Πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων

ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ:

Lawspot.gr

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ:

23/11/2013 - 14:59

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ:

27/01/2018 - 14:17

Σημαντική σημείωση: Το Lawspot έχει ήδη θέσει σε ισχύ πλάνο αναδιαμόρφωσης της πολιτικής του ενόψει τη εφαρμογής του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία Δεδομένων, το οποίο αναμένεται να ολοκληρωθεί εντός των επόμενων μηνών.

Το Lawspot θεωρεί τη διαχείριση των προσωπικών σας δεδομένων πολύ σοβαρή υπόθεση και γι’ αυτό καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια για να συμμορφώνεται πλήρως με όλους τους κανόνες επεξεργασίας τους, όπως αυτοί προκύπτουν από το ελληνικό και το ευρωπαϊκό δίκαιο. Αναλυτική λίστα με τα νομοθετήματα σχετικά με την προστασία προσωπικών δεδομένων μπορείτε να βρείτε στο τέλος του κειμένου.

Το Lawspot συλλέγει προσωπικά στοιχεία των χρηστών του μόνο όταν οι ίδιοι τα παρέχουν εκουσίως. Ειδική μέριμνα υπάρχει για τα στοιχεία που συλλέγονται με τη βοήθεια των αρχείων cookies. Λόγω των συχνών και ραγδαίων αλλαγών της τεχνολογίας καθώς και των αντίστοιχων προσπαθειών του νομοθέτη να συμβαδίσει η νομοθεσία με αυτές τις αλλαγές, το Lawspot δεσμεύεται να σας ενημερώνει για οποιαδήποτε τροποποίηση στην πολιτική της διαχείρισης προσωπικών δεδομένων. Σε περίπτωση διαφωνίας του χρήστη/μέλους με την πολιτική αυτή, αυτός οφείλει να διακόψει και να αποφύγει την περιήγηση του στην ιστοσελίδα.

Αρχές τήρησης και επεξεργασίας

Το Lawspot δεσμεύεται να καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια για τη διαφύλαξη του προσωπικού χαρακτήρα των στοιχείων σας. Συνεπώς δε μπορεί να τα μεταβιβάσει σε οποιονδήποτε τρίτο πρόσωπο (φυσικό ή νομικό) για κανένα λόγο εκτός από τις περιπτώσεις όπου προβλέπεται από το νόμο και αποκλειστικά στις αρμόδιες αρχές.

Οι ανήλικοι επισκέπτες έχουν πρόσβαση στις υπηρεσίες μας μόνο με τη συγκατάθεση των γονέων ή των κηδεμόνων τους, ενώ σε περίπτωση υποβολής προσωπικών στοιχείων από ανηλίκους, το Lawspot θα διαγράφει όλες τις σχετικές πληροφορίες.

Ο επισκέπτης/χρήστης μπορεί ανά πάσα στιγμή να επικοινωνήσει με τους διαχειριστές της ιστοσελίδας στο info@lawspot.gr για να ενημερωθεί αν υπάρχει αρχείο με τα στοιχεία του, ενώ μπορεί να τα αλλάξει και να διαγραφεί από τις λίστες όποτε το επιθυμεί.

Το Lawspot διατηρεί αρχεία με τα προσωπικά στοιχεία των χρηστών αποκλειστικά για λόγους οικονομικούς, φορολογικούς και φυσικά επικοινωνίας. Ενδέχεται στα πλαίσια της συνεχούς βελτίωσης των υπηρεσιών και των πληροφοριών του να επεξεργάζεται, με αυστηρούς όρους εμπιστευτικότητας και ανωνυμίας, τμήμα ή το σύνολο των στοιχείων που οι ίδιοι έχετε αποστείλει για λόγους στατιστικούς και οικονομικούς.

Τα προσωπικά στοιχεία τα οποία συλλέγει το Lawspot είναι τα εξής:

Μέλη - μη δικηγόροι

Για την καταχώρηση μέλους - μη δικηγόρου το Lawspot ζητάει υποχρεωτικά τα εξής στοιχεία:

Ονοματεπώνυμο, ιδιότητα, διεύθυνση email.

Προαιρετικά, τα μέλη - μη δικηγόροι μπορούν να συμπληρώσουν διεύθυνση, φωτογραφία, τηλέφωνο, φαξ, ιστοσελίδα. 

Τα στοιχεία αυτά, ανεξαρτήτως της ιδιότητας των μελών, δεν εμφανίζονται δημόσια, ενώ πρόσβαση σε αυτά έχουν μόνο οι διαχειριστές του Lawspot.

Τα στοιχεία αυτά μπορεί να χρησιμοποιηθούν από το Lawspot για υποβολή προτάσεων για νέες συνδρομητικές υπηρεσίες ή για άλλους οικονομικούς ή ενημερωτικούς σκοπούς, εκτός αν ο παραλήπτης δηλώσει ρητώς ότι δεν επιθυμεί κάτι τέτοιο.

