logo-print

Άρθρο - Υπουργική Απόφαση Φ.3400.1/ΑΣ 59778/16.11.2017

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΙΣΧΥΟΣ:

23/11/2017

Κωδικοποιημένο
H ένωση δικαίου

ΙΩΑΝΝΗ ΣΑΡΜΑΣ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

Διεθνής εμπορική διαιτησία - Τόμος Ι -Β έκδοση

Προβαίνουμε στη δημοσίευση της απόφασης 2374 (2017) του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών η οποία είναι, δυνάμει του άρθρου 25 του Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών που κυρώθηκε με τον α.ν. 585/1945, υποχρεωτική για τα κράτη μέλη του Οργανισμού και παραγγέλλουμε την αυστηρή τήρηση και συμμόρφωση προς τις διατάξεις της απόφασης αυτής.

Κατωτέρω παρατίθεται το κείμενο της απόφασης στην αγγλική γλώσσα και σε ελληνική μετάφραση.

(Για αγγλική γλώσσα βλέπε ΦΕΚ Α' 179/23.11.2017)

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθμ. Φ.3400.1/ΑΣ 59778 

Απόφαση 2374 (2017) του Συμβουλίου Ασφαλείας Ο.Η.Ε. σχετικά με το Μάλι.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ

Έχοντας υπόψη:

Τη διάταξη του άρθρου 1 του α.ν. 92 της 3/10.8.1967 «Περί εφαρμογής αποφάσεων του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών και περί εγκρίσεως και εφαρμογής συστάσεων του Συμβουλίου Ασφαλείας και της Γενικής Συνελεύσεως».

Προβαίνουμε στη δημοσίευση της απόφασης 2374 (2017) του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών η οποία είναι, δυνάμει του άρθρου 25 του Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών που κυρώθηκε με τον α.ν. 585/1945, υποχρεωτική για τα κράτη μέλη του Οργανισμού και παραγγέλλουμε την αυστηρή τήρηση και συμμόρφωση προς τις διατάξεις της απόφασης αυτής.

Κατωτέρω παρατίθεται το κείμενο της απόφασης στην αγγλική γλώσσα και σε ελληνική μετάφραση.

Απόφαση 2374 (2017)

Υιοθετήθηκε από το Συμβούλιο Ασφαλείας στην 8040η συνεδρίασή του, στις 5 Σεπτεμβρίου 2017

Το Συμβούλιο Ασφαλείας:

Υπενθυμίζοντας τις προηγούμενες αποφάσεις του, ειδικότερα τις αποφάσεις 2364 (2017) και 2359 (2017), σχετικά με την κατάσταση στο Μάλι.

Επιβεβαιώνοντας τη σθεναρή του δέσμευση για την κυριαρχία, την ενότητα και την εδαφική ακεραιότητα του Μάλι, τονίζοντας ότι οι αρχές του Μάλι έχουν την πρωταρχική ευθύνη για τη διασφάλιση της σταθερότητας και της ασφάλειας σε όλη την επικράτεια του Μάλι και υπογραμμίζοντας τη σημασία της επίτευξης εθνικού χαρακτήρα των πρωτοβουλιών που σχετίζονται με την ειρήνη και την ασφάλεια.

Αναγνωρίζοντας τη νόμιμη προσδοκία όλων των πολιτών του Μάλι για διαρκή ειρήνη και ανάπτυξη.

Αναγνωρίζοντας ότι η Συμφωνία για την Ειρήνη και τη Συμφιλίωση στο Μάλι (εφεξής:«η Συμφωνία») που υπογράφηκε το 2015 από την Κυβέρνηση του Μάλι, το συνασπισμό ενόπλων ομάδων Plateforme και το συνασπισμό ενόπλων ομάδων Coordination des Mouvements de l’Aza wad και η συνεχιζόμενη εφαρμογή της, αποτελεί ιστορική ευκαιρία για την επίτευξη διαρκούς ειρήνης στο Μάλι.

Καταδικάζοντας τις επανειλημμένες παραβιάσεις των διευθετήσεων κατάπαυσης του πυρός από τους συνασπισμούς ενόπλων ομάδων Plateforme και Coordination στις περιοχές Kidal και Menaka, παροτρύνοντάς τους να παύσουν τις εχθροπραξίες, να τηρήσουν αυστηρά τις διευθετήσεις κατάπαυσης του πυρός και να ξαναρχίσουν χωρίς καθυστέρηση έναν εποικοδομητικό διάλογο για την πλήρη εφαρμογή της Συμφωνίας και χαιρετίζοντας την πρόσφατη υπογραφή της συμφωνίας ανακωχής στις 23 Αυγούστου 2017 στο Bamako.

Αναγνωρίζοντας την πρόσφατη πρόοδο που επιτεύχθηκε στην εφαρμογή της Συμφωνίας, συμπεριλαμβανομένης της σύστασης όλων των προσωρινών διοικήσεων στο Βορρά, εκφράζοντας ταυτόχρονα τη βαθιά ανησυχία του για τις συνεχείς καθυστερήσεις αναφορικά με τη συνολική της εφαρμογή, δύο χρόνια αφότου συνάφθηκε και υπογραμμίζοντας την επείγουσα ανάγκη επίτευξη απτής και πραγματικής ειρήνης στον πληθυσμό του Βορρά και άλλων μερών του Μάλι προκειμένου να τηρηθεί η δυναμική της Συμφωνίας.

Βεβαιώνοντας την πρόθεσή του να διευκολύνει, υποστηρίξει και εποπτεύσει στενά την εφαρμογή της Συμφωνίας, επιδοκιμάζοντας το ρόλο που έπαιξε η Αλγερία και άλλα μέλη της ομάδας διεθνούς διαμεσολάβησης προκειμένου να βοηθήσουν τα μέρη του Μάλι στην εφαρμογή της Συμφωνίας, τονίζοντας την ανάγκη για αυξημένη συμμετοχή των μελών της ομάδας διεθνούς διαμεσολάβησης και δίνοντας περαιτέρω έμφαση στον κεντρικό ρόλο που θα πρέπει να εξακολουθήσει να διαδραματίζει ο Ειδικός Αντιπρόσωπος του Γενικού Γραμματέα για το Μάλι για την υποστήριξη και εποπτεία της εφαρμογής της Συμφωνίας.

