logo-print

Άρθρο 3 - Βασιλικό Διάταγμα της 18ης Ιουλίου 1920

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΙΣΧΥΟΣ:

14/03/1989

Κωδικοποιημένο
Συλλογικό Εργατικό Δίκαιο

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΖΕΡΔΕΛΗΣ

ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

Συλλογικό Εργατικό Δίκαιο

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΖΕΡΔΕΛΗΣ

ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

1. Η προθεσμία της κατά τα ανωτέρω καταγγελίας ορίζεται ως εξής:

Α’) Επί εργατών, τεχνιτών και υπηρετών βιομηχανικών εν γένει, βιοτεχνικών, μεταλλευτικών και χειροτεχνικών επιχειρήσεων ή εργασιών, πέντε τουλάχιστον ημέρας προ της λύσεως της συμβάσεως. Το αυτό ισχύει και επί μαθητευομένων οίτινες συνεπλήρωσαν εξ μηνών υπηρεσίαν.

Εάν η σύμβασις εργασίας διήρκεσε συνολικώς υπέρ το δωδεκάμηνον, συμπεριλαμβανομένου και του κατά το άρθρ. 2 § 3 διμήνου και του τυχόν χρόνου μαθητείας ή δοκιμασίας, η καταγγελία γίνεται 8 ημέρας προ της λύσεως της συμβάσεως εάν δεν διήρκησεν υπό του αυτούς ως άνω όρους υπέρ την διετίαν, 15 ημέρας προ της λύσεως. Σύμβασις εργασίας, διαρκέσασα υπέρ την πενταετίαν, καταγγέλλεται τουλάχιστον προ 30 ημερών, εάν δε διήρκεσεν υπέρ την δεκαετίαν, τουλάχιστον προ 60 ημερών.

Β’) Καταργήθηκε

Γ’) Καταργήθηκε

2. Εργάται προσλαμβανόμενοι διά συμβάσεως εργασίας, επί μισθώ υπολογιζομένω ουχί κατά χρονικόν διάστημα, αλλά κατ’ αναλογίαν της παρεχομένης εργασίας (κατά μονάδα ή κατ’ αποκοπήν) εξομοιούται καθ’ όλα προς τους εργάτας της κατηγορίας α), εφ’ όσον η σύμβασις συνήφθη διά χρόνον αόριστον.

Σημειώσεις επί του άρθρου

Με το άρθρο 43 του Ν. 1836/1989, το οποίο κατήργησε τις περιπτώσεις β' και γ' του παρόντος άρθρου, ορίζεται επίσης ότι «από την ισχύ του παρόντος το αναφερόμενο σε αυτά προσωπικό, απολυόμενο, δικαιούται την αποζημίωση του άρθρου 5 σε συνδυασμό με το εδάφιο α' της παραγράφου 1 του άρθρου 3 του πιο πάνω β. δ/τος, όπως αυτό τροποποιήθηκε με το ν. 3198/1955».

Το δίκαιο των μετασχηματισμών επιχειρήσεων

ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ, ΔΙΚΑΙΟ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ

Tα πρόδηλα σφάλματα στο κτηματολογικό δίκαιο Βιβλιοθήκη Δικαίου Κτηματολογίου Νο 20

ΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΥ - ΔΗΜΗΤΡΑΣ