logo-print

Άρθρο - Υπουργική Απόφαση Φ.3460/ΑΣ 13775/5.3.2018

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΙΣΧΥΟΣ:

13/03/2018

Κωδικοποιημένο
ΕΣΔΑ Κατ΄άρθρο ερμηνεία

ΙΩΑΝΝΗ ΣΑΡΜΑΣ
ΞΕΝΟΦΩΝ ΚΟΝΤΙΑΔΗΣ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ

Διεθνής εμπορική διαιτησία - Τόμος Ι -Β έκδοση

Απόφαση 2383 (2017)

Υιοθετήθηκε από το Συμβούλιο Ασφαλείας στην 8088η συνεδρίασή του στις 7 Nοεμβρίου 2017

Το Συμβούλιο Ασφαλείας:

Υπενθυμίζοντας τις προηγούμενες αποφάσεις του σχετικά με την κατάσταση στη Σομαλία, ειδικότερα τις αποφάσεις 1814 (2008), 1816 (2008), 1838 (2008), 1844 (2008), 1846 (2008), 1851 (2008), 1897 (2009), 1918 (2010), 1950 (2010), 1976 (2011), 2015 (2011), 2020 (2011), 2077 (2012), 2125 (2013), 2184 (2014), 2246 (2015) και 2316 (2016) καθώς και τις Δηλώσεις του Προέδρου του (S/PRST/2010/16) της 25ης Αυγούστου 2010 και (S/PRST/2012/24) της 19ης Νοεμβρίου 2012.

Χαιρετίζοντας την έκθεση του Γενικού Γραμματέα (S/2017/859), όπως ζητήθηκε με την απόφαση 2316 (2016), σχετικά με την εφαρμογή της προαναφερθείσας απόφασης και σχετικά με την κατάσταση αναφορικά με την πειρατεία και την ένοπλη ληστεία στη θάλασσα ανοιχτά των ακτών της Σομαλίας.

Επιβεβαιώνοντας το σεβασμό του για την κυριαρχία, την εδαφική ακεραιότητα, την πολιτική ανεξαρτησία και την ενότητα της Σομαλίας, συμπεριλαμβανομένων των κυριαρχικών δικαιωμάτων της Σομαλίας σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο, σε σχέση με τους υπεράκτιους φυσικούς πόρους, συμπεριλαμβανομένων των αλιευμάτων.

Σημειώνοντας ότι οι κοινές προσπάθειες των Κρατών, των περιφερειών, των οργανισμών, του ναυτιλιακού τομέα, του ιδιωτικού τομέα, των δεξαμενών σκέψης και της κοινωνίας των πολιτών για την καταπολέμηση της πειρατείας έχουν ως αποτέλεσμα τη σταθερή μείωση των πειρατικών επιθέσεων και των βίαιων καταλήψεων σκαφών από το 2011 και μετά και εκφράζοντας ανησυχία για τα πρόσφατα περιστατικά πειρατείας που έλαβαν χώρα στη διάρκεια του 2017 και για τη συνεχιζόμενη απειλή που αποτελεί η αναζωπύρωση της πειρατείας και της ένοπλης ληστείας στη θάλασσα για την έγκαιρη, ασφαλή και αποτελεσματική παροχή ανθρωπιστικής βοήθειας στη Σομαλία και την περιοχή, για την ασφάλεια των ναυτικών και άλλων προσώπων, για τη διεθνή ναυσιπλοΐα, καθώς και για την ασφάλεια των θαλάσσιων γραμμών εμπορικής ναυτιλίας, και για άλλα πλοία, συμπεριλαμβανομένων αλιευτικών σκαφών που λειτουργούν σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο, επαινώντας τις Κινεζικές και Ινδικές ναυτικές δυνάμεις για την αποτροπή επίθεσης στο OS-35, τα Κινεζικά στρατεύματα επιχειρήσεων για τη σύλληψη τριών πειρατών και τις Ναυτικές Δυνάμεις της Κίνας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης (EU NAVFOR) για την πρόληψη επίθεσης στο εμπορικό πλοίο Al Heera και επαινώντας περαιτέρω χώρες που έχουν αναπτύξει ναυτικές δυνάμεις στον Κόλπο του Άντεν και τη Λεκάνη της Σομαλίας για την αποτροπή της τέλεσης πράξεων πειρατείας από πειρατικά δίκτυα.

Υποστηρίζοντας τα αποτελέσματα της Διάσκεψης του Λονδίνου για τη Σομαλία που διεξήχθη στις 11 Μαΐου 2017 και τη δέσμευση της Ομοσπονδιακής Κυβέρνησης και των Ομόσπονδων Κρατών Μελών της Σομαλίας για την ανάπτυξη των ικανοτήτων τους σε θέματα ναυτικής ασφάλειας.

Επιβεβαιώνοντας, περαιτέρω, ότι το διεθνές δίκαιο, όπως αποτυπώνεται στη Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για το Δίκαιο της Θάλασσας της 10ης Δεκεμβρίου 1982 («Η Σύμβαση»), καθορίζει το νομικό πλαίσιο που ισχύει για τις δραστηριότητες στον ωκεανό, συμπεριλαμβανομένης της καταπολέμησης της πειρατείας και της ένοπλης ληστείας στη θάλασσα. Αναγνωρίζοντας την ανάγκη για τη διερεύνηση και τη δίωξη όχι μόνο των υπόπτων που συλλαμβάνονται στη θάλασσα αλλά και όσων υποκινούν ή με πρόθεση διευκολύνουν πειρατικές ενέργειες, συμπεριλαμβανομένων βασικών προσώπων που ανήκουν σε εγκληματικά δίκτυα τα οποία εμπλέκονται στην πειρατεία και σχεδιάζουν, οργανώνουν, διευκολύνουν ή χρηματοδοτούν παράνομα ή επωφελούνται από τέτοιου είδους επιθέσεις, και επαναλαμβάνοντας την ανησυχία του για την απελευθέρωση προσώπων που είναι ύποπτα πειρατείας χωρίς να προσαχθούν στη δικαιοσύνη, επιβεβαιώνοντας εκ νέου ότι η αδυναμία δίωξης των υπευθύνων για πράξεις πειρατείας και ένοπλης ληστείας στη θάλασσα ανοιχτά των ακτών της Σομαλίας υπονομεύει τις προσπάθειες κατά της πειρατείας.

Χαιρετίζοντας την επιτυχή δίωξη υποθέσεων πειρατείας στο Βέλγιο, την Ινδία, το Μαυρίκιο και τις Σεϋχέλλες κατά το προηγούμενο έτος, ενώ επισημαίνει με ανησυχία ότι οι συνεχιζόμενοι περιορισμοί της ικανότητας και της εθνικής νομοθεσίας σχετικά με τη διευκόλυνση της κράτησης και της δίωξης υπόπτων πειρατείας μετά τη σύλληψή τους εμποδίζουν την πιο σθεναρή διεθνή δράση κατά των πειρατών στα ανοιχτά των ακτών της Σομαλίας, γεγονός που έχει ως αποτέλεσμα σε πολλές περιπτώσεις την απελευθέρωση πειρατών χωρίς να προσαχθούν στη δικαιοσύνη, ανεξαρτήτως του εάν υπάρχουν επαρκή αποδεικτικά στοιχεία για τη στοιχειοθέτηση της δίωξης, και επαναλαμβάνοντας ότι, σύμφωνα με τις διατάξεις εκείνες της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για το Δίκαιο της Θάλασσας που αφορούν την καταστολή της πειρατείας, η Σύμβαση του 1988 για την Καταστολή Παράνομων Πράξεων κατά της Ασφάλειας της Ναυσιπλοΐας («Σύμβαση SUA») προβλέπει για τα Συμβαλλόμενα Μέρη την ποινικοποίηση, τη θέσπιση δικαιοδοσίας και την αποδοχή της παράδοσης προσώπων υπεύθυνων ή ύποπτων κατάληψης ή άσκησης ελέγχου σε πλοίο δια της βίας ή της απειλής χρήσης βίας ή οποιασδήποτε άλλης μορφής εκφοβισμού.