Αποδοκιμάζοντας το γεγονός ότι η αργή πρόοδος στην εφαρμογή της Συμφωνίας, ιδιαίτερα των διατάξεών της που αφορούν στην άμυνα και την ασφάλεια, καθώς και η αναδιάρθρωση του τομέα της ασφάλειας που καθυστερεί, έχει εμποδίσει τις προσπάθειες αποκατάστασης της ασφάλειας και της εξουσίας του Κράτους του Μάλι και την παροχή βασικών κοινωνικών υπηρεσιών στο Βόρειο Μάλι, και τονίζοντας την πρωταρχική ευθύνη της Κυβέρνησης του Μάλι, των συνασπισμών ενόπλων ομάδων Plateforme και Coordination να επιταχύνουν την εφαρμογή της Συμφωνίας για να βελτιώσουν την κατάσταση της ασφάλειας σε όλο το Μάλι και να αποτρέψουν απόπειρες τρομοκρατικών ομάδων να ανατρέψουν την εφαρμογή της Συμφωνίας.

Εκφράζοντας τη σοβαρή του ανησυχία για την ασταθή κατάσταση στον τομέα της ασφάλειας, ειδικότερα την εξάπλωση των τρομοκρατικών και άλλων εγκληματικών δραστηριοτήτων στο Κεντρικό και το Νότιο Μάλι καθώς και την εντατικοποίηση εγκληματικών δραστηριοτήτων όπως το λαθρεμπόριο ναρκωτικών και η εμπορία ανθρώπων στο Μάλι.

Υπογραμμίζοντας ότι η ασφάλεια και η σταθερότητα στο Μάλι συνδέονται άρρηκτα με αυτές της περιοχής του Σαχέλ και της Δυτικής Αφρικής καθώς και με την κατάσταση στη Λιβύη και στην περιοχή της Βόρειας Αφρικής.

Αναγνωρίζοντας την επίπτωση της κατάστασης στο Μάλι στην ειρήνη και την ασφάλεια στο Σαχέλ καθώς και στην ευρύτερη περιοχή της Δυτικής Αφρικής και της Βόρειας Αφρικής.

Εκφράζοντας τη διαρκή του ανησυχία για τη διεθνική διάσταση της τρομοκρατικής απειλής στην περιοχή του Σαχέλ καθώς και για τις σοβαρές προκλήσεις που θέτει το διεθνικό οργανωμένο έγκλημα στην περιοχή του Σαχέλ, συμπεριλαμβανομένου του λαθρεμπορίου όπλων και ναρκωτικών και της παράνομης διακίνησης πολιτιστικής κληρονομιάς, της λαθρομετανάστευσης, της εμπορίας ανθρώπων και της ολοένα και μεγαλύτερης σχέσης του, σε ορισμένες περιπτώσεις, με την τρομοκρατία, και τονίζοντας την ευθύνη των κρατών στην περιοχή να αντιμετωπίσουν αυτές τις απειλές και προκλήσεις.

Επισημαίνοντας ότι η ατιμωρησία μπορεί να ενθαρρύνει μια νοοτροπία διαφθοράς στην οποία το λαθρεμπόριο και άλλες εγκληματικές δραστηριότητες μπορεί να κυριαρχούν, ενθαρρύνοντας περαιτέρω την αστάθεια και την ανασφάλεια, και καλώντας την κυβέρνηση του Μάλι να αφιερώσει κατάλληλους πόρους επιβολής του νόμου στην κατεύθυνση αυτή και ενθαρρύνοντας τη διεθνή, περιφερειακή και υποπεριφερειακή συνεργασία και υποστήριξη της Κυβέρνησης του Μάλι σε αυτή την προσπάθεια.

Καταδικάζοντας έντονα τις δραστηριότητες τρομοκρατικών οργανώσεων στο Μάλι και στην περιοχή του Σαχέλ, συμπεριλαμβανομένου του Κινήματος για την ενότητα και τον ιερό πόλεμο στη Δυτική Αφρική (Mouvement pour l’unicit et le jihad en Afrique de l’Ouest, MUJAO), της Al-Qaida στο Ισλαμικό Μαγκρέμπ (AQIM), της Al-Mourabitoun, της Ansar Eddine, και των συνδεόμενων ατόμων και ομάδων όπως η Jama’at Nusrat al-Islam wal-Muslimin (Ομάδα για την Υποστήριξη του Ισλάμ και των Μουσουλμάνων), το Ισλαμικό Κράτος στην Ευρύτερη Σαχάρα (Islamic State in Greater Sahara) και η Ansaroul Islam, που εξακολουθούν να δραστηριοποιούνται στο Μάλι και να απειλούν την ειρήνη και την ασφάλεια στην περιοχή και πέραν αυτής καθώς και τις παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και την άσκηση βίας εναντίον αμάχων, ιδίως γυναικών και παιδιών, που διαπράττονται στο Μάλι και την περιοχή από τρομοκρατικές ομάδες.

Υπενθυμίζοντας την καταχώριση του Κινήματος για την ενότητα και τον ιερό πόλεμο στη Δυτική Αφρική (Mouvement pour l’unic it et le jihad en Afrique de l’Ouest, MUJAO), της οργάνωσης Al-Qaida στο Ισλαμικό Μαγκρέμπ, της Ansar Eddine και του ηγέτη της Iyad Ag Ghali και της Al- Mourabitoun στον κατάλογο κυρώσεων σχετικά με το Ισλαμικό Κράτος στο Ιράκ και στο Λεβάντε (ISIL, Da’esh) και την Al- Qaida, που καταρτίστηκε βάσει των αποφάσεων 1267 (1999), 1989 (2011) και 2253 (2015) και επαναλαμβάνοντας την ετοιμότητά του, βάσει του ανωτέρω καθεστώτος, να επιβάλει κυρώσεις σε περαιτέρω άτομα, ομάδες, επιχειρήσεις και οντότητες που συνδέονται με το Ισλαμικό Κράτος στο Ιράκ και στο Λεβάντε (ISIL, Da’esh), την Al-Qaida και άλλες καταχωρημένες οντότητες ή άτομα, συμπεριλαμβανομένων των Al-Qaida στο Ισλαμικό Μαγκρέμπ, Al Mourabitoun και Ansar Eddine, σύμφωνα με τα κριτήρια καταχώρισης που έχουν θεσπιστεί.

