - Αναστολή εκτελέσεως

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ Αίτηση Αναιρέσεως

Άρθρο 53 - Προεδρικό Διάταγμα 18/1989 - Παραδεκτό

Άρθρο 54 - Προεδρικό Διάταγμα 18/1989 - Ανασταλτικό αποτέλεσμα

Άρθρο 55 - Προεδρικό Διάταγμα 18/1989 - Παρέμβαση - Τριτανακοπή

Άρθρο 56 - Προεδρικό Διάταγμα 18/1989 - Λόγοι αναιρέσεως

Άρθρο 57 - Προεδρικό Διάταγμα 18/1989 - Συνέπειες αναίρεσης

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΕΜΠΤΟ Έφεση

Άρθρο 58 - Προεδρικό Διάταγμα 18/1989 - Παραδεκτό

Άρθρο 59 - Προεδρικό Διάταγμα 18/1989 - Ανεπίτρεπτο δεύτερης έφεσης και αντέφεσης

Άρθρο 60 - Προεδρικό Διάταγμα 18/1989 - Στοιχεία δικογράφου

Άρθρο 61 - Προεδρικό Διάταγμα 18/1989 - Ανασταλτικό αποτέλεσμα

Άρθρο 62 - Προεδρικό Διάταγμα 18/1989 - Πρόσθετοι λόγοι

Άρθρο 63 - Προεδρικό Διάταγμα 18/1989 - Παρέμβαση

Άρθρο 64 - Προεδρικό Διάταγμα 18/1989 - Λόγοι έφεσης, συνέπειες απόφασης που δέχεται έφεση

Άρθρο 65 - Προεδρικό Διάταγμα 18/1989 - Αναστολή εκτελέσεως διοικητικής πράξης

Άρθρο 66 - Προεδρικό Διάταγμα 18/1989 - Ανάλογη εφαρμογή διατάξεων

Άρθρο 67 - Προεδρικό Διάταγμα 18/1989 - Παραπομπή υπόθεσης σε διοικητικό εφετείο. Περιπτώσεις εκδίκασης από το Συμβούλιο της Επικρατείας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΚΤΟ Διόρθωση και ερμηνεία αποφάσεων

Άρθρο 68 - Προεδρικό Διάταγμα 18/1989

Άρθρο 69 - Προεδρικό Διάταγμα 18/1989

ΜΕΡΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ Γενικές ρυθμίσεις

Άρθρο 70 - Προεδρικό Διάταγμα 18/1989 - Έναρξη προθεσμίας

Άρθρο 71 - Προεδρικό Διάταγμα 18/1989 - Εσωτερικοί κανονισμοί

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ Ειδικά θέματα

Άρθρο 72 - Προεδρικό Διάταγμα 18/1989 - Ειδική Επιτροπή

Άρθρο 73 - Προεδρικό Διάταγμα 18/1989

Άρθρο 74 - Προεδρικό Διάταγμα 18/1989 - Εκτύπωση αποφάσεων

Άρθρο 75 - Προεδρικό Διάταγμα 18/1989 - Δαπάνες λειτουργίας, διαχείρισης

Άρθρο 76 - Προεδρικό Διάταγμα 18/1989 - Στολές επιμελητών

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ Μεταβατικές Διατάξεις

Άρθρο 77 - Προεδρικό Διάταγμα 18/1989

Άρθρο 78 - Προεδρικό Διάταγμα 18/1989

Άρθρο 79 - Προεδρικό Διάταγμα 18/1989

Άρθρο 80 - Προεδρικό Διάταγμα 18/1989

Άρθρο 81 - Προεδρικό Διάταγμα 18/1989

Άρθρο 82 - Προεδρικό Διάταγμα 18/1989

Στον Υπουργό Δικαιοσύνης, αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.

Αθήνα, 30 Δεκεμβρίου 1988

Φορολογικό δίκαιο - 6η έκδοση

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ - ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

ΦΙΝΟΚΑΛΙΩΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

Εγχειρίδιο Οικογενειακού Δικαίου

ΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ - ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

ΚΟΤΖΑΜΠΑΣΗ ΑΘΗΝΑ