Υπογραμμίζοντας την πρωταρχική ευθύνη των αρχών της Σομαλίας για την καταπολέμηση της πειρατείας και της ένοπλης ληστείας στη θάλασσα ανοιχτά των ακτών της Σομαλίας, επισημαίνοντας τα πολυάριθμα αιτήματα των αρχών της Σομαλίας για διεθνή συνδρομή στην αντιμετώπιση της πειρατείας ανοιχτά των ακτών της, συμπεριλαμβανομένης της από 2 Νοεμβρίου 2017 επιστολής του Μόνιμου Αντιπροσώπου της Μόνιμης Αντιπροσωπείας της Σομαλίας στον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών, στην οποία εκφράζεται η εκτίμηση των αρχών της Σομαλίας προς το Συμβούλιο Ασφαλείας για τη συνδρομή του, η προθυμία τους να εξετάσουν τη δυνατότητα συνεργασίας με άλλα Κράτη και περιφερειακούς οργανισμούς για την καταπολέμηση της πειρατείας και της ένοπλης ληστείας στη θάλασσα ανοιχτά των ακτών της Σομαλίας και ζητείται από τα κράτη μέλη και τους διεθνείς οργανισμούς να υποστηρίξουν την Ομοσπονδια­κή Κυβέρνηση της Σομαλίας στις προσπάθειές της για την αντιμετώπιση της παράνομης, μη δηλωμένης και μη ρυθμισμένης αλιείας στην Αποκλειστική της Οικονομική Ζώνη καθώς και η ανανέωση των διατάξεων της απόφασης 2316 (2016) για δώδεκα (12) ακόμα μήνες.

Χαιρετίζοντας τη συμμετοχή της Ομοσπονδιακής Κυβέρνησης της Σομαλίας και των περιφερειακών εταίρων στην 20η σύνοδο της ολομέλειας της Ομάδας Επαφής για την Πειρατεία ανοιχτά των ακτών της Σομαλίας (CGPCS) στο Μαυρίκιο στις 5-7 Ιουλίου 2017, με τη συνδιοργάνωση της Επιτροπής Ινδικού Ωκεανού υπό την Προεδρία της Δημοκρατίας των Σεϋχελλών.

Αναγνωρίζοντας το έργο της Ομάδας Επαφής για την Πειρατεία ανοιχτά των ακτών της Σομαλίας και της Ομάδας Δράσης για την Επιβολή του Νόμου για τη διευκόλυνση της δίωξης των υπόπτων πειρατείας καθώς και τις προθέσεις της Ομάδας Εργασίας Ανάπτυξης Περιφερειακών Ικανοτήτων για τη θέσπιση περιφε­ρειακών προτεραιοτήτων και το συντονισμό των δράσεων ανάπτυξης ικανοτήτων και των περιφερειακών ευθυνών.

Χαιρετίζοντας τη χρηματοδότηση που παρέχεται από το Καταπιστευματικό Ταμείο για την Υποστήριξη Πρωτοβουλιών Κρατών που καταπολεμούν την Πειρατεία ανοιχτά των ακτών της Σομαλίας (εφεξής «το Καταπιστευματικό Ταμείο») με σκοπό την ενίσχυση της περιφερειακής ικανότητας δίωξης υπόπτων πειρατείας και φυλάκισης εκείνων που καταδικάζονται σύμφωνα με το εφαρμοστέο διεθνές δίκαιο των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, επισημαίνοντας με εκτίμηση τη συνδρομή που παρέχεται από το Πρόγραμμα Θαλάσσιου Εγκλήματος του Γραφείου του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών για τα Ναρκωτικά και το Έγκλημα (UNODC) και όντας αποφασισμένο να συνεχίσει τις προσπάθειες για να διασφαλίσει ότι θα αποδοθούν ευθύνες στους πειρατές.

Επαινώντας τις προσπάθειες της Επιχείρησης ATALANTA της Ναυτικής Δύναμης της Ευρωπαϊκής Ένωσης (EUNAVFOR), της Συνδυασμένης Ομάδας Δράσης 151 (Combined Task Force 151) των Συνδυασμένων Ναυτικών Δυνάμεων, τις ενέργειες της Αφρικανικής Ένωσης για την καταπολέμηση της πειρατείας στο έδαφος της Σομαλίας και τις ναυτικές δραστηριότητες της Κοινότητας για την Ανάπτυξη της Μεσημβρινής Αφρικής και τις προσπάθειες άλλων Κρατών που ενεργούν σε εθνικό επίπεδο σε συνεργασία με τις αρχές της Σομαλίας και μεταξύ τους για την καταστολή της πειρατείας και την προστασία πλοίων που διέρχονται μέσω των υδάτων ανοιχτά των ακτών της Σομαλίας και χαιρετίζοντας την Πρωτοβουλία Κοινής τακτικής Αντίληψης και Αποφυγής των Παράλληλων Ενεργειών (Shared Awareness and Deconfliction Initiative, SHADE) και τις προσπάθειες επιμέρους κρατών, συμπεριλαμβανομένης της Κίνας, της Ινδίας, της Ισλαμικής Δημοκρατίας του Ιράν, της Ιαπωνίας, της Δημοκρατίας της Κορέας και της Ρωσικής Ομοσπονδίας, οι οποίες έχουν αναπτύξει ναυτικές αποστολές καταπολέμησης της πειρατείας στην περιοχή.

Σημειώνοντας τις προσπάθειες των Κρατών σημαίας για τη λήψη μέτρων, προκειμένου τα σκάφη που πλέουν υπό τη σημαία τους και διέρχονται από την Περιοχή Υψηλού Κινδύνου (ΠΥΚ) να μπορούν να φέρουν αποσπάσματα προστασίας σκαφών και ιδιωτικά συμβεβλημένο ένοπλο προσωπικό ασφαλείας και να επιτρέπουν ναυλώσεις που ευνοούν διευθετήσεις με τη χρήση τέτοιων μέτρων και προτρέποντας τα Κράτη να ρυθμίζουν τις δραστηριότητες αυτές σύμφωνα με το ισχύον διεθνές δίκαιο.

Χαιρετίζοντας και ενθαρρύνοντας τις προσπάθειες ανάπτυξης ικανοτήτων στην περιοχή που καταβάλλονται από το Καταπιστευματικό Ταμείο και τον Κώδικα Δεοντολογίας του Τζιμπουτί, ο οποίος χρηματοδοτείται από το Διεθνή Ναυτιλιακό Οργανισμό (IMO), και τις δράσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο πλαίσιο της Αποστολής της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Ανάπτυξη Ικανοτήτων στη Σομαλία (EUCAP Σομαλία), η οποία βοηθά τη Σομαλία να ενισχύσει την ικανότητα ναυτικής ασφάλειάς της για να είναι σε θέση να επιβάλει πιο αποτελεσματικά το ναυτικό δίκαιο και αναγνωρίζοντας την ανάγκη πλήρους συντονισμού και συνεργασίας όλων των εμπλεκόμενων διεθνών και περιφερειακών οργανισμών.