Καταδικάζοντας έντονα τις συνεχιζόμενες επιθέσεις, συμπεριλαμβανομένων των τρομοκρατικών επιθέσεων εναντίον αμάχων, των δυνάμεων άμυνας και ασφάλειας του Μάλι, της Πολυδιάστατης Ενοποιημένης Αποστολής Σταθεροποίησης του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών στο Μάλι (MINUSMA) και των γαλλικών δυνάμεων, υπογραμμίζοντας την ανάγκη να αχθούν ενώπιον της δικαιοσύνης οι θύτες, οι οργανωτές, οι χρηματοδότες και οι υποστηρικτές αυτών των απεχθών τρομοκρατικών πράξεων και προτρέποντας την Κυβέρνηση του Μάλι να λάβει μέτρα για να διασφαλίσει ότι οι υπεύθυνοι αυτών των επιθέσεων θα λογοδοτήσουν.

Καταδικάζοντας έντονα τα περιστατικά απαγωγής και ομηρίας με στόχο τη συγκέντρωση πόρων ή πολιτικές παραχωρήσεις, επαναλαμβάνοντας την αποφασιστικότητά του να αποτρέψει τις απαγωγές και τις ομηρίες στην περιοχή του Σαχέλ και να εξασφαλίσει την ασφαλή απελευθέρωση ομήρων χωρίς την πληρωμή λύτρων ή πολιτικές παραχωρήσεις, σύμφωνα με το ισχύον διεθνές δίκαιο, υπενθυμίζοντας τις αποφάσεις του 2133 (2014), 2253 (2015) και 2368 (2017), συμπεριλαμβανομένης της έκκλησής του προς όλα τα Κράτη Μέλη να αποτρέψουν τους τρομοκράτες από το να επωφεληθούν άμεσα ή έμμεσα από την πληρωμή λύτρων ή από πολιτικές παραχωρήσεις και να διασφαλίσουν την ασφαλή απελευθέρωση ομήρων και, αναφορικά με το θέμα αυτό, επισημαίνοντας τη δημοσίευση του «Μνημονίου του Αλγερίου σχετικά με τις Βέλτιστες Πρακτικές για την Αποτροπή και την Άρνηση των Ωφελημάτων της Απαγωγής από Τρομοκράτες για την Πληρωμή Λύτρων» του Παγκόσμιου Αντιτρομοκρατικού Φόρουμ (GCTF).

Καταδικάζοντας έντονα όλες τις καταπατήσεις και παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και τις παραβιάσεις του διεθνούς ανθρωπιστικού δικαίου στο Μάλι, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που αφορούν σε εξωδικαστικές και συνοπτικές εκτελέσεις, αυθαίρετες συλλήψεις και κρατήσεις και κακοποίηση προσώπων των οποίων η ελευθερία περιορίστηκε, σεξουαλική και βασισμένη στο φύλο βία καθώς και φόνο, ακρωτηριασμό, στρατολόγηση και εκμετάλλευση παιδιών και επιθέσεις σε σχολεία και νοσοκομεία, καλώντας όλα τα μέρη να σεβαστούν το μη στρατιωτικό χαρακτήρα των σχολείων σύμφωνα με το διεθνές ανθρωπιστικό δίκαιο και να σταματήσουν την παράνομη και αυθαίρετη κράτηση όλων των παιδιών και ζητώντας από όλα τα μέρη να δώσουν ένα τέλος σε αυτού του είδους τις παραβιάσεις και τις καταπατήσεις και να συμμορφωθούν με τις υποχρεώσεις τους βάσει του ισχύοντος διεθνούς δικαίου.

Υπογραμμίζοντας την ανάγκη όλα τα μέρη να υπερασπιστούν και να σεβαστούν τις ανθρωπιστικές αρχές του ανθρωπισμού, της ουδετερότητας, της αμεροληψίας και της ανεξαρτησίας για να διασφαλίσουν τη συνεχιζόμενη παροχή ανθρωπιστικής βοήθειας, την ασφάλεια και την προστασία αμάχων που λαμβάνουν βοήθεια και την ασφάλεια του ανθρωπιστικού προσωπικού που δραστηριοποιείται στο Μάλι, υπογραμμίζοντας τη σημασία της παροχής ανθρωπιστικής βοήθειας βάσει των αναγκών, επαναλαμβάνοντας ότι όλα τα μέρη πρέπει να επιτρέψουν και να διευκολύνουν την πλήρη, ασφαλή και απρόσκοπτη πρόσβαση για την έγκαιρη παροχή βοήθειας σε όλους όσους τη χρειάζονται σε όλο το Μάλι.

Επισημαίνοντας με μεγάλη ανησυχία την εμπλοκή μη κρατικών δρώντων, ιδιαίτερα τρομοκρατικών ομάδων, στην καταστροφή πολιτιστικής κληρονομιάς και στην παράνομη διακίνηση έργων πολιτιστικής κληρονομιάς και σε σχετικά αδικήματα και επίσης λαμβάνοντας υπόψη το γεγονός ότι στις 27 Σεπτεμβρίου 2016 το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο κήρυξε ένοχο τον Αλ Μαχντί (Al Mahdi) για το έγκλημα πολέμου της με πρόθεση διεξαγωγής επιθέσεων κατά θρησκευτικών και ιστορικών μνημείων στο Τιμπουκτού.

Χαιρετίζοντας τη συνεχιζόμενη δράση των γαλλικών δυνάμεων, κατόπιν αιτήματος των αρχών του Μάλι και σε υποστήριξη αυτών, ώστε να αποτρέψουν την τρομοκρατική απειλή στο βόρειο Μάλι.

