logo-print

Ιωάννης Καρκάλης-Γλύπτης

Δικηγορικός Σύλλογος
Κατερίνης
Δικαίωμα Παράστασης
παρ' Εφέταις
Περιγραφή
 • Μέλος της Ένωσης Ποινικολόγων και Μαχομένων Δικηγόρων
 • Μέλος της Ένωσης Νομικών Μεταναστευτικού Δικαίου - IMMIGRATIO
 • Ειδικευμένος στο Διαδικτυακό Έγκλημα (Cyber Crime) και στα Εγκλήματα με Υπολογιστές (Computer Crimes).
 • e-mail: johnkarkalis@hotmail.com

----------------------------------------------------------------------------

Αξιόπιστη και Εξειδικευμένη Παροχή Νομικών Υπηρεσιών

Αντικείμενα Δραστηριότητας και Τομείς Εξειδίκευσης Δικηγορικού Γραφείου Ιωάννη Καρκάλη-Γλύπτη

Το Δικηγορικό μας Γραφείο παρέχει αξιόπιστες νομικές υπηρεσίες, με σεβασμό στον πελάτη-εντολέα και στις ανάγκες του. Καλύπτουμε όλους τους κλάδους του Δικαίου που αφορούν τόσο τη Δικαστική όσο και την Εξωδικαστική επίλυση των διαφορών.

Η παροχή άμεσης, εξειδικευμένης και εμπεριστατωμένης νομικής υποστήριξης βρίσκεται ψηλά στις προτεραιότητές μας. Δικαστική εκπροσώπηση ενώπιον των Πολιτικών, Ποινικών και Διοικητικών Δικαστηρίων

Η δικαιοσύνη είναι μεγάλο κοινωνικό αγαθό. Μέγιστον πολιτικόν αγαθόν τό δίκαιον.

Αριστοτέλης.

Nullum Crimen, Nulla Poena Sine Lege

Κανένα Έγκλημα, καμία Ποινή δίχως προηγούμενο Νόμο

Θεμελιώδης Αρχή του Ποινικού Δικαίου

Με πρώτιστη αρχή τη διασφάλιση των δικαιωμάτων και συμφερόντων του πελάτη το Δικηγορικό Γραφείο του Ιωάννη Καρκάλη-Γλύπτη λειτουργεί μεθοδικά με τον εγκυρότερο ενδεδειγμένο τρόπο και με το ελάχιστο δυνατό κόστος και αμοιβή.

Στις σημερινές δε συνθήκες, όπου η πολυπλοκότητα των ανθρωπίνων σχέσεων έχει εμφανώς περάσει και στη νομική πραγματικότητα, το γραφείο μας παρέχει συνολική και πλήρη υποστήριξη τόσο στον πολίτη, ο οποίος ουκ ολίγες φορές φθάνει σε εξαιρετικά δεινή θέση, διακινδυνεύοντας τα κατοχυρωμένα δικαιώματά του, λόγω της πολυνομίας και της πλημμελούς εφαρμογής των νόμων (ηθελημένα ή και αθέλητα) από τον συμπολίτη του ή το Κράτος, όσο και στη σύγχρονη επιχείρηση που αναζητά άμεση και εμπεριστατωμένη νομική υποστήριξη μέσα σε ένα κυκεώνα διατάξεων και σε ένα περιβάλλον που δυστυχώς δεν ευνοεί πάντοτε την επιχειρηματικότητα.

Με δυναμική παρουσία σε όλα τα Ελληνικά Δικαστήρια και πολυετή εμπειρία, το γραφείο μας εγγυάται πρωτίστως επαγγελματισμό στον χειρισμό των υποθέσεων των εντολέων του και μια άριστη σχέση Εντολέα – Εντολοδόχου.

Ποινικό Δίκαιο

Παράσταση ενώπιον ποινικών Δικαστηρίων και σε κάθε στάδιο της ποινικής διαδικασίας και στην Προδικασία, Υποβολή Μηνύσεων, Εγκλήσεων, Μηνυτήριων Αναφορών, Υπεράσπιση Κατηγορουμένου, Δήλωση Παράστασης Πολιτικής Αγωγής, Υποβολή Αιτήματος Συγχώνευσης Ποινών, Αιτήσεις Ακυρώσεως, Αναστολή Εκτέλεσης Ποινής, κ.ά..