Υποστηρίζοντας την ανάπτυξη ακτοφυλακής σε ομοσπονδιακό επίπεδο και αστυνομίας ακτοφυλακής σε επίπεδο Ομόσπονδου Κράτους Μέλους, επισημαίνοντας με εκτίμηση τις προσπάθειες που καταβάλλονται από το Διεθνή Ναυτιλιακό Οργανισμό και το ναυτιλιακό κλάδο για την εκπόνηση και επικαιροποίηση κατευθυντήριων γραμμών, πρακτικών βέλτιστης διαχείρισης καθώς και συστάσεων για την παροχή αρωγής σε πλοία αναφορικά με την πρόληψη και καταστολή πειρατικών επιθέσεων ανοιχτά των ακτών της Σομαλίας, μεταξύ άλλων εντός του Κόλπου του Άντεν καθώς και στα συναφή τμήματα του Ινδικού Ωκεανού που εξακολουθούν να περιλαμβάνονται στην Περιοχή Υψηλού Κινδύνου και αναγνωρίζοντας το συναφές έργο του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού και της Ομάδας Επαφής για την Πειρατεία ανοιχτά των ακτών της Σομαλίας, επισημαίνοντας τις προσπάθειες του Διεθνούς Οργανισμού Τυποποίησης, ο οποίος έχει αναπτύξει βιομηχανικά πρότυπα εκπαίδευσης και πιστοποίησης για Ιδιωτικές Εταιρείες Ναυτικής Ασφάλειας σε περιπτώσεις παροχής ιδιωτικά συμβεβλημένου ένοπλου προσωπικού ασφαλείας στα πλοία που πλέουν σε περιοχές υψηλού κινδύνου και περαιτέρω χαιρετίζοντας την Αποστολή της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Ανάπτυξη Ικανοτήτων στη Σομαλία (EUCAP Somalia), που εργάζεται για την ανάπτυξη των ικανοτήτων ναυτικής ασφάλειας της Σομαλίας.

Υπογραμμίζοντας τη σημασία της συνέχισης της βελτίωσης της συλλογής, της διατήρησης και της μεταβίβασης στις αρμόδιες αρχές αποδεικτικών στοιχείων για πράξεις πειρατείας και ένοπλης ληστείας στη θάλασσα ανοιχτά των ακτών της Σομαλίας και χαιρετίζοντας το συνεχιζόμενο έργο του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού, της INTERPOL και των βιομηχανικών ομάδων ως προς την ανάπτυξη οδηγιών προς τους ναυτικούς σχετικά με τη διατήρηση των σκηνών του εγκλήματος μετά από πράξεις πειρατείας και επισημαίνοντας τη σημασία της δυνατότητας παροχής από τους ναυτικούς αποδεικτικών στοιχείων σε ποινικές διαδικασίες για τη δίωξη πράξεων πειρατείας.

Αναγνωρίζοντας, περαιτέρω, ότι τα πειρατικά δίκτυα εξακολουθούν να βασίζονται στην απαγωγή και τη σύλληψη ομήρων με σκοπό τη δημιουργία χρηματοδότησης για την αγορά όπλων, τη στρατολόγηση και τη συνέχιση των επιχειρησιακών τους δραστηριοτήτων, θέτοντας έτσι σε κίνδυνο την ασφάλεια των αμάχων και περιορίζοντας τις εμπορικές ροές και χαιρετίζοντας τις διεθνείς προσπάθειες συντονισμού του έργου ανακριτών και εισαγγελέων, μεταξύ άλλων και μέσω της Ομάδας Δράσης για την Επιβολή του Νόμου και για τη συλλογή και ανταλλαγή πληροφοριών για τη διακοπή των πειρατικών επιχειρήσεων, με χαρακτηριστικότερο παράδειγμα την Παγκόσμια Βάση Δεδομένων της Interpol για τη Θαλάσσια Πειρατεία και επιδοκιμάζοντας τη δημιουργία του Περιφερειακού Κέντρου Επιχειρησιακού Συντονισμού στις Σεϋχέλλες την 1η Ιουλίου 2017, που θα λειτουργεί μαζί με το αδελφό κέντρο και επιδοκιμάζοντας τη δημιουργία του Περιφερειακού Κέντρου Όσμωσης Ναυτιλιακών Πληροφοριών στη Μαδαγασκάρη, συμπεριλαμβανομένης της εκπόνησης του Σχεδίου Ετοιμότητας για τη Δίωξη της Πειρατείας το οποίο, υπό την αιγίδα του Γραφείου του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών για τα Ναρκωτικά και το Έγκλημα και σε συνεργασία με τη Ναυτική Δύναμη της Ευρωπαϊκής Ένωσης (EUNAVFOR), θα αναπτύξει περαιτέρω την ικανότητα των κρατών της περιοχής να ασκούν διώξεις κατά των πειρατών.

Επιβεβαιώνοντας τη διεθνή καταδίκη πράξεων απαγωγής και σύλληψης ομήρων, συμπεριλαμβανομένων των αδικημάτων που περιλαμβάνονται στη Διεθνή Σύμβαση κατά της Σύλληψης Ομήρων, καταδικάζοντας έντονα τη συνεχιζόμενη πρακτική σύλληψης ομήρων από πειρατές που δρουν ανοιχτά των ακτών της Σομαλίας, εκφράζοντας σοβαρή ανησυχία για τις απάνθρωπες συνθήκες που αντιμετωπίζουν οι όμηροι κατά την αιχμαλωσία τους, αναγνωρίζοντας τις δυσμενείς επιπτώσεις στις οικογένειές τους, καλώντας για την άμεση απελευθέρωση όλων των εναπομεινάντων ομήρων και επισημαίνοντας τη σημασία της συνεργασίας μεταξύ των Κρατών Μελών στο θέμα της σύλληψης ομήρων και της δίωξης υπόπτων πειρατείας για τη σύλληψη ομήρων.

Επιδοκιμάζοντας την Κένυα, το Μαυρίκιο, την Τανζανία και τις Σεϋχέλλες για τις προσπάθειές τους για τη δίωξη υπόπτων πειρατείας στα εθνικά τους δικαστήρια και επισημαίνοντας με εκτίμηση τη συνδρομή που παρέχεται από το Πρόγραμμα Θαλάσσιου Εγκλήματος του Γραφείου του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών για τα Ναρκωτικά και το Έγκλημα, το Καταπιστευματικό Ταμείο και άλλους διεθνείς οργανισμούς και δωρητές, σε συντονισμό με την Ομάδα Επαφής για την Πειρατεία ανοιχτά των ακτών της Σομαλίας, για την υποστήριξη της Κένυας, του Μαυρίκιου, των Σεϋχελλών, της Τανζανίας, της Σομαλίας και άλλων Κρατών της περιοχής στις προσπάθειές τους για τη δίωξη ή φυλάκιση σε τρίτο Κράτος μετά την άσκηση δίωξης αλλού, πειρατών, συμπεριλαμβανομένων των διαμεσολαβητών και χρηματοδοτών στην ξηρά, σύμφωνα με το ισχύον διεθνές δίκαιο των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και τονίζοντας την ανάγκη τα Κράτη και οι διεθνείς οργανισμοί να ενισχύσουν περαιτέρω τις διεθνείς προσπάθειες στο συγκεκριμένο τομέα.