Χαιρετίζοντας την ανάπτυξη της Μικτής Δύναμης της Ομάδας των Πέντε (5) Κρατών του Σαχέλ, υπογραμμίζοντας ότι οι προσπάθειες της Μικτής Δύναμης της Ομάδας των Πέντε (5) Κρατών του Σαχέλ για την αντιμετώπιση της δράσης τρομοκρατικών ομάδων και άλλων οργανωμένων εγκληματικών ομάδων θα συμβάλουν στη δημιουργία πιο ασφαλούς περιβάλλοντος στην περιοχή του Σαχέλ, με σκοπό την υποστήριξη της υλοποίησης της εντολής της Πολυδιάστατης Ενοποιημένης Αποστολής Σταθεροποίησης του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών στο Μάλι (MINUSMA) ως προς τη σταθεροποίηση του Μάλι.

Επαινώντας το ρόλο της Εκπαιδευτικής Αποστολής της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο Μάλι (EUTM Mali) στην παροχή εκπαίδευσης και συμβουλών στις Δυνάμεις Άμυνας και Ασφάλειας του Μάλι, συμπεριλαμβανομένης της συνεισφοράς στην ενδυνάμωση της πολιτικής εξουσίας και στο σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και της Αποστολής Οικοδόμησης Ικανοτήτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης (EUCAP Σαχέλ Μάλι) στην παροχή στρατηγικών συμβουλών και εκπαίδευσης στην Αστυνομία, τη Χωροφυλακή και την Εθνοφυλακή στο Μάλι.

Υπενθυμίζοντας την εντολή της Πολυδιάστατης Ενοποιημένης Αποστολής Σταθεροποίησης του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών στο Μάλι (MINUSMA), όπως αναφέρεται στην απόφαση 2364 (2017), επαναλαμβάνοντας την έντονη εκ μέρους του υποστήριξη για τον Ειδικό Αντιπρόσωπο του Γενικού Γραμματέα για το Μάλι και για την Πολυδιάστατη Ενοποιημένη Αποστολή Σταθεροποίησης του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών στο Μάλι (MINUSMA) ώστε να βοηθήσουν τις αρχές του Μάλι και το λαό του Μάλι στις προσπάθειές τους να φέρουν διαρκή ειρήνη και σταθερότητα στη χώρα τους, έχοντας υπόψη την πρωταρχική ευθύνη των αρχών του Μάλι για την προστασία του λαού και χαιρετίζοντας τη σταθεροποιητική επίδραση της διεθνούς παρουσίας στο Μάλι, συμπεριλαμβανομένης της Πολυδιάστατης Ενοποιημένης Αποστολής Σταθεροποίησης του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών στο Μάλι (MINUSMA).

Υπενθυμίζοντας τις διατάξεις της Συμφωνίας με τις οποίες καλείται το Συμβούλιο Ασφαλείας να υποστηρίξει πλήρως τη Συμφωνία, να παρακολουθεί στενά την εφαρμογή της και, εάν είναι απαραίτητο, να λάβει μέτρα κατά οποιουδήποτε παρεμποδίζει την υλοποίηση των δεσμεύσεων που περιέχονται σε αυτή ή την πραγματοποίηση των στόχων της.

Υπενθυμίζοντας τις διατάξεις εκείνες της απόφασης 2364 (2017), στις οποίες εκφράζεται η ετοιμότητα του Συμβουλίου Ασφαλείας να εξετάσει την επιβολή στοχευμένων κυρώσεων κατά αυτών που παρεμποδίζουν ή απειλούν την εφαρμογή της Συμφωνίας, αυτών που ξεκινούν εκ νέου τις εχθροπραξίες και παραβιάζουν την κατάπαυση του πυρός, αυτών που επιτίθενται και απειλούν την Πολυδιάστατη Ενοποιημένη Αποστολή Σταθεροποίησης του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών στο Μάλι (MINUSMA) και άλλες διεθνείς παρουσίες καθώς και αυτών που υποστηρίζουν αυτές τις επιθέσεις και δράσεις.

Λαμβάνοντας υπόψη την επιστολή της Κυβέρνησης του Μάλι προς τον Πρόεδρο του Συμβουλίου Ασφαλείας της 9ης Αυγούστου 2017, στην οποία υπογραμμίζεται ότι οι επαναλαμβανόμενες παραβιάσεις της κατάπαυσης του πυρός από τις αρχές του Ιουνίου του 2017, ειδικά στην περιοχή Kidal, συνιστούν σοβαρή απειλή για τα εύθραυστα οφέλη που έχουν επιτευχθεί κατά την εφαρμογή της Συμφωνίας, και με την οποία ζητείται από το Συμβούλιο Ασφαλείας, προκειμένου να αντιμετωπιστούν τα πολλά προσκόμματα στην εφαρμογή της Συμφωνίας, να επιβάλει άμεσα ένα καθεστώς στοχευμένων κυρώσεων κατά των υπευθύνων για την παρακώλυση της εφαρμογής της Συμφωνίας.

Κρίνοντας ότι η κατάσταση στο Μάλι συνεχίζει να συνιστά απειλή για τη διεθνή ειρήνη και ασφάλεια στην περιοχή.

Ενεργώντας βάσει του Κεφαλαίου VII του Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών:

Απαγόρευση ταξιδιών

1. Αποφασίζει ότι, για μια αρχική περίοδο ενός έτους από την ημερομηνία υιοθέτησης της παρούσας απόφασης, όλα τα Κράτη Μέλη θα λάβουν τα απαραίτητα μέτρα για να αποτρέπουν την είσοδο στο έδαφός τους ή τη διέλευση μέσω αυτού ατόμων που θα έχουν καθοριστεί από την Επιτροπή, η οποία συστήνεται με βάση την παράγραφο 9 κατωτέρω, υπό την προϋπόθεση ότι καμία διάταξη της παρούσας παραγράφου δεν θα υποχρεώνει ένα Κράτος να αρνηθεί στους υπηκόους του την είσοδο στο έδαφός του.

