logo-print

Κεφάλαιο Γ - Πράξη 118/19.5.2017 Τράπεζας της Ελλάδος - Υποβολή στοιχείων και αναφορών

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΙΣΧΥΟΣ:

22/05/2017

Κωδικοποιημένο
Το δίκαιο της ενέργειας μέσα από τη νομολογία του δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΑΡΓΑΛΙΑΣ

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΕΙΔΙΚΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΔΙΚΑΙΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Η ευρωπαϊκή διαταγή δέσμευσης λογαριασμού κατά τον κανονισμό 655/2014

ΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ - ΔΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΔΙΕΘΝΕΣ ΔΙΚΑΙΟ

ΤΖΟΥΝΑΚΟΥ ΕΛΕΝΗ

1. Οι εταιρείες που λαμβάνουν άδεια λειτουργίας σύμφωνα με την Ενότητα Α.1. και την παρ. 2 της Ενότητας Α.2., υποβάλλουν σε περιοδική βάση, σύμφωνα με τις εκάστοτε προβλεπόμενες ημερομηνίες που ισχύουν για τα πιστωτικά ιδρύματα:

α) τις οικονομικές καταστάσεις της περ. α) της παρ. 17 του άρθρου 1 του ν. 4354/2015, και

β) τα Υποδείγματα του Παραρτήματος ΙΙ της ΠΕΕ 42/30.5.2014 «Πλαίσιο εποπτικών υποχρεώσεων για τη διαχείριση των ανοιγμάτων σε καθυστέρηση και των μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων» (ΦΕΚ Β’ 1582). Τα εν λόγω Υποδείγματα υποβάλλονται χωριστά για απαιτήσεις επί των οποίων η εταιρεία διαθέτει την κυριότητα, και για απαιτήσεις υπό διαχείριση των οποίων η κυριότητα δεν ανήκει πλέον σε ίδρυμα που έχει πρωτογενή υποχρέωση υποβολής δυνάμει της ΠΕΕ 42/30.4.2014. Τα εν λόγω Υποδείγματα δεν υποβάλλονται για υπό διαχείριση απαιτήσεις, εφόσον κύριος της απαίτησης τυγχάνει ίδρυμα που έχει πρωτογενή υποχρέωση υποβολής δυνάμει της ΠΕΕ 42/30.4.2014.

2. Οι εταιρείες που λαμβάνουν άδεια λειτουργίας σύμφωνα με την παρ. 2 της Ενότητας Α.1. και την παρ. 2 της Ενότητας Α.2., οι οποίες προβαίνουν σε αναχρηματοδότηση απαιτήσεων σύμφωνα με την παρ. 20 του άρθρου 1 του ν. 4354/2015, υποβάλλουν τις προβλεπόμενες εκθέσεις της παρ. 1 της Ενότητας VI της ΠΔ/ΤΕ 2577/9.3.2006, σύμφωνα με τις οριζόμενες στην παρ. 1.α. της ίδιας Ενότητας ημερομηνίες.

send