Αστικό Δίκαιο

Αγοραπωλησίες ακινήτων, Έλεγχοι Τίτλων, προσημειώσεις, απαλλοτριώσεις, επαγγελματικές μισθώσεις, μισθώσεις κατοικίας, Leasing, Franchising, μισθωτικές διαφορές, διαζύγια, διατροφές, σχέσεις γονέων και τέκνων, Επικοινωνία Γονέα με τέκνο, υιοθεσίες, αποκτήματα γάμου, αστικές εταιρίες, ιδρύματα, σωματεία, αποζημιώσεις από αθέτηση συμβάσεων ή από αδικοπραξίες, τροχαία ατυχήματα, συμβάσεις δανείων, συμβάσεις αντιπροσώπευσης, δημοσίευση διαθηκών, έκδοση κληρονομητηρίων, διευθέτηση κληρονομικών υποθέσεων, προστασία νομής και κυριότητας, τακτοποίηση περιουσιακών θεμάτων ομογενών και αλλοδαπών, κ.ά..

Εργατικό Δίκαιο

Εργατικά ατυχήματα, διεκδίκηση δεδουλευμένων, αποζημίωση απόλυσης και επιδομάτων, συμβάσεις εργασίας, ομαδικές απολύσεις, Καταγγελία στην Επιθεώρηση Εργασίας, κ.ά..

Εμπορικό Δίκαιο

Εμπορικές συμβάσεις, πτωχεύσεις, συμβιβασμοί, διαιτησία, δίκαιο αξιογράφων [Έκδοση Διαταγών Πληρωμής, Εκτέλεση αυτών, Ανακοπή κατά Διαταγών Πληρωμής], βιομηχανική και πνευματική ιδιοκτησία, δίκαιο ανταγωνισμού, προστασία καταναλωτών, σήματα, διπλώματα ευρεσιτεχνίας, κ.ά..

Εταιρίες, Εταιρικό Δίκαιο

Σύσταση, τροποποίηση, διάσπαση, συγχώνευση, και μετατροπή Ανωνύμων Εταιρών και Εταιριών Περιορισμένης Ευθύνης, Προσωπικές εταιρίες, Ομόρρυθμες και Ετερόρρυθμες Εταιρίες, Κοινοπραξίες, Υπεράκτιες εταιρίες, σύνταξη πρακτικών Διοικητικών Συμβουλίων και Γενικών Συνελεύσεων, γνωμοδοτήσεις επί της συστάσεως και λειτουργίας πάντων των εταιρικών τύπων, δικαστικές διενέξεις, κ.ά..

Διοικητικό Δίκαιο

Αιτήσεις ακυρώσεως, προσφυγές, ενστάσεις ΑΣΕΠ, ενστάσεις ΙΚΑ και λοιπών ασφαλιστικών οργανισμών, υποθέσεις ΚΕΔΕ, διεκδίκηση ενσήμων, δικαστική επιδίωξη λήψης επιδομάτων [ΛΑΦΚΑ, ειδική παροχή 176 Ευρώ] , κ.ά..

Δίκαιο Ευρωπαϊκής Ένωσης και Διεθνές Δίκαιο

Παροχή δικαστικής συνδρομής, διεθνής δικαιοδοσία, αναγνώριση και κήρυξη εκτελεστών αλλοδαπών αποφάσεων στην Ελλάδα, Κατοχύρωση Σήματος, κ.ά..

Οικογενειακό Δίκαιο, Οικογενειακές Υποθέσεις

Οι δικηγόροι της εταιρείας μας είναι αρμόδιοι σε όλα τα νομικά ζητήματα που αφορούν τις οικογενειακές σχέσεις, γάμος, συγγένεια, υιοθεσία, δικαστική συμπαράσταση και επιμέλεια, επίσης και σε δίκες κληρονομικού δικαίου – περιουσιακές σχέσεις, μεταβίβαση περιουσίας από ένα πρόσωπο σε άλλα κτλ.