2. Αποφασίζει ότι τα μέτρα που επιβάλλονται με την παράγραφο 1 ανωτέρω δεν ισχύουν:

(α) στις περιπτώσεις που η Επιτροπή κρίνει, κατά περίπτωση, ότι ένα τέτοιο ταξίδι δικαιολογείται για λόγους ανθρωπιστικής ανάγκης, συμπεριλαμβανομένων των θρησκευτικών υποχρεώσεων,

(β) στις περιπτώσεις που η είσοδος ή η διέλευση είναι απαραίτητη για την εκπλήρωση δικαστικής διαδικασίας,

(γ) στις περιπτώσεις που η Επιτροπή κρίνει, κατά περίπτωση, ότι μια εξαίρεση θα προωθούσε τους στόχους της ειρήνης και της εθνικής συμφιλίωσης στο Μάλι και της σταθερότητας στην περιοχή.

3. Τονίζει ότι οι παραβιάσεις της απαγόρευσης ταξιδιών μπορούν να υπονομεύσουν την ειρήνη, τη σταθερότητα ή την ασφάλεια του Μάλι, παρατηρεί ότι τα άτομα που εν γνώσει τους διευκολύνουν το ταξίδι καταχωρημένου ατόμου, κατά παράβαση της απαγόρευσης ταξιδιών, ενδέχεται να κριθεί από την Επιτροπή ότι πληρούν τα κριτήρια καθορισμού που προβλέπονται στην παρούσα απόφαση και καλεί όλα τα μέρη και όλα τα Κράτη Μέλη να συνεργάζονται με την Επιτροπή καθώς επίσης και με την Ομάδα Εμπειρογνωμόνων που συστήνεται με βάση την παράγραφο 11 κατωτέρω για την εφαρμογή της απαγόρευσης ταξιδιών.

Δέσμευση περιουσιακών στοιχείων

4. Αποφασίζει ότι, για μια αρχική περίοδο ενός έτους από την ημερομηνία υιοθέτησης αυτής της απόφασης, όλα τα Κράτη Μέλη δεσμεύουν χωρίς καθυστέρηση όλα τα κεφάλαια, τα λοιπά χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία και τους οικονομικούς πόρους που βρίσκονται στο έδαφός τους, τα οποία ανήκουν σε ή ελέγχονται, άμεσα ή έμμεσα, από άτομα ή οντότητες που έχουν καθοριστεί από την Επιτροπή ή από άτομα ή οντότητες που ενεργούν εκ μέρους τους ή σύμφωνα με οδηγίες τους ή από οντότητες που ανήκουν σε ή ελέγχονται από αυτά και αποφασίζει περαιτέρω ότι όλα τα Κράτη Μέλη διασφαλίζουν ότι οποιαδήποτε κεφάλαια, χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία ή οικονομικοί πόροι δεν διατίθενται από τους υπηκόους τους ή από οποιαδήποτε άτομα ή οντότητες εντός του εδάφους τους, άμεσα ή έμμεσα, σε άτομα ή οντότητες που έχουν καθοριστεί από την Επιτροπή ή προς όφελος τέτοιων ατόμων ή οντοτήτων.

5. Αποφασίζει ότι τα μέτρα που επιβάλλονται με την παράγραφο 4 ανωτέρω δεν ισχύουν για τα κεφάλαια, τα λοιπά χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία ή τους οικονομικούς πόρους που τα οικεία Κράτη Μέλη έχουν κρίνει ότι:

(α) είναι απαραίτητα για την κάλυψη βασικών δαπανών, συμπεριλαμβανομένων των πληρωμών για τρόφιμα, ενοίκια ή υποθήκες, φάρμακα και ιατρική περίθαλψη, φόρους, ασφάλιστρα και δαπάνες για την παροχή υπηρεσιών κοινής ωφελείας ή αποκλειστικά για την πληρωμή εύλογων επαγγελματικών αμοιβών και την εξόφληση δαπανών που έχουν καταβληθεί και συνδέονται με την παροχή νομικών υπηρεσιών σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία, ή τελών ή χρεώσεων, σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία, για τη συνήθη κατοχή ή διατήρηση δεσμευμένων κεφαλαίων, λοιπών χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων και οικονομικών πόρων, μετά από γνωστοποίηση από το οικείο Κράτος στην Επιτροπή της πρόθεσής του να εγκρίνει, όπου αρμόζει, την πρόσβαση στα εν λόγω κεφάλαια, λοιπά χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία ή οικονομικούς πόρους και εφόσον δεν υπάρξει αρνητική απόφαση της Επιτροπής εντός πέντε εργασίμων ημερών από τη γνωστοποίηση,

(β) είναι απαραίτητα για έκτακτες δαπάνες, υπό την προϋπόθεση η εν λόγω απόφαση να έχει γνωστοποιηθεί από το οικείο Κράτος ή Κράτη Μέλη στην Επιτροπή και να έχει εγκριθεί από την Επιτροπή,

(γ) αποτελούν αντικείμενο δικαστικής, διοικητικής ή διαιτητικής δέσμευσης ή απόφασης. Στην περίπτωση αυτή, τα κεφάλαια, τα λοιπά χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία και οι οικονομικοί πόροι μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την ικανοποίηση αυτής της δέσμευσης ή απόφασης υπό την προϋπόθεση ότι η δέσμευση ή η απόφαση έχει εκδοθεί πριν από την ημερομηνία υιοθέτησης της παρούσας απόφασης, δεν είναι προς όφελος προσώπου ή οντότητας που έχει καθοριστεί από την Επιτροπή και έχει γνωστοποιηθεί από το οικείο Κράτος ή Κράτη Μέλη στην Επιτροπή,

(δ) στις περιπτώσεις που η Επιτροπή κρίνει, κατά περίπτωση, ότι μια εξαίρεση θα προωθούσε τους στόχους της ειρήνης και της εθνικής συμφιλίωσης στο Μάλι και της σταθερότητας στην περιοχή.

