logo-print

Κεφάλαιο Δ - Πράξη 118/19.5.2017 Τράπεζας της Ελλάδος - Εξειδίκευση υποχρεώσεων των υποκειμένων στην ΠΕΕ 42/30.5.2014 Ιδρυμάτων κατά τη συνεργασία τους με εταιρείες του Ν. 4354/2015

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΙΣΧΥΟΣ:

22/05/2017

Κωδικοποιημένο
H ένωση δικαίου

ΙΩΑΝΝΗ ΣΑΡΜΑΣ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

Cyber Week Sakkoulas

Λαμβάνοντας υπόψη την ανάγκη παρακολούθησης του λειτουργικού και πιστωτικού κινδύνου, σε συνέπεια με τα προβλεπόμενα στις ΠΔ/ΤΕ 2577/9.3.2006 και ΠEE 42/30.5.2014, τα υποκείμενα στις σχετικές απαιτήσεις ιδρύματα που αναθέτουν τη διαχείριση ή μεταβιβάζουν την απαίτηση οφείλουν ιδίως να έχουν καθορίσει γραπτώς με αναλυτική περιγραφή κατόπιν έγκρισης του Διοικητικού τους Συμβουλίου και να εφαρμόζουν με συνέπεια τα εξής:

1. Σε σχέση με την ανάθεση διαχείρισης

α) Κριτήρια επιλογής εταιρείας διαχείριση.

β) Τριμηνιαία παρακολούθηση της αποτελεσματικότητας διαχείρισης (operational targets).

γ) Μέθοδο παρακολούθησης της τήρησης από την εταιρεία των απαιτήσεων της Ενότητας Β.5 της παρούσας.

δ) Καταγραφή των επιλέξιμων διορθωτικών μέτρων και των κριτηρίων με τα οποία αυτά ενεργοποιούνται.

ε) Προϋποθέσεις λύσης της Σύμβασης Διαχείρισης.

στ) Ορισμό των υπεύθυνων οργάνων διοίκησης, λαμβάνοντας υπόψη τα προβλεπόμενα στην ΠΕΕ 42/ 30.5.2014 και την ΠΔ/ΤΕ 2577/9.3.2006.

2. Σε σχέση με τα μεταβιβαζόμενα χαρτοφυλάκια

α) Στρατηγική ιδρύματος για τη μεταβίβαση απαιτήσεων (διαδικασία - κριτήρια επιλογής χαρτοφυλακίου - υπεύθυνα για την έγκριση διοικητικά στελέχη).

β) Τις μεθόδους αποτίμησης των προς μεταβίβαση απαιτήσεων, τη διαδικασία έγκρισης και τα αρμόδια διοικητικά όργανα.

γ) Πολιτική αποφυγής συγκρούσεων συμφερόντων μεταξύ μετόχων και διοικητικών στελεχών του πιστωτικού ιδρύματος, της εταιρείας και των δανειοληπτών των οποίων οι απαιτήσεις εκχωρούνται προς διαχείριση ή κατά κυριότητα στην εταιρεία, περιλαμβανομένων κανόνων αποφυγής προνομιακής χρηματοδότησης.

δ) Τήρηση αρχείου με τα στοιχεία που αφορούν στην εκπλήρωση της υποχρέωσης της παρ. 2 του άρθρου 3 του ν. 4354/2015.

Σημειώσεις επί του άρθρου

 

 

O τόπος παροχής - Συμβολές Αστικού Δικαίου Νο 11

ΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΕΝΟΧΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

Το δίκαιο της ψηφιακής οικονομίας

ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΔΙΚΑΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΉΣ ΚΑΙ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΉΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ & ΔΙΚΑΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΕΙΔΙΚΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΙΓΓΛΕΖΑΚΗΣ

send