Χαιρετίζοντας την ετοιμότητα της Ομοσπονδιακής Κυβέρνησης της Σομαλίας και των Ομόσπονδων Κρατών Μελών να συνεργαστούν μεταξύ τους και με τα Κράτη στα οποία έχουν ασκηθεί διώξεις κατά υπόπτων πειρατείας, με στόχο να καταστεί δυνατός ο επαναπατρισμός στη Σομαλία καταδικασθέντων πειρατών, με βάση κατάλληλες διευθετήσεις μεταφοράς κρατουμένων, σύμφωνα με το ισχύον διεθνές δίκαιο, συμπεριλαμβανομένου του διεθνούς δικαίου των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, και λαμβάνοντας υπόψη την επιστροφή από τις Σεϋχέλλες στη Σομαλία καταδικασθέντων κρατουμένων που επιθυμούν και δικαιούνται να εκτίσουν την ποινή τους στη Σομαλία.

Χαιρετίζοντας το έργο της Συντονιστικής Επιτροπής Ναυτικής Ασφάλειας (MSCC), κεντρικού μηχανισμού για την ανάπτυξη ικανοτήτων, την ανεύρεση και παροχή υποστήριξης, όπως υπογραμμίστηκε στη Διάσκεψη του Λονδίνου για τη Σομαλία το Μάιο του 2017, και ενθαρρύνοντας τις εθνικές και περιφερειακές διοικήσεις της Σομαλίας να αναλάβουν την ευθύνη για την αύξηση των πρωτοβουλιών καταπολέμησης της πειρατείας.

Εκφράζοντας σοβαρή ανησυχία για τις καταγγελίες περί παράνομης, μη δηλωμένης και μη ρυθμισμένης αλιείας στην Αποκλειστική Οικονομική Ζώνη της Σομαλίας και επισημαίνοντας την πολυσύνθετη σχέση μεταξύ της παράνομης, μη δηλωμένης και μη ρυθμισμένης αλιείας και της πειρατείας, αναγνωρίζοντας ότι η παράνομη, μη δηλωμένη και μη ρυθμισμένη αλιεία προκαλεί απώλεια εσόδων εκατομμυρίων δολαρίων κάθε χρόνο για τη Σομαλία και μπορεί να συμβάλει στην αποσταθεροποίηση των παράκτιων κοινοτήτων.

Επισημαίνοντας την προσχώρηση της Σομαλίας στη Συμφωνία του Οργανισμού Επισιτισμού και Γεωργίας των Ηνωμένων Εθνών (FAO) σχετικά με τα Μέτρα Κράτους Λιμένα για την Πρόληψη, την Αποτροπή και την Εξάλειψη της Παράνομης, Μη Δηλωμένης και Μη Ρυθμισμένης Αλιείας, αναγνωρίζοντας τα προγράμματα που υποστηρίζονται από τον Οργανισμό Επισιτισμού και Γεωργίας των Ηνωμένων Εθνών και το Γραφείο του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών για τα Ναρκωτικά και το Έγκλημα που αποσκοπούν στην ενίσχυση της ικανότητας της Σομαλίας για την καταπολέμηση των συγκεκριμένων δραστηριοτήτων και τονίζοντας την ανάγκη τα Κράτη και οι διεθνείς οργανισμοί να εντείνουν περαιτέρω την υποστήριξή τους προς την Ομοσπονδιακή Κυβέρνηση της Σομαλίας, κατόπιν αιτήματός της, για την ενίσχυση της ικανότητας της Σομαλίας για την καταπολέμηση αυτών των δραστηριοτήτων.

Αναγνωρίζοντας τις συνεχιζόμενες προσπάθειες της Ομοσπονδιακής Κυβέρνησης της Σομαλίας για την ανάπτυξη ενός νομικού πλαισίου για τη χορήγηση αδειών αλιείας, επιδοκιμάζοντας εν προκειμένω την υλοποίηση μιας παραμέτρου του Προγράμματος για την Προαγωγή της Περιφερειακής Ναυτικής Ασφάλειας, το οποίο χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και αποσκοπεί, σε συνεργασία με τον Οργανισμό Επισιτισμού και Γεωργίας των Ηνωμένων Εθνών, στην προώθηση της κατάλληλης και διαφανούς νόμιμης και ρυθμισμένης αλιείας με κράτη της περιφέρειας, και ενθαρρύνοντας τις περαιτέρω προσπάθειες στο συγκεκριμένο τομέα, με την υποστήριξη της διεθνούς κοινότητας.

Υπενθυμίζοντας τις εκθέσεις του Γενικού Γραμματέα στις οποίες αποτυπώνεται η σοβαρότητα της πειρατείας και της ένοπλης ληστείας στη θάλασσα ανοιχτά των ακτών της Σομαλίας και με τις οποίες παρέχονται χρήσιμες οδηγίες για την ανάκριση και τη δίωξη πειρατών, μεταξύ άλλων και σχετικά με δικαστήρια εξειδικευμένα στην καταπολέμηση της πειρατείας.

Επιδοκιμάζοντας τη Συνεργασία Υποστήριξης Ομήρων για την απελευθέρωση 26 ναυτικών το 2016, αλλά παραμένοντας ανήσυχο για το ότι οκτώ Ιρανοί ναυτικοί του πλοίου Siraj παραμένουν όμηροι στη Σομαλία κάτω από αποτρόπαιες συνθήκες, χαιρετίζοντας το έργο του Διεθνούς Δικτύου Πρόνοιας και Αρωγής Ναυτικών και του Προγράμματος Ανθρωπιστικής Ανταπόκρισης στη Θαλάσσια Πειρατεία για την παροχή μετατραυματικής αρωγής και οικονομικής υποστήριξης σε θύματα πειρατείας και στις οικογένειές τους, καθώς και του Ταμείου Υποστήριξης των Οικογενειών Επιζώντων Πειρατείας της Ομάδας Επαφής για την Πειρατεία ανοιχτά των ακτών της Σομαλίας, το οποίο παρέχει πόρους στους επιζώντες από την πειρατεία στη Σομαλία και στις οικογένειές τους, προκειμένου να παρασχεθούν διάφορες μορφές υποστήριξης κατά τη διάρκεια και μετά την αιχμαλωσία και αναγνωρίζοντας την ανάγκη συνέχισης της στήριξης αυτών των πρωτοβουλιών και της συνεισφοράς σε ταμεία.

Αναγνωρίζοντας την πρόοδο που έχει σημειωθεί από την Ομάδα Επαφής για την Πειρατεία ανοιχτά των ακτών της Σομαλίας και το Γραφείο του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών για τα Ναρκωτικά και το Έγκλημα στη χρήση εργαλείων ενημέρωσης του κοινού με σκοπό την αύξηση της ευαισθητοποίησης για τους κινδύνους της πειρατείας και την προώθηση βέλτιστων πρακτικών για την εξάλειψη του συγκεκριμένου εγκληματικού φαινομένου.

Σημειώνοντας τις προσπάθειες του Γραφείου του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών για τα Ναρκωτικά και το Έγκλημα και του Αναπτυξιακού Προγράμματος του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών (UNDP) και τη χρηματοδότηση που παρέχεται από το Καταπιστευματικό Ταμείο, την Ευρωπαϊκή Ένωση, το Ηνωμένο Βασίλειο, τις Ηνωμένες Πολιτείες και άλλους δωρητές για την ανάπτυξη της περιφερειακής δικαστικής ικανότητας και της περιφερειακής ικανότητας επιβολής του νόμου για τη διερεύνηση, τη σύλληψη και τη δίωξη υπόπτων πειρατείας και τη φυλάκιση καταδικασθέντων πειρατών σύμφωνα με το εφαρμοστέο διεθνές δίκαιο των ανθρωπίνων δικαιωμάτων.