6. Αποφασίζει ότι τα Κράτη Μέλη μπορούν να επιτρέπουν την προσθήκη στους λογαριασμούς που έχουν δεσμευθεί σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 4 ανωτέρω, τόκων ή άλλων εσόδων που οφείλονται σε αυτούς τους λογαριασμούς ή πληρωμών που οφείλονται βάσει συμβάσεων, συμφωνιών ή υποχρεώσεων που προέκυψαν πριν από την ημερομηνία κατά την οποία αυτοί οι λογαριασμοί υπήχθησαν στις διατάξεις της παρούσας απόφασης, υπό την προϋπόθεση ότι οποιοιδήποτε τέτοιοι τόκοι, άλλα έσοδα και πληρωμές εξακολουθούν να υπόκεινται στις διατάξεις αυτές και παραμένουν δεσμευμένοι.

7. Αποφασίζει ότι τα μέτρα της παραγράφου 4 ανωτέρω δεν εμποδίζουν καθορισμένο πρόσωπο ή οντότητα να πραγματοποιεί πληρωμή που οφείλεται βάσει σύμβασης που έχει συναφθεί πριν από την καταχώριση του εν λόγω προσώπου ή οντότητας στον κατάλογο, υπό την προϋπόθεση ότι τα οικεία Κράτη έχουν κρίνει ότι η πληρωμή δεν εισπράττεται άμεσα ή έμμεσα από πρόσωπο ή οντότητα που έχει καθοριστεί σύμφωνα με την παράγραφο 4 ανωτέρω και μετά από γνωστοποίηση από τα οικεία Κράτη στην Επιτροπή αναφορικά με την πρόθεσή τους να προβούν σε τέτοιες πληρωμές ή να τις εισπράξουν ή να εγκρίνουν, όπου αρμόζει, την αποδέσμευση κεφαλαίων, λοιπών χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων ή οικονομικών πόρων για αυτό το σκοπό, 10 εργάσιμες ημέρες πριν από αυτή την έγκριση.

Κριτήρια καθορισμού

8. Αποφασίζει ότι τα μέτρα που περιέχονται στην παράγραφο 1 ισχύουν για τα άτομα και τα μέτρα που περιέχονται στην παράγραφο 4 ισχύουν για τα άτομα και τις οντότητες που καθορίζονται σε σχέση με αυτά τα μέτρα από την Επιτροπή διότι είναι υπεύθυνα ή συμμετέχουν ή έχουν εμπλακεί, άμεσα ή έμμεσα, στις ακόλουθες ενέργειες ή πολιτικές που απειλούν την ειρήνη, την ασφάλεια ή τη σταθερότητα του Μάλι:

(α) συμμετοχή σε εχθροπραξίες κατά παράβαση της Συμφωνίας,

(β) ενέργειες που παρεμποδίζουν την εφαρμογή της Συμφωνίας ή που παρεμποδίζουν την εφαρμογή αυτή λόγω της εκτεταμένης καθυστέρησης που προκαλούν ή που την απειλούν,

(γ) ενέργειες για ή εκ μέρους ή σύμφωνα με οδηγίες ατόμων και οντοτήτων που καθορίζονται σύμφωνα με τις παραγράφους (α) και (β) ανωτέρω ή με άλλο τρόπο υποστήριξη ή χρηματοδότησή τους, μεταξύ άλλων μέσω των εσόδων από οργανωμένο έγκλημα, συμπεριλαμβανομένης της παραγωγής και διακίνησης ναρκωτικών και πρόδρομων ουσιών που προέρχονται ή διέρχονται από το Μάλι, την εμπορία ανθρώπων και τη λαθραία διακίνηση μεταναστών, το λαθρεμπόριο και την παράνομη διακίνηση όπλων καθώς και την παράνομη διακίνηση έργων πολιτιστικής κληρονομιάς,

(δ) εμπλοκή στο σχεδιασμό, στην καθοδήγηση, στη χρηματοδότηση ή στη διεξαγωγή επιθέσεων κατά: (i) των διαφόρων οντοτήτων που αναφέρονται στη Συμφωνία, συμπεριλαμβανομένων των τοπικών, περιφερειακών και κρατικών θεσμών, των κοινών περιπόλων και των δυνάμεων Ασφαλείας και Άμυνας του Μάλι, (ii) των ειρηνευτικών δυνάμεων της Πολυδιάστατης Ενοποιημένης Αποστολής Σταθεροποίησης του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών στο Μάλι (ΜINUSMA) και άλλου προσωπικού του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών και συνδεόμενου προσωπικού, συμπεριλαμβανομένων των μελών της Ομάδας Εμπειρογνωμόνων, (iii) παρουσίες διεθνούς ασφάλειας, συμπεριλαμβανομένης της Μικτής Δύναμης της Ομάδας των Πέντε (5) Κρατών του Σαχέλ, των Αποστολών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των Γαλλικών δυνάμεων,

(ε) παρεμπόδιση της παράδοσης ανθρωπιστικής βοήθειας στο Μάλι ή της πρόσβασης στην ανθρωπιστική βοήθεια στο Μάλι ή της διανομής της,

(στ) σχεδιασμός, καθοδήγηση ή διεξαγωγή ενεργειών στο Μάλι που παραβιάζουν το διεθνές δίκαιο των ανθρωπίνων δικαιωμάτων ή το διεθνές ανθρωπιστικό δίκαιο, κατά περίπτωση, ή που συνιστούν καταπατήσεις ή παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που αφορούν στη στοχοποίηση αμάχων, συμπεριλαμβανομένων των γυναικών και των παιδιών, μέσω της τέλεσης πράξεων βίας (συμπεριλαμβανομένου του φόνου, του ακρωτηριασμού, των βασανιστηρίων ή του βιασμού ή άλλων μορφών σεξουαλικής βίας), της απαγωγής, της αναγκαστικής εξαφάνισης, της αναγκαστικής εκτόπισης ή επιθέσεων σε σχολεία, νοσοκομεία, θρησκευτικούς χώρους ή τοποθεσίες όπου οι άμαχοι αναζητούν άσυλο,

(ζ) χρήση ή στρατολόγηση παιδιών από ένοπλες ομάδες ή ένοπλες δυνάμεις κατά παράβαση του ισχύοντος διεθνούς δικαίου, στο πλαίσιο της ένοπλης σύγκρουσης στο Μάλι.