Δίκαιο Αλλοδαπών, Δίκαιο Προσφύγων, Αιτούντων Άσυλο, Δίκαιο Μετανάστευσης, Δίκαιο Ιθαγένειας

Κατάθεση των αιτήσεων για χορήγηση ή ανανέωση της άδειας διαμονής (άδειας διαμονής για εργασία, άδειας διαμονής για ανεξάρτητη οικονομική δραστηριότητα, άδειας διαμονής για ειδικούς λόγους, άδειας διαμονής για εξαιρετικούς λόγους, άδειας διαμονής για οικογενειακή επανένωση), την κατάθεση αιτήσεων για την χορήγηση της ελληνικής ιθαγένειας, για την χορήγηση πολιτικού ασύλου σε πρόσφυγες, για την μετάκληση αλλοδαπών για εργασία ή για τουρισμό και την θεώρηση αδειών εισόδου (visa).

Κατάθεση αιτήσεων για διαγραφή, ακύρωση ή αναστολή αποφάσεων δικαστικής ή διοικητικής απέλασης αλλοδαπών και αποφάσεων απόρριψης της χορήγησης ή ανανέωσης της άδειας παραμονής, την υπεράσπιση αλλοδαπών σε περίπτωση αντιρρήσεων για την άρση της προσωρινής κράτησής τους σε αστυνομικά τμήματα.

Δίκαιο Διαδικτύου (Domain Names, Συμβάσεις Όρων Χρήσης Ιστοσελίδας, Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, Πολιτικής της Εταιρίας), Δίκαιο Διανοητικής Ιδιοκτησίας, Δίκαιο Ηλεκτρονικού Εμπορίου, Δίκαιο Προστασίας Καταναλωτή και Προσωπικών Δεδομένων

Αθλητικό Δίκαιο

Ιατρικό Δίκαιο και Δίκαιο της Υγείας

Κληρονομικό Δίκαιο

Δίκαιο Προσωπικών Δεδομένων

Δίκαιο Περιβάλλοντος

 • Επικυρώσεις με σφραγίδα Δικηγόρου Δημοσίων και Ιδιωτικών Εγγράφων Ελληνόγλωσσων και Ξενόγλωσσων.
 • Επικυρωμένες Μεταφράσεις με σφραγίδα Δικηγόρου όπως Πτυχίων, Αναλυτικών Βαθμολογιών, πτυχίο ECDL, Επίσημων Εγγράφων, Πιστοποιητικών και άλλων εγγράφων. Επισημείωση-Σφραγίδα της Χάγης (Σφραγίδα APOSTILLE).
 • Παράσταση σε Συμβόλαια ενώπιον Συμβολαιογράφων, Πλήρης και ολοκληρωμένη Έρευνα Τίτλων ώστε η μεταβίβαση να γίνει με ασφάλεια και αξιοπιστία.
 • Είσπραξη καθυστερούμενων χρηματικών απαιτήσεων.
 • Εξωδικαστική επίλυση των διαφορών με σκοπό αποφυγής των Δικαστηρίων, Διαμεσολαβητική συνδρομή σε περίπτωση επιθυμίας του πελάτη προς εξώδικη επίλυση Διαφορών.
 • Αίτηση Υπαγωγής στις ευνοϊκές διατάξεις του Νόμου Κατσέλη (Νόμος 3869/2010) για τα Υπερχρεωμένα Νοικοκυριά.
 • Κατάρτιση Παντός Είδους Ιδιωτικών Συμφωνητικών, Μισθώσεις Κατοικίας, Επαγγελματικές Μισθώσεις, Παράταση, Ανανέωση και Τροποποίηση Ιδιωτικών Συμφωνητικών.
 • Αίτηση λήψης Αντιγράφου Ποινικού Μητρώου
 • Αίτηση λήψης Πιστοποιητικών περί μη Δημοσίευσης Καμίας Διαθήκης, περί μη δημοσίευσης Καμίας Άλλης Διαθήκης, μη προσβολής του Κληρονομικού Δικαιώματος, κ.ά..
 • Το Δικηγορικό Γραφείο είναι ιδιαίτερα ευαίσθητο σε θέματα βασανισμού και κακοποίησης ζώων
 • Έλεγχος, Έρευνα, Καταχώριση, Αίτηση και Λήψη Πιστοποιητικών από Υποθηκοφυλακείο και Κτηματολόγιο
 • Νομική Εκπροσώπηση των πελατών ενώπιον των Πολιτικών (Αστικών), Ποινικών και Διοικητικών Δικαστηρίων ανά την Επικράτεια, Στρατοδικείων, Πειθαρχικών Συμβουλίων, Διοικητικών Αρχών, Επιτροπών και όπου αλλού είναι απαραίτητη η εκπροσώπηση.
 • Άμεση, Έγκυρη και Αξιόπιστη Παροχή Νομικών Συμβουλών. Υψηλού επιπέδου Νομική Έρευνα και Παροχή Γνωμοδοτήσεων για οποιοδήποτε Νομικό θέμα σας απασχολεί.
 • Απόλυτος σεβασμός, εμπιστευτικότητα και τήρηση του Προσωπικού και Επαγγελματικού Απορρήτου.
 • Διεξοδική διερεύνηση της κάθε υπόθεσης, σα να είναι προσωπική μας υπόθεση.
 • Συνεχής Ενημέρωση για την εξέλιξη της υπόθεσης και για το στάδιο στο οποίο αυτή βρίσκεται, μέσω e-mail, γραπτού μηνύματος sms, FAX ή τηλεφωνικής επικοινωνίας.
 • Το Δικηγορικό Γραφείο μας διαθέτει μία από τις μεγαλύτερες Νομικές Βιβλιοθήκες, καθώς και πρόσβαση σε ηλεκτρονικές Νομικές-Φορολογικές Βάσεις Δεδομένων.