Λαμβάνοντας υπόψη τον Κώδικα Δεοντολογίας του Τζιμπουτί σχετικά με την Καταστολή της Πειρατείας και της Ένοπλης Ληστείας εναντίον Πλοίων στο Δυτικό Ινδικό Ωκεανό και στον Κόλπο του Άντεν, σημειώνοντας τις επιχειρήσεις των κέντρων ανταλλαγής πληροφοριών στην Υεμένη, την Κένυα και την Τανζανία, αναγνωρίζοντας τις προσπάθειες των Κρατών που έχουν προσυπογράψει τον Κώδικα για την ανάπτυξη των κατάλληλων ρυθμιστικών και νομοθετικών πλαισίων για την καταπολέμηση της πειρατείας, την ενίσχυση της ικανότητάς τους να περιπολούν στα ύδατα της περιοχής, να απαγορεύουν τις ενέργειες ύποπτων σκαφών και να προβαίνουν στη δίωξη υπόπτων πειρατείας.

Τονίζοντας ότι η ειρήνη και η σταθερότητα στη Σομαλία, η ενίσχυση των κρατικών θεσμών, η οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη καθώς και ο σεβασμός για τα ανθρώπινα δικαιώματα και το κράτος δικαίου είναι απαραίτητα στοιχεία για την δημιουργία των προϋποθέσεων για τη μόνιμη εξάλειψη της πειρατείας και της ένοπλης ληστείας στη θάλασσα ανοιχτά των ακτών της Σομαλίας, τονίζοντας περαιτέρω ότι η μακροπρόθεσμη ασφάλεια της Σομαλίας έγκειται στην αποτελεσματική ανάπτυξη από τις αρχές της Σομαλίας, της Σομαλικής Ακτοφυλακής και των Ναυτικών Αστυνομικών Μονάδων, του Εθνικού Στρατού και της Αστυνομίας της Σομαλίας.

Χαιρετίζοντας το Ανακοινωθέν της Padang και τη Δήλωση περί Ναυτικής Συνεργασίας που υιοθετήθηκε από το Σύνδεσμο Παράκτιων Κρατών του Ινδικού Ωκεανού κατά τη 15η Σύνοδο του Συμβουλίου Υπουργών, με την οποία καλούνται τα μέλη να υποστηρίξουν και να ενισχύσουν τη συνεργασία για την αντιμετώπιση των θαλάσσιων προκλήσεων, συμπεριλαμβανομένης της πειρατείας και της παράνομης διακίνησης ναρκωτικών.

Αναγνωρίζοντας ότι η συνεχιζόμενη αστάθεια στη Σομαλία και οι πράξεις πειρατείας και ένοπλης ληστείας στη θάλασσα ανοιχτά των ακτών της είναι άρρηκτα συνδεδεμένες και τονίζοντας την ανάγκη συνέχισης της συνολικής απόκρισης της διεθνούς κοινότητας για την καταστολή της πειρατείας και της ένοπλης ληστείας στη θάλασσα και για την αντιμετώπιση των γενεσιουργών αιτιών τους.

Κρίνοντας ότι τα περιστατικά πειρατείας και ένοπλης ληστείας στη θάλασσα ανοιχτά των ακτών της Σομαλίας καθώς και η δράση πειρατικών ομάδων στη Σομαλία αποτελούν σημαντικό παράγοντα επιδείνωσης της κατάστασης στη Σομαλία, η οποία εξακολουθεί να αποτελεί απειλή για τη διεθνή ειρήνη και την ασφάλεια στην περιοχή.

Ενεργώντας σύμφωνα με το Κεφάλαιο VII του Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών:

1. Επαναλαμβάνει ότι καταδικάζει και αποδοκιμάζει όλες τις πράξεις πειρατείας και ένοπλης ληστείας στη θάλασσα ανοιχτά των ακτών της Σομαλίας.

2. Σημειώνοντας, μεν, τη βελτίωση στην κατάσταση στη Σομαλία, αναγνωρίζει ότι η πειρατεία επιτείνει την αστάθεια στη Σομαλία με την εισαγωγή μεγάλων ποσών παράνομου μετρητού χρήματος που τροφοδοτεί περισσότερο το έγκλημα, τη διαφθορά και την τρομοκρατία.

3. Τονίζει την ανάγκη συνολικής απόκρισης για την πρόληψη και την καταστολή της πειρατείας και την αντιμετώπιση των υποκείμενων αιτιών της από τη διεθνή κοινότητα.

4. Υπογραμμίζει την πρωταρχική ευθύνη των αρχών της Σομαλίας για την καταπολέμηση της πειρατείας και της ένοπλης ληστείας στη θάλασσα ανοιχτά των ακτών της Σομαλίας, χαιρετίζει το σχέδιο νόμου για την ακτοφυλακή, το οποίο οι αρχές της Σομαλίας, με την υποστήριξη της Επιχείρησης Atalanta της Ναυτικής Δύναμης της Ευρωπαϊκής Ένωσης (EUNAVFOR) και της Αποστολής της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Ανάπτυξη Ικανοτήτων (EUCAP) στη Σομαλία, έχουν υποβάλει στο Υπουργικό Συμβούλιο για έγκριση από το Κοινοβούλιο και παροτρύνει τις αρχές της Σομαλίας να συνεχίσουν το έργο τους για την υιοθέτηση ενός ολοκληρωμένου πλαισίου νομοθεσίας για την καταπολέμηση της πειρατείας και τη ναυτιλία χωρίς περαιτέρω καθυστέρηση και για τη δημιουργία δυνάμεων ασφαλείας με σαφείς ρόλους και αρμοδιότητες για την επιβολή αυτής της νομοθεσίας και για να συνεχίσουν να αναπτύσσουν, με διεθνή υποστήριξη όπου ενδείκνυται, την ικανότητα των δικαστηρίων της Σομαλίας να διερευνούν και να διώκουν τα πρόσωπα που είναι υπεύθυνα για πράξεις πειρατείας και ένοπλης ληστείας, συμπεριλαμβανομένων βασικών προσώπων εγκληματικών δικτύων που εμπλέκονται σε πειρατείες και σχεδιάζουν, οργανώνουν, διευκολύνουν ή χρηματοδοτούν παράνομα ή επωφελούνται από τέτοιου είδους επιθέσεις.

5. Αναγνωρίζει την ανάγκη για τη συνέχιση της έρευνας και δίωξης όσων σχεδιάζουν, οργανώνουν ή χρηματοδοτούν παράνομα ή επωφελούνται από τις πειρατικές επιθέσεις ανοιχτά των ακτών της Σομαλίας, συμπεριλαμβανομένων βασικών προσώπων εγκληματικών δικτύων που εμπλέκονται σε πειρατείες και παροτρύνει τα Κράτη, σε συνεργασία με αρμόδιους διεθνείς οργανισμούς, να υιοθετήσουν νομοθεσία για τη διευκόλυνση της δίωξης υπόπτων για πειρατεία ανοιχτά των ακτών της Σομαλίας.

