logo-print

Άρθρο Μόνο - Υπουργική Απόφαση 130181/6353/27.3.2018

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΙΣΧΥΟΣ:

02/04/2018

Κωδικοποιημένο
Black Friday Books
Black Friday Online

Στο υπό στοιχείο ε της παραγράφου 1 του άρθρου 5 του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο μόνο της αριθ. 130181/25843/11-11-2014 απόφασης του Υφυπουργού Εσωτερικών (Β’ 3142), προστίθενται περιπτώσεις αη και αθ ως εξής:

«αη) άδεια διαμονής αόριστης διάρκειας ή δεκαετούς διάρκειας σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 22 του ν. 2910/2001 (Α’ 91), όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 3 του άρθρου 32 του ν. 3202/2003 (Α’ 284), της παρ. 2 του άρθρου 91 του ν. 3386/2005 (Α’ 212), της παρ. 1 του άρθρου 39 του ν. 3731/2008 (Α’ 263) και του άρθρου 138 του ν. 4251/2014 (Α’ 80),

αθ) άδεια διαμονής για επενδυτική δραστηριότητα σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 16 του ν. 4251/2014 (Α’ 80), εξαιρουμένων των στελεχών της παρ. 2 του άρθρου 1 της κοινής υπουργικής απόφασης αριθ. 53969/22.10.2014 (Β’ 2928), καθώς και άδεια διαμονής ιδιοκτήτη ακινήτου ή μόνιμη άδεια διαμονής επενδυτή σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 36Α του ν. 3386/2005 (Α’ 212) και του άρθρου 20 Κεφάλαιο Β του ν. 4251/2014 (Α’ 80)».

Black Friday Books
Black Friday Books
send