Νέα Επιτροπή Κυρώσεων

9. Αποφασίζει να συστήσει, σύμφωνα με τον κανόνα 28 των προσωρινών του κανόνων διαδικασίας, μία Επιτροπή του Συμβουλίου Ασφαλείας στην οποία συμμετέχουν όλα τα μέλη του Συμβουλίου (εφεξής «η Επιτροπή»), για να αναλάβει τα ακόλουθα καθήκοντα:

(α) την παρακολούθηση της εφαρμογής των μέτρων που επιβάλλονται με τις παραγράφους 1 και 4 ανωτέρω,

(β) τον καθορισμό των ατόμων και οντοτήτων εκείνων που υπόκεινται στα μέτρα που επιβάλλονται με την παράγραφο 4, την εξέταση πληροφοριών σχετικά με αυτά τα άτομα και την εξέταση αιτημάτων εξαίρεσης σύμφωνα με την παράγραφο 5 ανωτέρω,

(γ) τον καθορισμό των ατόμων εκείνων που υπόκεινται στα μέτρα που επιβάλλονται με την παράγραφο 1, την εξέταση πληροφοριών σχετικά με αυτά τα άτομα και την εξέταση αιτημάτων εξαίρεσης σύμφωνα με την παράγραφο 2 ανωτέρω,

(δ) την εκπόνηση κατευθυντήριων οδηγιών που μπορεί να είναι απαραίτητες για τη διευκόλυνση της εφαρμογής των μέτρων που επιβάλλονται ανωτέρω,

(ε) την ενθάρρυνση του διαλόγου ανάμεσα στην Επιτροπή και τα ενδιαφερόμενα Κράτη Μέλη και τους διεθνείς, περιφερειακούς και υποπεριφερειακούς οργανισμούς, ιδιαίτερα εκείνους της περιοχής, μεταξύ άλλων μέσω της πρόσκλησης εκπροσώπων αυτών των Κρατών ή οργανισμών να συναντηθούν με την Επιτροπή για να συζητήσουν σχετικά με την εφαρμογή των μέτρων,

(στ) την αναζήτηση από όλα τα Κράτη και τους διεθνείς, περιφερειακούς και υποπεριφερειακούς οργανισμούς όποιων πληροφοριών θεωρεί χρήσιμες για τις ενέργειες στις οποίες προέβησαν για την αποτελεσματική εφαρμογή των μέτρων που επιβάλλονται ανωτέρω,

(ζ) την εξέταση και ανάληψη κατάλληλης δράσης σχετικά με πληροφορίες που αφορούν τις φερόμενες παραβάσεις των μέτρων που περιέχονται σε αυτή την απόφαση ή τη μη τήρησή τους.

10. Ζητά από το Γενικό Γραμματέα να προβεί στις απαραίτητες οικονομικές διευθετήσεις ώστε να καταστήσει την Επιτροπή ικανή να αναλάβει τα καθήκοντα που αναφέρονται στην παράγραφο 9 ανωτέρω.

Ομάδα Εμπειρογνωμόνων

11. Ζητά από το Γενικό Γραμματέα να συστήσει, για μια αρχική περίοδο δεκατριών μηνών από την υιοθέτηση αυτής της απόφασης, σε συνεννόηση με την Επιτροπή, μια ομάδα έως πέντε εμπειρογνωμόνων («Ομάδα Εμπειρογνωμόνων»), υπό την καθοδήγηση της Επιτροπής, και να προβεί στις απαραίτητες οικονομικές ρυθμίσεις και ρυθμίσεις ασφάλειας για την υποστήριξη του έργου της Ομάδας, εκφράζει την πρόθεσή του να εξετάσει την ανανέωση αυτής της εντολής το αργότερο 12 μήνες μετά την υιοθέτηση της παρούσας απόφασης, και αποφασίζει ότι η Ομάδα θα έχει τα ακόλουθα καθήκοντα:

(α) να συνδράμει την Επιτροπή στην εκπλήρωση της εντολής της όπως ορίζεται στην παρούσα απόφαση, μεταξύ άλλων μέσω της παροχής στην Επιτροπή πληροφοριών σχετικών με τον πιθανό καθορισμό σε μεταγενέστερο στάδιο ατόμων που μπορεί να εμπλέκονται στις ενέργειες που περιγράφονται στην παράγραφο 8 ανωτέρω,

(β) να συλλέγει, να εξετάζει και να αναλύει πληροφορίες από Κράτη, σχετικούς φορείς του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, περιφερειακούς οργανισμούς και άλλα ενδιαφερόμενα μέρη σχετικά με την εφαρμογή των μέτρων που επιβάλλονται με την παρούσα απόφαση, ιδιαίτερα για περιστατικά μη συμμόρφωσης,

(γ) να παρέχει στο Συμβούλιο, κατόπιν συζήτησης με την Επιτροπή, ενδιάμεση ενημέρωση, έως την 1η Μαρτίου

2018, και τελική έκθεση έως την 1η Σεπτεμβρίου 2018, και περιοδικές ενημερώσεις στο ενδιάμεσο,

(δ) να συνδράμει την Επιτροπή στην επεξεργασία και επικαιροποίηση των πληροφοριών του καταλόγου των ατόμων που υπόκεινται στα μέτρα που επιβάλλονται με τις παραγράφους 1 και 4 ανωτέρω, μεταξύ άλλων μέσω της παροχής βιομετρικών στοιχείων και πρόσθετων πληροφοριών για τη δημόσια διαθέσιμη συνοπτική έκθεση των λόγων καταχώρισης στον κατάλογο,

(ε) να συνεργάζεται στενά με την ΙΝΤΕΡΠΟΛ και το Γραφείο των Ηνωμένων Εθνών για τα Ναρκωτικά και το Έγκλημα (UNODC), όπως αρμόζει.

