Προεδρικό Διάταγμα 28/2018

Σύσταση Τοπικής Ιατροδικαστικής Υπηρεσίας Βορείου Αιγαίου, με έδρα τη Μυτιλήνη

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ:

26/03/2018

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ:

26/03/2018

Κωδικοποιημένο

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:

α) Της παρ. 4 του άρθρου 1 και της παρ. 5 του άρθρου 3 του ν. 3772/2009 (Α' 112), β) του άρθρου 90 του π.δ/τος 63/2005 (Α' 98), όπως ισχύει και γ) του π.δ/τος 125/2016 (Α' 210).

2. Την αριθ. Υ30/09.10.2015 (Β’ 2183) απόφαση του Πρωθυπουργού, με θέμα «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, Δημήτριο Παπαγγελόπουλο».

3. Την αριθ. Υ29/08.10.2015 (Β’ 2168) απόφαση του Πρωθυπουργού, με θέμα «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών, Γεώργιο Χουλιαράκη».

4. Το γεγονός ότι, από τις διατάξεις του παρόντος διατάγματος, προκαλείται ετήσια δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, ύψους 54.609,19 ευρώ, η οποία, σύμφωνα με το αριθ. πρωτ. 61061/08.09.2017 έγγραφο της Διεύθυνσης Οικονομικής Διαχείρισης του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, είναι εντός των ορίων του ισχύοντος Μεσοπρόθεσμου Προγράμματος Δημοσιονομικής Προσαρμογής και αντιστοιχεί στη μισθοδοτική δαπάνη ενός (1) Ιατροδικαστή και δύο (2) νεκροτόμων, δεδομένου ότι η μισθοδοτική δαπάνη του υπολοίπου προσωπικού δε θα βαρύνει τον κρατικό προϋπολογισμό, εφόσον οι προβλεπόμενες θέσεις θα καλύπτονται, έως το 2021, αποκλειστικά με αποσπάσεις, μετατάξεις ή/και μεταθέσεις υπαλλήλων της γενικής κυβέρνησης.

Η προκαλούμενη δαπάνη θα βαρύνει, για το έτος 2018, τον ΚΑΕ 0911 του Ειδικού Φορέα 23-200 του Υπουργείου Οικονομικών, για τα δε επόμενα οικονομικά έτη η δαπάνη θα βαρύνει τους ΚΑΕ 0261, 0267, 0269, 0292, 0294, 0211 και 0291 του Ειδικού Φορέα 17-120 του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων.

5. Την αριθ. Δ212/2017 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας, μετά από πρόταση του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών και Αναπληρωτή Υπουργού Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, αποφασίζουμε:

Στον Υπουργό Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος. 

Αθήνα, 12 Μαρτίου 2018

Σύνδεση στο Lawspot

Enter your e-mail address or username.
Enter the password that accompanies your e-mail.
Ξεχάσατε τον κωδικό σας;
logo

Δεν έχετε λογαριασμό;

Μπορείτε να εγγραφείτε στο Lawspot ανεξαρτήτως ιδιότητας, ως δικηγόρος, συμβολαιογράφος ή και απλός χρήστης, συμπληρώνοντας τη σχετική φόρμα εδώ.

Αν είστε δικηγόρος, με την εγγραφή σας στο Lawspot.gr κερδίζετε σημαντικά οφέλη. Δείτε αναλυτικές πληροφορίες εδώ.

send