Διεπιστημονική Συνεργασία με Εξειδικευμένους Επιστήμονες άλλων ειδικοτήτων

Συνεργαζόμαστε με Αξιόπιστα και Αναγνωρισμένα Γραφεία και Επαγγελματίες άλλων Κλάδων ανά την Επικράτεια, ώστε να παρέχουμε ολοκληρωμένη και εγγυημένη Παροχή Νομικών Υπηρεσιών

Εξωτερικοί Συνεργάτες του Δικηγορικού Γραφείου:

 1. Εξειδικευμένα και αναγνωρισμένα Δικηγορικά Γραφεία άλλων πόλεων της Ελλάδας και του εξωτερικού
 2. Συμβολαιογράφοι
 3. Δικαστικοί επιμελητές
 4. Μεταφραστές, Διερμηνείς
 5. Δικαστικοί Γραφολόγοι
 6. Οικονομολόγοι, Λογιστές, Φοροτεχνικοί
 7. Πολιτικοί Μηχανικοί, Αρχιτέκτονες, Τοπογράφοι, Εκτιμητές ακινήτων, Τεχνικοί σύμβουλοι
 8. Οικονομικοί Σύμβουλοι, Αναλυτές Αγοράς και Σύμβουλοι Ανάπτυξης Επιχειρήσεων
 9. Πραγματογνώμονες Ιατροί, Ιατροδικαστές, Πραγματογνώμονες Τροχαίων
 10. Κτηματομεσίτες
 11. Ασφαλιστικοί πράκτορες

Το δικηγορικό μας γραφείο μέσα από μια ομάδα έμπειρων και εξειδικευμένων συνεργατών είναι σε θέση να χειριστεί ένα ευρύ φάσμα νομικών υποθέσεων όλων των κλάδων του δικαίου. Με γνώση, συνέπεια και ειλικρίνεια παρέχουμε εξατομικευμένες δικηγορικές υπηρεσίες, προσαρμοσμένες στις ανάγκες του κάθε εντολέα μας.

Μη διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας και να μας ρωτήσετε για οποιοδήποτε νομικό ζήτημα σας απασχολεί. Με επαγγελματισμό και ανθρώπινο πρόσωπο στεκόμαστε αρωγοί δίπλα σε κάθε σας βήμα και πρόβλημα. Σκοπός μας, η διασφάλιση των συμφερόντων του εντολέως μας, με συνέπεια και υπευθυνότητα.

Προπτυχιακές Σπουδές
Νομική Σχολή Θεσσαλονίκης
Μεταπτυχιακές Σπουδές
Bristol - Bristol University |
Law Faculty
Γλώσσες
Αρθρογραφία

Η/Ο δικηγόρος δεν έχει αναρτήσεις στο προσωπικό της/του ιστολόγιο.

Επικοινωνία
Γεωργάκη Ολυμπίου 1
60132 Κατερίνη Πιερίας
Αποστολή Μηνύματος
Διαδίκτυο & τεχνητή νοημοσύνη στο ελληνικό δίκαιο

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΖΕΚΟΣ

ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ & ΔΙΚΑΙΟ

Η παραγραφή των εγκλημάτων στο ουσιαστικό ποινικό δίκαιο

ΠΟΙΝΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

ΛΑΜΠΑΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