12. Ζητά η Ομάδα Εμπειρογνωμόνων να έχει την αναγκαία εμπειρογνωμοσύνη από πλευράς φύλου, σύμφωνα με την παράγραφο 6 της απόφασης 2242 (2015).

13. Επισημαίνει ότι η διαδικασία επιλογής των εμπειρογνωμόνων που απαρτίζουν την Ομάδα πρέπει να δίνει προτεραιότητα στον ορισμό ατόμων με τα πιο ισχυρά προσόντα για να εκπληρώσουν τα καθήκοντα που περιγράφονται ανωτέρω και να δίνει τη δέουσα σημασία στην εκπροσώπηση ατόμων από την περιοχή και τα δύο φύλα στη διαδικασία προσλήψεων.

14. Δίνει εντολή στην Ομάδα Εμπειρογνωμόνων να συνεργαστεί με άλλες σχετικές ομάδες εμπειρογνωμόνων που έχουν συσταθεί από το Συμβούλιο Ασφαλείας για την υποστήριξη του έργου των Επιτροπών Κυρώσεων, συμπεριλαμβανομένης της Ομάδας Εμπειρογνωμόνων που συστάθηκε με την απόφαση 1973 (2011) σχετικά με τη Λιβύη και την Ομάδα Αναλυτικής Υποστήριξης και Παρακολούθησης Κυρώσεων σύμφωνα με τις αποφάσεις 1526 (2004) και 2368 (2017) σχετικά με το Ισλαμικό Κράτος στο Ιράκ και στο Λεβάντε (ISIL, Da’esh), την Αλ Κάιντα και τους Ταλιμπάν και συνδεόμενα άτομα και οντότητες.

15. Παροτρύνει όλα τα μέρη και όλα τα Κράτη Μέλη καθώς και τους διεθνείς, περιφερειακούς και υποπεριφερειακούς οργανισμούς να διασφαλίσουν τη συνεργασία με την Ομάδα Εμπειρογνωμόνων και περαιτέρω παροτρύνει όλα τα εμπλεκόμενα Κράτη Μέλη να διασφαλίσουν την ασφάλεια των μελών της Ομάδας Εμπειρογνωμόνων και την απρόσκοπτη πρόσβαση, ιδιαίτερα σε πρόσωπα, έγγραφα και χώρους, προκειμένου η Ομάδα Εμπειρογνωμόνων να εκτελέσει την εντολή της.

Ρόλος της Πολυδιάστατης Ενοποιημένης Αποστολής Σταθεροποίησης του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών στο Μάλι (MINUSMA)

16. Ενθαρρύνει την έγκαιρη ανταλλαγή πληροφοριών ανάμεσα στην Πολυδιάστατη Ενοποιημένη Αποστολή Σταθεροποίησης του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών στο Μάλι (MINUSMA) και την Ομάδα Εμπειρογνωμόνων και ζητά από την Πολυδιάστατη Ενοποιημένη Αποστολή Σταθεροποίησης του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών στο Μάλι (MINUSMA) να συνδράμει την Επιτροπή και την Ομάδα Εμπειρογνωμόνων, στο πλαίσιο της εντολής και των ικανοτήτων της.

Υποβολή εκθέσεων και επανεξέταση

17. Καλεί όλα τα Κράτη, ιδιαίτερα εκείνα της περιοχής, να εφαρμόσουν ενεργά τα μέτρα που περιέχονται στην παρούσα απόφαση και να υποβάλουν τακτικά εκθέσεις στην Επιτροπή σχετικά με τις ενέργειες στις οποίες έχουν προβεί για την εφαρμογή των μέτρων που επιβάλλονται με τις παραγράφους 1 και 4 ανωτέρω.

18. Ζητά από την Επιτροπή να υποβάλει έκθεση προφορικά, μέσω του Προέδρου της, τουλάχιστον μία φορά το χρόνο στο Συμβούλιο, σχετικά με την κατάσταση του συνολικού έργου της Επιτροπής, μεταξύ άλλων παράλληλα με τον Ειδικό Αντιπρόσωπο του Γενικού Γραμματέα για το Μάλι σχετικά με την κατάσταση στο Μάλι, όπως αρμόζει, και ενθαρρύνει τον Πρόεδρο να προβαίνει σε τακτικές ενημερώσεις για όλα τα ενδιαφερόμενα Κράτη Μέλη.

19. Ζητά από τον Ειδικό Αντιπρόσωπο του Γενικού Γραμματέα για τα Παιδιά και τις Ένοπλες Συρράξεις και τον Ειδικό Αντιπρόσωπο για τη Σεξουαλική Βία κατά τη Διάρκεια Συρράξεων να μοιράζονται τις σχετικές πληροφορίες με την Επιτροπή, σύμφωνα με την παράγραφο 7 της απόφασης 1960 (2010) και την παράγραφο 9 της απόφασης 1998 (2011).

20. Επιβεβαιώνει ότι θα τηρεί υπό συνεχή εξέταση την κατάσταση στο Μάλι και θα είναι έτοιμο για την επανεξέταση της καταλληλότητας των μέτρων που περιέχονται στην παρούσα απόφαση, συμπεριλαμβανομένης της ενίσχυσης μέσω πρόσθετων μέτρων, της τροποποίησης, της αναστολής ή της άρσης των μέτρων, όπως ενδέχεται να χρειαστεί οποιαδήποτε στιγμή υπό το φως της προόδου που θα έχει επιτευχθεί για τη σταθεροποίηση της χώρας και τη συμμόρφωση με την παρούσα απόφαση.

21. Αποφασίζει να συνεχίσει να ασχολείται ενεργά με το θέμα.

Τεχνητή νοημοσύνη, μεταφορές & ευθύνη των μεταφορέων στο Ελληνικό Δίκαιο
Περιουσιακά Εγκλήματα απλό

ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ / ΠΟΙΝΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

ΑΔΑΜ ΠΑΠΑΔΑΜΑΚΗΣ