logo-print

Προεδρικό Διάταγμα 34/2018

Σύσταση θέσεων προσωπικού στην Πρεσβεία της Ελλάδας στο Πεκίνο

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ:

13/04/2018

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ:

13/04/2018

Κωδικοποιημένο
Οι υποχρεώσεις διατροφής στο ιδιωτικό διεθνές δίκαιο

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΟΥΡΤΗΣ

ΔΗΜΟΣΙΟ & ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΔΙΕΘΝΕΣ ΔΙΚΑΙΟ - ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΣΧΕΣΕΙΣ

Διεθνής εμπορική διαιτησία - Τόμος Ι -Β έκδοση

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις παραγράφους 1 και 4 του άρθρου 41 του Οργανισμού του Υπουργείου Εξωτερικών, που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του ν. 3566/2007 «Κύρωση ως Κώδικα του "Οργανισμού του Υπουργείου Εξωτερικών"» (Α’ 117).

2. Το άρθρο 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα» (Α’ 98).

3. Το π.δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες» (Α΄145).

4. Την αριθμ. Υ29/08.10.2015 απόφαση του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών Γεώργιο Χουλιαράκη» (Β’ 2168).

5. Την αριθμ. 42503/28.08.2017 εισήγηση της ΣΤ' Γεν. Διεύθυνσης Προσωπικού, Διοικητικής Οργάνωσης και Οικονομικής Διαχείρισης του Υπουργείου Εξωτερικών.

6. Το γεγονός ότι από την εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος διατάγματος προκαλείται σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού: α) για το τρέχον έτος 2018, δαπάνη για μισθοδοσία προσωπικού ύψους 237.191,90 ευρώ περίπου (Φορέας 09-120, Κ.Α.Ε. 0248), δαπάνη για έξοδα μετακίνησης ύψους 84.781,44 ευρώ (φορέας 09-120, Κ.Α.Ε 0723 και 0719) και δαπάνη για λειτουργικές δαπάνες οίκησης ύψους 24.090,00 ευρώ (φορέας 09-120, Κ.Α.Ε 0831, 0832, 0871, 1231 και 1512), β) για το έτος 2019 και επόμενα, δαπάνη για μισθοδοσία ύψους 258.754,80 ευρώ (Φορέας 09-120, Κ.Α.Ε. 0248) και δαπάνες για λειτουργικές δαπάνες οίκησης ύψους 26.280,00 ευρώ (Φορέας 09-120, Κ.Α.Ε 0831, 0832, 0871, 1231 και 1512), γ) εντός πενταετίας δαπάνη μετακίνησης ύψους 51.390,72 ευρώ (φορέας 09-120, Κ.Α.Ε 0723 και 0719), δαπάνες που στο σύνολό τους βρίσκονται εντός των ορίων που έχουν τεθεί από το Μεσοπρόθεσμο Πλαίσιο Δημοσιονομικής Στρατηγικής.

7. Την αριθμ. 232/2017 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας, με πρόταση του Υπουργού Εξωτερικών, του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών και της Υπουργού Διοικητικής Ανασυγκρότησης, αποφασίζουμε:

Στον Υπουργό Εξωτερικών ανατίθεται η δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.

Αθήνα, 2 Απριλίου 2018

Το προσύμφωνο στο κτηματολογικό δίκαιο - Βιβλιοθήκη Δικαίου Κτηματολογίου Νο 23
Αοριστία και Νομική Αβασιμότητα της Αγωγής
send