6. Καλεί τις αρχές της Σομαλίας να απαγορεύσουν την τέλεση πράξεων πειρατείας και, ταυτόχρονα με την απαγόρευση, να έχουν σε εφαρμογή μηχανισμούς για την ασφαλή επιστροφή των αντικειμένων που έχουν ανακτηθεί από τους πειρατές, να ερευνούν και να διώκουν τους πειρατές και να περιπολούν στα ύδατα ανοιχτά των ακτών της Σομαλίας με σκοπό την πρόληψη και την καταστολή των πράξεων πειρατείας και ένοπλης ληστείας στη θάλασσα.

7. Καλεί τις αρχές της Σομαλίας να καταβάλουν κάθε δυνατή προσπάθεια για την προσαγωγή ενώπιον της δικαιοσύνης όσων χρησιμοποιούν το έδαφος της Σομαλίας για το σχεδιασμό, τη διευκόλυνση ή τη διεξαγωγή εγκληματικών πράξεων πειρατείας και ένοπλης ληστείας στη θάλασσα και καλεί τα Κράτη Μέλη να βοηθήσουν τη Σομαλία, κατόπιν αιτήματος των αρχών της Σομαλίας και με γνωστοποίηση στο Γενικό Γραμματέα, στην ενίσχυση της ναυτικής της ικανότητας, συμπεριλαμβανομένων των περιφερειακών αρχών και τονίζει ότι οποιαδήποτε μέτρα λαμβάνονται βάσει της παρούσας παραγράφου πρέπει να είναι σύμφωνα με το ισχύον διεθνές δίκαιο, ιδίως το διεθνές δίκαιο των ανθρωπίνων δικαιωμάτων.

8. Καλεί τα Κράτη να συνεργαστούν επίσης, όπως αρμόζει, στο θέμα της σύλληψης ομήρων και της δίωξης υπόπτων πειρατείας για τη σύλληψη ομήρων.

9. Ζητά την άμεση και άνευ όρων απελευθέρωση όλων των ναυτικών που κρατούνται όμηροι από Σομαλούς πειρατές, και, επιπλέον, καλεί τις αρχές της Σομαλίας και όλους τους ενδιαφερόμενους φορείς να εντείνουν τις προσπάθειές τους για τη διασφάλιση της ασφαλούς και άμεσης απελευθέρωσής τους.

10. Χαιρετίζει την πρωτοβουλία των αρχών των Σεϋχελλών να συστήσουν δικαστήριο για το έγκλημα της πειρατείας και το ναυτικό έγκλημα και περαιτέρω χαιρετίζει την επιτυχή δίωξη υποθέσεων πειρατείας από το συγκεκριμένο δικαστήριο.

11. Αναγνωρίζει την ανάγκη τα Κράτη, οι διεθνείς και περιφερειακοί οργανισμοί και άλλοι κατάλληλοι εταίροι να προβαίνουν σε ανταλλαγή αποδεικτικών στοιχείων και πληροφοριών για σκοπούς επιβολής του νόμου αναφορικά με την καταπολέμηση της πειρατείας με σκοπό τη διασφάλιση της αποτελεσματικής δίωξης των ύποπτων για πειρατεία και τη φυλάκιση των καταδικασθέντων πειρατών και με σκοπό τη σύλληψη και τη δίωξη των βασικών προσώπων των εγκληματικών δικτύων που εμπλέκονται στην πειρατεία, τα οποία σχεδιάζουν, οργανώνουν, διευκολύνουν ή χρηματοδοτούν παράνομα και επωφελούνται από πειρατικές επιχειρήσεις και συνεχίζει να εξετάζει την πιθανότητα επιβολής στοχευμένων κυρώσεων κατά ατόμων ή φορέων που σχεδιάζουν, οργανώνουν, διευκολύνουν ή χρηματοδοτούν παράνομα ή επωφελούνται από πειρατικές επιχειρήσεις, εφόσον πληρούν τα κριτήρια καταχώρισης που αναφέρονται στην παράγραφο 43 της απόφασης 2093 (2013) και καλεί όλα τα Κράτη να συνεργαστούν πλήρως με την Ομάδα Επίβλεψης για τη Σομαλία και την Ερυθραία, μεταξύ άλλων και ως προς την ανταλλαγή πληροφοριών σχετικά με πιθανές παραβιάσεις του εμπάργκο όπλων ή της απαγόρευσης εισαγωγής και εξαγωγής ξυλάνθρακα.

12. Επαναλαμβάνει την έκκλησή του προς τα Κράτη και τους περιφερειακούς οργανισμούς που έχουν τη δυνατότητα να το πράξουν, να λάβουν μέρος στον αγώνα κατά της πειρατείας και της ένοπλης ληστείας στη θάλασσα ανοιχτά των ακτών της Σομαλίας και ιδιαίτερα, σύμφωνα με την παρούσα απόφαση και το διεθνές δίκαιο, αναπτύσσοντας πολεμικά πλοία, όπλα και στρατιωτικά αεροσκάφη, παρέχοντας βάσεις και υποστήριξη διοικητικής μέριμνας για τις δυνάμεις που μάχονται την πειρατεία και προβαίνοντας στην κατάσχεση και τη διάθεση πλοιαρίων, σκαφών, όπλων και άλλου συναφούς εξοπλισμού που χρησιμοποιούνται για την τέλεση πράξεων πειρατείας και ένοπλης ληστείας στη θάλασσα ανοιχτά των ακτών της Σομαλίας ή για τα οποία υπάρχουν εύλογες υπόνοιες για τέτοιου είδους χρήση.

13. Τονίζει τη σημασία του συντονισμού ανάμεσα στα Κράτη και τους διεθνείς οργανισμούς προκειμένου να αποτραπούν πράξεις πειρατείας και ένοπλης ληστείας στη θάλασσα ανοιχτά των ακτών της Σομαλίας, επιδοκιμάζει το έργο της Ομάδας Επαφής για την Πειρατεία ανοιχτά των ακτών της Σομαλίας για τη διευκόλυνση αυτού του συντονισμού σε συνεργασία με το Διεθνή Ναυτιλιακό Οργανισμό, τα Κράτη σημαίας και τις αρχές της Σομαλίας και παροτρύνει σε απρόσκοπτη υποστήριξη αυτών των προσπαθειών.

14. Ενθαρρύνει τα Κράτη Μέλη να συνεχίσουν να συνεργάζονται με τις αρχές της Σομαλίας για την καταπολέμηση της πειρατείας και της ένοπλης ληστείας στη θάλασσα, επισημαίνει τον πρωταρχικό ρόλο των αρχών της Σομαλίας στην καταπολέμηση της πειρατείας και της ένοπλης ληστείας στην θάλασσα ανοιχτά των ακτών της Σομαλίας και αποφασίζει, για μια επιπρόσθετη χρονική περίοδο δώδεκα (12) μηνών από την ημερομηνία της παρούσας απόφασης, να ανανεώσει τις εξουσιοδοτήσεις που ορίζονται στην παράγραφο 14 της απόφασης 2316 (2016), οι οποίες χορηγήθηκαν στα Κράτη και στους περιφερειακούς οργανισμούς που συνεργάζονται με τις αρχές της Σομαλίας για την καταπολέμηση της πειρατείας και της ένοπλης ληστείας στη θάλασσα ανοιχτά των ακτών της Σομαλίας, για τις οποίες έχει προηγηθεί γνωστοποίηση από τις αρχές της Σομαλίας στο Γενικό Γραμματέα.

