logo-print

Προεδρικό Διάταγμα 47/2005

Διαδικασίες καθώς και τεχνικές και οργανωτικές εγγυήσεις για την άρση του απορρήτου των επικοινωνιών και για τη διασφάλισή του

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ:

10/03/2005

Κωδικοποιημένο
Ναυτικό Δίκαιο

ΙΩΑΝΝΗΣ ΡΟΚΑΣ

ΓΙΩΡΓΟΣ ΘΕΟΧΑΡΙΔΗΣ

ΝΑΥΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

Μελέτες Αστικού Δικονομικού Δικαίου Διαιτησίας & Διαμεσολάβησης (2008-2022)

ΠΛΕΥΡΗ Α.

ΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΔΙΑΙΤΗΣΙΑ ΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ ΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΣΥΛΛΟΓΕΣ ΜΕΛΕΤΩΝ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του άρθρου 19 παρ. 1 του Συντάγματος.

2. Τις διατάξεις του άρθρου 9 του Ν. 3115/2003 «Αρχή Διασφάλισης του Απορρήτου των Επικοινωνιών» (Α' - 47).

3. Τις διατάξεις του Ν. 2225 /1994 «Για την προστασία της ελευθερίας και ανταπόκρισης και επικοινωνίας και άλλες διατάξεις» (Α'-121) όπως ισχύουν.

4. Τις διατάξεις του άρθρου 29Α του Ν. 1558/1985 «Κυβέρνηση και Κυβερνητικά όργανα» (Α' -137), όπως προστέθηκε με το άρθρο 27 του Ν. 2081/1992 (Α' - 154) και ανπκαταστάθηκε με την παρ. 2α του άρθρου 1 του Ν. 2469/1997 (Α'-38).

5. Τις διατάξεις της υπ’ αριθμ. 14650/ΔΙΟΕ85/17.3.2004 απόφασης του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών «Καθορισμός αρμοδιοτήτων των Υφυπουργών Οικονομίας και Οικονομικών» (Β' - 519).

6. Την υπ’ αριθμ. ΕΠ 03\5.5.2004 γνώμη της «Αρχής Διασφάλισης του Απορρήτου των Επικοινωνιών».

7. Το γεγονός ότι από την εφαρμογή του παρόντος διατάγματος προκαλείται ενδεχόμενη δαπάνη, το ύψος της οποίας δεν είναι δυνατό να υπολογισθεί, καθόσον τούτο εξαρτάται από πραγματικά γεγονότα όπως η τυχόν απαιτούμενη μίσθωση κυκλωμάτων για την άρση του απορρήτου των τηλεπικοινωνιών καθώς και η τυχόν απαιτούμενη από την αρμόδια αρχή ειδική επεξεργασία ή ανάλυση των στοιχείων επικοινωνίας.

Η ανωτέρω ενδεχόμενη δαπάνη θα καλύπτεται από πιστώσεις του προϋπολογισμού των Υπουργείων Δικαιοσύνης, Εθνικής Άμυνας, και Δημόσιας Τάξης, κατά περίπτωση.

8. Την υπ’ αριθμ. 28/2005 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικράτειας, μετά από πρόταση των Υπουργών Δημόσιας Τάξης, Δικαιοσύνης, Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και Μεταφορών και Επικοινωνιών και του Υφυπουργού Οικονομίας και Οικονομικών, αποφασίζουμε:

Στον Υπουργό Δημόσιας Τάξης αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος Διατάγματος.

Αθήνα, 10 Μαρτίου 2005

Γενικός Κανονισμός για την Προστασία των Προσωπικών Δεδομένων και Ευθύνη για Αποζημίωση
Η επιμέλεια του παιδιού κατά τον Αστικό Κώδικα

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΕΚΚΑΣ

ΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

send