Χριστιάννα Ποτηριάδου

ΤΟΜΕΙΣ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ

ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ

Αθηνών

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