15. Επιβεβαιώνει ότι οι εξουσιοδοτήσεις που ανανεώνονται με την παρούσα απόφαση ισχύουν μόνον αναφορικά με την κατάσταση στη Σομαλία και δεν επηρεάζουν τα δικαιώματα, τις υποχρεώσεις ή τις ευθύνες των Κρατών Μελών βάσει του διεθνούς δικαίου, συμπεριλαμβανομένων οποιωνδήποτε δικαιωμάτων ή υποχρεώσεων που απορρέουν από τη Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για το Δίκαιο της Θάλασσας της 10ης Δεκεμβρίου 1982, αναφορικά με οποιαδήποτε άλλη κατάσταση και υπογραμμίζει ιδιαίτερα ότι αυτή η απόφαση δεν θεωρείται ότι θεσπίζει εθιμικό διεθνές δίκαιο και περαιτέρω επιβεβαιώνει ότι οι εν λόγω εξουσιοδοτήσεις ανανεώνονται προς ικανοποίηση του σχετικού αιτήματος των αρχών της Σομαλίας, το οποίο διατυπώθηκε στην από 2 Νοεμβρίου 2017 επιστολή τους.

16. Αποφασίζει ότι το εμπάργκο όπλων στη Σομαλία που επιβλήθηκε με την παράγραφο 5 της απόφασης 733 (1992) και το οποίο εξειδικεύθηκε περαιτέρω με τις παραγράφους 1 και 2 της απόφασης 1425 (2002) και τροποποιήθηκε με τις παραγράφους 33 έως 38 της απόφασης 2093 δεν ισχύει για την προμήθεια όπλων και στρατιωτικού εξοπλισμού ή για την παροχή συνδρομής που προορίζονται για την αποκλειστική χρήση των Κρατών Μελών και των διεθνών, περιφερειακών και υποπεριφερειακών οργανισμών που λαμβάνουν μέτρα σύμφωνα με την παράγραφο 14 ανωτέρω.

17. Ζητά από τα συνεργαζόμενα Κράτη να λάβουν τα κατάλληλα μέτρα για να διασφαλίσουν ότι οι ενέργειες που αναλαμβάνουν σύμφωνα με τις εξουσιοδοτήσεις της παραγράφου 14 δεν έχουν ως πρακτικό αποτέλεσμα την άρνηση ή την παρακώλυση του δικαιώματος αβλαβούς διέλευσης πλοίων οποιουδήποτε τρίτου Κράτους.

18. Καλεί όλα τα Κράτη και ιδίως τα Κράτη σημαίας, τα Κράτη λιμένα και τα παράκτια Κράτη, τα Κράτη ιθαγένειας των θυμάτων και των δραστών της πειρατείας και της ένοπλης ληστείας καθώς και τα άλλα Κράτη με συναφή δικαιοδοσία σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο και την εθνική νομοθεσία, να συνεργάζονται για τον καθορισμό της δικαιοδοσίας καθώς και για την έρευνα και τη δίωξη όλων των προσώπων που ευθύνονται για πράξεις πειρατείας και ένοπλης ληστείας ανοιχτά των ακτών της Σομαλίας, συμπεριλαμβανομένων βασικών προσώπων εγκληματικών δικτύων που εμπλέκονται στην πειρατεία, τα οποία σχεδιάζουν, οργανώνουν, διευκολύνουν ή χρηματοδοτούν παράνομα ή επωφελούνται από τέτοιου είδους επιθέσεις, σύμφωνα με το ισχύον διεθνές δίκαιο, συμπεριλαμβανομένου του διεθνούς δικαίου των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, ώστε να διασφαλιστεί ότι όλοι οι πειρατές που παραδίδονται στις δικαστικές αρχές υπόκεινται σε δικαστική διαδικασία και να παρέχουν αρωγή μέσω, μεταξύ άλλων, της παροχής συνδρομής σε θέματα διάθεσης και σε υλικοτεχνικά θέματα σε σχέση με πρόσωπα που τελούν υπό τη δικαιοδοσία και τον έλεγχό τους, όπως θύματα, μάρτυρες και πρόσωπα που κρατούνται ως αποτέλεσμα των επιχειρήσεων που διεξάγονται σύμφωνα με την παρούσα απόφαση.

19. Καλεί όλα τα Κράτη να ποινικοποιήσουν την πειρατεία σύμφωνα με την εθνική τους νομοθεσία και να εξετάσουν ευνοϊκά τη δίωξη των υπόπτων για πειρατεία και τη φυλάκιση των καταδικασθέντων πειρατών που συλλαμβάνονται ανοιχτά των ακτών της Σομαλίας, καθώς και των διαμεσολαβητών και των χρηματοδοτών τους στην ξηρά, σύμφωνα με το ισχύον διεθνές δίκαιο, συμπεριλαμβανομένου του διεθνούς δικαίου των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και αποφασίζει να συνεχίσει να εξετάζει αυτά τα ζητήματα, συμπεριλαμβανομένης, ανάλογα με την περίπτωση, της δημιουργίας εξειδικευμένων δικαστηρίων στη Σομαλία για την καταπολέμηση της πειρατείας με σημαντική διεθνή συμμετοχή ή/και υποστήριξη, όπως ορίζεται στην απόφαση 2015 (2011) και ενθαρρύνει την Ομάδα Επαφής για την Πειρατεία ανοιχτά των ακτών της Σομαλίας να συνεχίσει τις διαβουλεύσεις της στο συγκεκριμένο τομέα.

20. Χαιρετίζει, στο πλαίσιο αυτό, το συνεχιζόμενο έργο του Προγράμματος Θαλάσσιου Εγκλήματος του Γραφείου του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών για τα Ναρκωτικά και το Έγκλημα με τις αρχές της Σομαλίας και των γειτονικών Κρατών προκειμένου να διασφαλιστεί ότι οι ύποπτοι πειρατείας διώκονται και ότι όσοι έχουν καταδικαστεί φυλακίζονται με τρόπο σύμφωνο με το διεθνές δίκαιο, συμπεριλαμβανομένου του διεθνούς δικαίου των ανθρωπίνων δικαιωμάτων.

21. Ενθαρρύνει την Ομοσπονδιακή Κυβέρνηση της Σομαλίας να προσχωρήσει στη Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών κατά του Διεθνικού Οργανωμένου Εγκλήματος, στο πλαίσιο των προσπαθειών της για τον εντοπισμό δομών νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και οικονομικής στήριξης, μέσω των οποίων επιβιώνουν τα δίκτυα πειρατείας.

22. Παροτρύνει όλα τα Κράτη να λάβουν τα κατάλληλα μέτρα σύμφωνα με την ισχύουσα εθνική τους νομοθεσία για την πρόληψη της παράνομης χρηματοδότησης πράξεων πειρατείας και της νομιμοποίησης των εσόδων της πειρατείας.

23. Παροτρύνει τα Κράτη, σε συνεργασία με την INTERPOL και την Europol, να διερευνήσουν περαιτέρω τα διεθνή εγκληματικά δίκτυα που εμπλέκονται σε πειρατικές επιθέσεις ανοιχτά των ακτών της Σομαλίας, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που είναι υπεύθυνα για την παράνομη χρηματοδότηση και διευκόλυνση.

24. Παροτρύνει όλα τα Κράτη να διασφαλίσουν ότι οι ενέργειες για την καταπολέμηση της πειρατείας, ιδιαίτερα οι χερσαίες επιχειρήσεις, λαμβάνουν υπόψη την ανάγκη προστασίας των γυναικών και των παιδιών από την εκμετάλλευση, συμπεριλαμβανομένης της σεξουαλικής εκμετάλλευσης.

