logo-print

Κεφάλαιο δεύτερο - Υπουργική Απόφαση 52246/3173/26.1.2018 - Γενικές ρυθμίσεις

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΙΣΧΥΟΣ:

16/02/2018

Κωδικοποιημένο
Black Friday Online
Black Friday Books

1. Αυξάνεται κατά δέκα έτη ο χρόνος αποπληρωμής όλων των κατηγοριών των δανείων από ίδια κεφάλαια του τ. ΟΕΚ, που είναι σε ισχύ ο συμβατικός χρόνος εξόφλησής τους.

Η παράταση του χρόνου αποπληρωμής κατά δέκα έτη ισχύει και για δανειακές συμβάσεις, ο χρόνος αποπληρωμής των οποίων έχει ολοκληρωθεί, χωρίς να έχει επιτευχθεί η αποπληρωμή του δανείου. Στην περίπτωση αυτή η επιμήκυνση του χρόνου εκκινεί από την ημερομηνία κατάθεσης της αίτησης ένταξης στις ρυθμίσεις της παρούσας.

2. Δανειολήπτη το συνολικό χρέος του οποίου κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης ένταξης (άληκτο κεφάλαιο + ληξιπρόθεσμες οφειλές +τόκοι κεφαλαίου +τόκοι υπερημερίας ) είναι μικρότερο ή ίσον των 6.000,00 €, θεωρείται ότι έχει αποπληρώσει το δάνειό του και δεν υφίσταται καμία εκκρεμότητα οφειλής του προς τον Οργανισμό Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (Ο.Α.Ε.Δ.).

3. Τόκοι Κεφαλαίου - Τόκοι Υπερημερίας - Κεφαλαιοποιημένοι Τόκοι

α. Τόκοι κεφαλαίου ή τόκοι υπερημερίας που τυχόν έχουν καταβληθεί από τον δανειολήπτη έως και την ημερομηνία υποβολής της αίτησης ένταξης, αφαιρούνται από το κεφάλαιο του δανείου.

β. Τόκοι κεφαλαίου ή υπερημερίας που έχουν επιβληθεί και δεν έχουν εισπραχθεί, διαγράφονται και δεν επιβαρύνουν πλέον τον δανειολήπτη.

γ. Τυχόν κεφαλαιοποιημένοι τόκοι διαγράφονται

4. Η όποια οφειλή προκύψει για τον δανειολήπτη, μετά την εφαρμογή των ρυθμίσεων της παρούσας, παραμένει άτοκη και δεν υπόκειται σε τόκους υπερημερίας.

5. Πραγματοποιείται μείωση κατά 15% στο αρχικό ποσό δανεισμού για όλους τους δανειολήπτες και για όλες τις κατηγορίες δανείων από ίδια κεφάλαια του τ ΟΕΚ.

6. Για τους δανειολήπτες που κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης ένταξης έχουν καταβάλει ποσό που αντιστοιχεί ή υπερβαίνει το 60% του Τελικού Ποσού Δανείου τους (Πέμπτο Κεφάλαιο παρ 3), το χορηγηθέν δάνειο θεωρείται εξοφληθέν και καμία απαίτηση δεν υφίσταται έναντι αυτών.

7. Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται, ανά περίπτωση, για κάθε ειδική ρύθμιση της παρούσας απόφασης,ορίζονται από τον ΟΑΕΔ. 

Black Friday Books
Black Friday Online
send