logo-print

Προεδρικό Διάταγμα 75/2020

Χρήση συστημάτων επιτήρησης με τη λήψη ή καταγραφή ήχου ή εικόνας σε δημόσιους χώρους

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ:

10/09/2020

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ:

10/09/2020

Κωδικοποιημένο
Το δίκαιο της ψηφιακής οικονομίας

ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΔΙΚΑΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΉΣ ΚΑΙ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΉΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ & ΔΙΚΑΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΕΙΔΙΚΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΙΓΓΛΕΖΑΚΗΣ

Γενικός Κανονισμός για την Προστασία των Προσωπικών Δεδομένων και Ευθύνη για Αποζημίωση

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 14 του ν. 3917/2011 «Διατήρηση δεδομένων που παράγονται ή υποβάλλονται σε επεξεργασία σε συνάρτηση με την παροχή διαθέσιμων στο κοινό υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών ή δημόσιων δικτύων επικοινωνιών, χρήση συστημάτων επιτήρησης με τη λήψη ή καταγραφή ήχου ή εικόνας σε δημόσιους χώρους και συναφείς διατάξεις» (Α΄ 22).

2. Τις διατάξεις του Κανονισμού (ΕΕ) υπ’ αρ. 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 27ης Απριλίου 2016, για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών και την κατάργηση της οδηγίας 95/46/ΕΚ (Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων) (OJ L 119/4.5.2016).

3. Τις διατάξεις του ν. 4624/2019 «Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, Μέτρα εφαρμογής του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και ενσωμάτωση στην εθνική νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) υπ’ αρ. 2016/680 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 και άλλες διατάξεις» (Α΄ 137).

4. Τις διατάξεις του ν. 4703/2020 «Δημόσιες υπαίθριες συναθροίσεις και άλλες διατάξεις» (Α΄ 131).

5. Τις διατάξεις της υπ’ αρ. 80/18.7.2019 απόφασης του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Προστασίας του Πολίτη, Ελευθέριο Οικονόμου.» (Β΄ 3058).

6. Την υπό στοιχεία 8000/1/2020/37-δ΄ από 15.7.2020 Εισήγηση του Προϊσταμένου της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών και Επιτελικού Σχεδιασμού του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη από την οποία προκύπτει ότι δεν προκαλείται πρόσθετη οικονομική επιβάρυνση σε βάρος των πιστώσεων του Προϋπολογισμού Εξόδων (Π/Υ) των Ειδικών Φορέων του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη.

7. Την υπ’ αρ. 3/2020 Γνωμοδότηση της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα.

8. Την υπ’ αρ. 145/2020 Γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας, ύστερα από πρόταση των Υπουργών Προστασίας του Πολίτη, Δικαιοσύνης και Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής και του Υφυπουργού Προστασίας του Πολίτη, αποφασίζουμε:

Άρθρο 1 - Προεδρικό Διάταγμα 75/2020 - Πεδίο εφαρμογής

Άρθρο 2 - Προεδρικό Διάταγμα 75/2020 - Συστήματα επιτήρησης

Άρθρο 3 - Προεδρικό Διάταγμα 75/2020 - Σκοποί επεξεργασίας

Άρθρο 4 - Προεδρικό Διάταγμα 75/2020 - Υπεύθυνοι επεξεργασίας

Άρθρο 5 - Προεδρικό Διάταγμα 75/2020 - Προϋποθέσεις και κριτήρια εγκατάστασης και λειτουργίας συστημάτων επιτήρησης

Άρθρο 6 - Προεδρικό Διάταγμα 75/2020 - Δημόσιες υπαίθριες συναθροίσεις

Άρθρο 7 - Προεδρικό Διάταγμα 75/2020 - Είδος δεδομένων

Άρθρο 8 - Προεδρικό Διάταγμα 75/2020 - Χρόνος τήρησης και καταστροφή δεδομένων

Άρθρο 9 - Προεδρικό Διάταγμα 75/2020 - Αποδέκτες των δεδομένων

Άρθρο 10 - Προεδρικό Διάταγμα 75/2020 - Δικαιώματα υποκειμένων της επεξεργασίας

Άρθρο 11 - Προεδρικό Διάταγμα 75/2020 - Οργανωτικά και τεχνικά μέτρα ασφάλειας

Άρθρο 12 - Προεδρικό Διάταγμα 75/2020 - Απόφαση εγκατάστασης και λειτουργίας

Άρθρο 13 - Προεδρικό Διάταγμα 75/2020 - Έννομη προστασία

Άρθρο 14 - Προεδρικό Διάταγμα 75/2020 - Εφαρμογή των διατάξεων του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων (Γ.Κ.Π.Δ.) και του ν. 4624/2019

Άρθρο 15 - Προεδρικό Διάταγμα 75/2020 - Έναρξη ισχύος

Στον Υπουργό Δικαιοσύνης αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.

Αθήνα, 4 Σεπτεμβρίου 2020

Η Διαμεσολάβηση
Ποινικός Κώδικας Ι
send