logo-print

Υπουργική Απόφαση 70888/29.9.2015

Περί «Της κατηγοριοποίησης ήδη εκκρεμών αιτήσεων και αιτήσεων που υποβάλλονται μετά την έναρξη ισχύος του ν. 4336/2015 (Α΄ 94/14-8-2015), που προβλέπεται από την παρ. 4 του άρθρου 13 του ν. 3869/2010» (Α΄ 130/3-8-2010)

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ:

02/10/2015

Κωδικοποιημένο
Η διαδικασία της Αναιρετικής Δίκης

ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΠΑΡΑΒΑΝΤΗΣ

ΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΕΝΔΙΚΑ ΜΕΣΑ ΚΑΙ ΑΝΑΚΟΠΕΣ

Η διαδικασία της Αναιρετικής Δίκης

ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΠΑΡΑΒΑΝΤΗΣ

ΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΕΝΔΙΚΑ ΜΕΣΑ ΚΑΙ ΑΝΑΚΟΠΕΣ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:

α. Του Π.Δ/τος 24/2015 «Σύσταση και μετονομασία Υπουργείων…» (Α΄ 20), του Π.Δ/τος 70/2015 «Ανασύσταση των Υπουργείων Πολιτισμού και Αθλητισμού…» (Α΄ 114), του Π.Δ/τος 73/2015 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α΄ 116).

β. Του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα, που κυρώθηκε με το πρώτο άρθρο του Π.Δ/τος 63/2005 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα» (Α΄ 98).

2. Τις διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 13 του ν. 3869/31-7-2010 «Ρύθμιση των οφειλών υπερχρεωμένων φυσικών προσώπων και άλλες διατάξεις» (Α΄ 130), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με την παρ. 2 του άρθρου 18 του ν. 4161/2013 (Α΄ 143/14-6-2013) και τη διάταξη του Μέρους Β, Υποπαρ. Α4, 21, άρθρο 1 του ν. 4336/14-8-2015 (Α΄ 94), με την οποία προστέθηκε παράγραφος 4 στο άρθρο 13 του ν. 3869/2010.

3. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

Καθορίζουμε τα κριτήρια που πρέπει να λαμβάνει υπόψη ο Γραμματέας του Ειρηνοδικείου για τον, κατά χρονική προτεραιότητα, καθορισμό ημερομηνίας εκδικάσεως των αιτήσεων που υποβάλλονται ή και που είναι ήδη εκκρεμείς ως ακολούθως: 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 29 Σεπτεμβρίου 2015

Το απαράδεκτο στην αναιρετική δίκη

ΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΕΝΔΙΚΑ ΜΕΣΑ ΚΑΙ ΑΝΑΚΟΠΕΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΕΛΗΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ

Το δικαίωμα διεξαγωγής αποδείξεων του κατηγορουμένου

ΜΙΧΑΗΛ ΤΣΕΡΤΣΙΔΗΣ

ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ / ΠΟΙΝΙΚΗ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑ

send