Βρες Δικηγόρο

Φίλτρα

Πέτρος Χόρτης

Δικηγόρος παρ' Εφέταις

Δικηγορικός Σύλλογος Λευκάδας

 • Διαζύγια
 • Διαταγές Πληρωμής
 • Δίκαιο Επενδύσεων
 • Εμπράγματο Δίκαιο
 • Ενοχικό Δίκαιο

Ηλίας Κυδωνάκης

Δικηγόρος παρ' Εφέταις

Δικηγορικός Σύλλογος Αθηνών

 • Ακίνητα
 • Αναγκαστική Εκτέλεση
 • Αστικό Δίκαιο
 • Ασφαλιστικά Μέτρα
 • Δάνεια

Ράνια Παυλοπούλου

Δικηγόρος παρά Πρωτοδίκαις

Δικηγορικός Σύλλογος Αθηνών

 • Αγορανομική & Υγειονομική Νομοθεσία
 • Ακίνητα
 • Δίκαιο Αλλοδαπών
 • Δίκαιο Επενδύσεων
 • Εμπορικά Σήματα

Ανδρέας Γεωργαλλής

Δικηγόρος παρά Πρωτοδίκαις

Δικηγορικός Σύλλογος Αθηνών

 • Διοικητικό Δίκαιο

ΠΑΝΑΓΟΥΛΑ ΦΙΛΗ

Δικηγόρος παρά Πρωτοδίκαις

Δικηγορικός Σύλλογος Κορίνθου

 • Αστικό Δίκαιο
 • Διαταγές Πληρωμής
 • Δίκαιο Αλλοδαπών

Ελευθερία Λάμπρου

Δικηγόρος παρά Πρωτοδίκαις

Δικηγορικός Σύλλογος Αθηνών

 • Ακίνητα
 • Αστικό Δίκαιο
 • Ποινικό Δίκαιο

ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗΣ

Δικηγόρος παρ' Εφέταις

Δικηγορικός Σύλλογος Αθηνών

 • Εταιρείες

ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΜΟΥΖΟΥΡΑΚΗΣ

Δικηγόρος παρ' Αρείω Πάγω

Δικηγορικός Σύλλογος Αθηνών

 • Δημόσιοι Διαγωνισμοί
 • Δημοσιοϋπαλληλικό Δίκαιο
 • Πολεοδομικό & Χωροταξικό Δίκαιο

Γιάννης Αραβαντινός

Δικηγόρος παρά Πρωτοδίκαις

Δικηγορικός Σύλλογος Αθηνών

 • Αναγκαστική Εκτέλεση
 • Αστικό Δίκαιο
 • Ασφαλιστικά Μέτρα
 • Διαταγές Πληρωμής
 • Εμπορικά Σήματα

Αναστασία Μήλιου

Δικηγόρος παρ' Εφέταις

Δικηγορικός Σύλλογος Αθηνών

 • Ακίνητα
 • Αστικό Δίκαιο
 • Δίκαιο Αλλοδαπών
 • Εργατικό Δίκαιο
 • Ιδιωτική Ασφάλιση

Μαρία - Σταυρούλα Μαντζάνα

Δικηγόρος παρά Πρωτοδίκαις

Δικηγορικός Σύλλογος Αθηνών

 • Αναγκαστική Εκτέλεση
 • Πνευματική Ιδιοκτησία
 • Τραπεζικό Δίκαιο

Αικατερίνη Τροβιά

Δικηγόρος παρά Πρωτοδίκαις

Δικηγορικός Σύλλογος Αθηνών

 • Ακίνητα
 • Αστικό Δίκαιο
 • Ασφαλιστικά Μέτρα
 • Διαταγές Πληρωμής
 • Εμπορικό Δίκαιο

Σπυρίδων Τσέλιος

Δικηγόρος παρ' Εφέταις

Δικηγορικός Σύλλογος Θεσσαλονίκης

 • Δημόσια Έργα
 • Διαζύγια
 • Εμπορικό Δίκαιο
 • Εμπράγματο Δίκαιο
 • Εργατικό Δίκαιο

Ιωάννης Βαονάκης

Δικηγόρος παρά Πρωτοδίκαις

Δικηγορικός Σύλλογος Αθηνών

 • Αξιόγραφα
 • Δίκαιο Τηλεπικοινωνιών
 • Διοικητικό Δίκαιο
 • Εμπορικό Δίκαιο
 • Εργατικό Δίκαιο

Μαριλίζα Κυπαρίσση

Δικηγόρος παρά Πρωτοδίκαις

Δικηγορικός Σύλλογος Βόλου

 • Εμπορικά Σήματα
 • Εμπορικό Δίκαιο
 • Εταιρείες
 • Πνευματική Ιδιοκτησία

Παναγιώτης Μουντζουρώνης

Δικηγόρος παρ' Αρείω Πάγω

Δικηγορικός Σύλλογος Αθηνών

 • Αστικό Δίκαιο
 • Διεθνές Εμπορικό Δίκαιο
 • Δίκαιο Ίντερνετ
 • Δίκαιο Πληροφορικής
 • Εμπορικό Δίκαιο

Δήμητρα Γατσιάνη

Δικηγόρος παρ' Εφέταις

Δικηγορικός Σύλλογος Ιωαννίνων

 • Ακίνητα
 • Δάνεια
 • Υπερχρεωμένα Νοικοκυριά

Εύη Χαραλαμπίδη

Δικηγόρος παρά Πρωτοδίκαις

Δικηγορικός Σύλλογος Αθηνών

 • Εμπορικό Δίκαιο
 • Εργατικό Δίκαιο
 • Ιδιωτική Ασφάλιση
 • Κοινωνική Ασφάλιση

Ασημάκης Κομνηνός

Δικηγόρος παρ' Εφέταις

Δικηγορικός Σύλλογος Αθηνών

 • Ανταγωνισμός
 • Διαιτησία
 • Ευρωπαϊκό Δίκαιο

Εύη Αρνιθένου

Δικηγόρος παρ' Εφέταις

Δικηγορικός Σύλλογος Ρόδου

 • Δίκαιο Καταναλωτή
 • Τουρισμός
 • Υπερχρεωμένα Νοικοκυριά

Αναστάσιος Μάνος

Δικηγόρος παρ' Εφέταις

Δικηγορικός Σύλλογος Αθηνών

 • Αναγκαστική Εκτέλεση
 • Αστικό Δίκαιο
 • Εταιρείες

Μαρία Καρανάκη

Δικηγόρος παρ' Εφέταις

Δικηγορικός Σύλλογος Αθηνών

 • Ακίνητα
 • Αναγκαστική Εκτέλεση
 • Αστικό Δίκαιο

Παναγιώτα ( Νάγια ) Βακή

Δικηγόρος παρά Πρωτοδίκαις

Δικηγορικός Σύλλογος Αθηνών

 • Αστικό Δίκαιο
 • Διοικητικό Δίκαιο
 • Ποινικό Δίκαιο

Σελίδες