25. Παροτρύνει όλα τα Κράτη να μοιράζονται πληροφορίες με την INTERPOL, με σκοπό τη χρήση τους στην παγκόσμια βάση δεδομένων για την πειρατεία, μέσω των κατάλληλων διαύλων.

26. Επαινεί τις συνεισφορές του Καταπιστευματικού Ταμείου και του χρηματοδοτούμενου από το Διεθνή Ναυτιλιακό Οργανισμό Κώδικα Δεοντολογίας του Τζιμπουτί και παροτρύνει τόσο τους κρατικούς φορείς, όσο και τους μη κρατικούς παράγοντες που επηρεάζονται από την πειρατεία, κυρίως τη διεθνή ναυτιλιακή κοινότητα, να συνεισφέρουν σε αυτά.

27. Παροτρύνει τα Κράτη που είναι Συμβαλλόμενα Μέρη στη Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για το Δίκαιο της Θάλασσας της 10ης Δεκεμβρίου 1982 και στη Σύμβαση για την Καταστολή Παράνομων Πράξεων κατά της Ασφάλειας της Ναυσιπλοΐας (Σύμβαση SUA) να εφαρμόσουν πλήρως τις σχετικές υποχρεώσεις τους σύμφωνα με τις ανωτέρω συμβάσεις και το εθιμικό διεθνές δίκαιο και να συνεργαστούν με το Γραφείο του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών για τα Ναρκωτικά και το Έγκλημα, το Διεθνή Ναυτιλιακό Οργανισμό και άλλα Κράτη και διεθνείς οργανισμούς για την ανάπτυξη δικαστικής ικανότητας με σκοπό την επιτυχή δίωξη προσώπων που είναι ύποπτα για πειρατεία και ένοπλη ληστεία στη θάλασσα ανοιχτά των ακτών της Σομαλίας.

28. Αναγνωρίζει τις συστάσεις και τις οδηγίες που παρέχονται από το Διεθνή Ναυτιλιακό Οργανισμό για την πρόληψη και την καταστολή της πειρατείας και της ένοπλης ληστείας στη θάλασσα και προτρέπει τα Κράτη, σε συνεργασία με το ναυτιλιακό και ασφαλιστικό κλάδο και το Διεθνή Ναυτιλιακό Οργανισμό, να συνεχίσουν να αναπτύσσουν και εφαρμόζουν βέλτιστες πρακτικές και συμβουλευτικά εγχειρίδια για την αποφυγή, τη διαφυγή και την άμυνα, τα οποία θα εφαρμόζονται σε περίπτωση επίθεσης ή πλεύσης στα ύδατα ανοιχτά των ακτών της Σομαλίας και, περαιτέρω, προτρέπει τα Κράτη να καθιστούν διαθέσιμους τους πολίτες τους και τα σκάφη τους για σκοπούς εγκληματολογικής έρευνας, όπως ενδείκνυται, στον πρώτο κατάλληλο λιμένα κατάπλου αμέσως μετά την τέλεση ή την απόπειρα τέλεσης πράξης πειρατείας ή ένοπλης ληστείας στη θάλασσα ή απελευθέρωσης από την αιχμαλωσία.

29. Ενθαρρύνει τα Κράτη σημαίας και τα Κράτη λιμένα να εξετάσουν περαιτέρω την ανάπτυξη μέτρων προστασίας και ασφάλειας επί των σκαφών, συμπεριλαμβανομένης, όπου μπορεί να εφαρμοστεί, της ανάπτυξης κανονισμών για τη χρήση ιδιωτικά συμβεβλημένου ένοπλου προσωπικού ασφαλείας επί των πλοίων, με στόχο την πρόληψη και την καταστολή της πειρατείας ανοιχτά των ακτών της Σομαλίας, μέσω συμβουλευτικής διαδικασίας, μεταξύ άλλων μέσω του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού και του Διεθνούς Οργανισμού Τυποποίησης.

30. Καλεί το Διεθνή Ναυτιλιακό Οργανισμό να συνεχίσει τη συμβολή του στην πρόληψη και την καταστολή των πράξεων πειρατείας και ένοπλης ληστείας κατά πλοίων, σε συντονισμό, ιδιαίτερα, με το Γραφείο του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών για τα Ναρκωτικά και το Έγκλημα, το Παγκόσμιο Επισιτιστικό Πρόγραμμα (WFP), το ναυτιλιακό κλάδο και όλα τα άλλα ενδιαφερόμενα μέρη και αναγνωρίζει το ρόλο του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού αναφορικά με την παρουσία ιδιωτικά συμβεβλημένου ένοπλου προσωπικού ασφαλείας επί πλοίων σε περιοχές υψηλού κινδύνου.

31. Επισημαίνει τη σημασία της εξασφάλισης της ασφαλούς παράδοσης συνδρομής από το Παγκόσμιο Επισιτιστικό Πρόγραμμα δια θαλάσσης και χαιρετίζει το συνεχιζόμενο έργο του Παγκόσμιου Επισιτιστικού Προγράμματος, της Επιχείρησης Atalanta της Ναυτικής Δύναμης της Ευρωπαϊκής Ένωσης (EUNAVFOR) και των Κρατών σημαίας αναφορικά με την παρουσία Αποσπασμάτων Προστασίας Σκαφών στα σκάφη του Παγκόσμιου Επισιτιστικού Προγράμματος.

32. Ζητά από τα Κράτη και τους περιφερειακούς οργανισμούς που συνεργάζονται με τις αρχές της Σομαλίας να ενημερώσουν σε εννέα μήνες το Συμβούλιο Ασφαλείας και το Γενικό Γραμματέα για την πρόοδο των ενεργειών που αναλαμβάνονται στο πλαίσιο της άσκησης των εξουσιοδοτήσεων που προβλέπονται στην παράγραφο 14 ανωτέρω και περαιτέρω ζητά από όλα τα Κράτη τα οποία, μέσω της Ομάδας Επαφής για την Πειρατεία ανοιχτά των ακτών της Σομαλίας, συνεισφέρουν στην καταπολέμηση της πειρατείας ανοιχτά των ακτών της Σομαλίας, συμπεριλαμβανομένης της Σομαλίας και άλλων Κρατών στην περιοχή, να υποβάλουν έκθεση εντός της ίδιας προθεσμίας σχετικά με τις προσπάθειές τους για τη θέσπιση δικαιοδοσίας και για τη συνεργασία στην έρευνα και δίωξη της πειρατείας.

33. Ζητά από το Γενικό Γραμματέα να υποβάλει έκθεση στο Συμβούλιο Ασφαλείας εντός έντεκα μηνών από την υιοθέτηση της παρούσας απόφασης σχετικά με την εφαρμογή της και σχετικά με την κατάσταση αναφορικά με την πειρατεία και την ένοπλη ληστεία στη θάλασσα ανοιχτά των ακτών της Σομαλίας.

34. Εκφράζει την πρόθεσή του να επανεξετάσει την κατάσταση και να εξετάσει, όπως ενδείκνυται, την ανανέωση των εξουσιοδοτήσεων που προβλέπονται στην παράγραφο 14 ανωτέρω για πρόσθετες χρονικές περιόδους, κατόπιν σχετικού αιτήματος των αρχών της Σομαλίας.

35. Αποφασίζει να συνεχίσει να ασχολείται με το θέμα.

Η έναρξη της εκτέλεσης κατά τον ΚΠολΔ
Βασική Νομοθεσία Ναυτικού Δικαίου

ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΜΠΕΧΛΙΒΑΝΗΣ - ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΚΕΚΑΣ

ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΝΑΥΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

send