Μέλη - Δικηγόροι

Για την καταχώρηση μέλους - δικηγόρου το Lawspot ζητάει υποχρεωτικά τα εξής στοιχεία:

Ονοματεπώνυμο, διεύθυνση email, αριθμό μητρώου δικηγορικού συλλόγου, έτος εγγραφής στο σύλλογο.

Προαιρετικά, τα μέλη - δικηγόροι μπορούν να συμπληρώσουν διεύθυνση, τηλέφωνο, φαξ, ιστοσελίδα, σπουδές, βιογραφικό, δικαίωμα παράστασης, τομείς ειδίκευσης, προφίλ Linkedin.

Τα στοιχεία αυτά μπορεί να χρησιμοποιηθούν από το Lawspot για υποβολή προτάσεων για νέες συνδρομητικές υπηρεσίες ή για άλλους οικονομικούς ή ενημερωτικούς σκοπούς, εκτός αν ο παραλήπτης δηλώσει ρητώς ότι δεν επιθυμεί κάτι τέτοιο.

Προσοχή: Η ακρίβεια και η αυθεντικότητα των στοιχείων βαραίνει του ίδιους τους χρήστες που τα υποβάλλουν. Σε περίπτωση που υποβληθεί αίτημα για τη διακρίβωση, τη διόρθωση ή την απομάκρυνση στοιχείων, η ιστοσελίδα δεσμεύεται να το εξετάσει εντός εύλογου χρονικού διαστήματος. Σε περίπτωση δε που διαπιστωθεί υποβολή εσφαλμένων στοιχείων, η ιστοσελίδα διατηρεί τη δυνατότητα διαγραφής του λογαριασμού, επιφυλασσόμενη για κάθε περαιτέρω δικαίωμά της (βλέπε σχετικά και στους όρους χρήσης).

Newsletters

Το Lawspot αποστέλλει ανά τακτά διαστήματα ενημερωτικά δελτία (newsletter) προς τους χρήστες του, αναλόγως της ιδιότητάς τους.

Δημιουργώντας το προφίλ σας στο Lawspot.gr ως δικηγόρος εντάσσεστε αυτόματα στη λίστα παραληπτών ενημερωτικών δελτίων προς το email που δηλώνετε. Ως δικηγόρος με βασικό προφίλ, εντάσσεστε αυτόματα σε τρεις λίστες: τη λίστα ενημερώσεων δικηγόρων με βασικό προφίλ (Ενημερώσεις για Δικηγόρους) τη γενική λίστα ενημερώσεων δικηγόρων (Ενημερωτικό Δελτίο για Δικηγόρους) και τη γενική λίστα ενημερώσεων (Ενημερωτικό Δελτίο Lawspot). Όταν λαμβάνετε ένα ενημερωτικό δελτίο εκ μέρους του Lawspot, αυτό φέρει ένδειξη που εξηγεί σε ποια κατηγορία ανήκει. Σε κάθε ενημερωτικό δελτίο που λαμβάνετε έχετε τη δυνατότητα απεγγραφής, με σχετικό σύνδεσμο στο τέλος του email. Προσοχή: Όταν απεγγράφεστε από ένα ενημερωτικό δελτίο, η απεγγραφή ισχύει μόνο για τη συγκεκριμένη κατηγορία. Αν για παράδειγμα απεγγραφείτε από τη λίστα ενημερώσεων για δικηγόρους, θα συνεχίσετε να εντάσσεστε στη λίστα γενικών ενημερώσεων. Η διαχείριση των συνδρομών σας στα ενημερωτικά δελτία είναι εύκολα προσβάσιμη μέσω του προφίλ σας (dashboard – συνδρομές ενημερωτικών δελτίων), όπου μπορείτε να εγγραφείτε και να απεγγραφείτε σε όποιο δελτίο επιθυμείτε.

Δημιουργώντας το προφίλ σας στο Lawspot με οποιαδήποτε άλλη ιδιότητα πλην αυτής του δικηγόρου (για παράδειγμα ασκούμενος δικηγόρος, δικαστής, κ.ο.κ.) εντάσσεστε αυτόματα στη λίστα παραληπτών ενημερωτικών δελτίων, εκτός αν δηλώσετε την αντίθεσή σας κατά την εγγραφή σας. Ως μέλη του Lawspot με οποιαδήποτε ιδιότητα πλην αυτής του δικηγόρου, εντάσσεστε σε δύο λίστες παραληπτών: μία που αφορά αποκλειστικά στην ιδιότητά σας (π.χ. ασκούμενος δικηγόρος) και τη γενική λίστα ενημερώσεων (Ενημερωτικό Δελτίο Lawspot).  Όταν λαμβάνετε ένα ενημερωτικό δελτίο εκ μέρους του Lawspot, αυτό φέρει ένδειξη που εξηγεί σε ποια κατηγορία ανήκει. Σε κάθε ενημερωτικό δελτίο που λαμβάνετε έχετε τη δυνατότητα απεγγραφής, με σχετικό σύνδεσμο στο τέλος του email. Προσοχή: Όταν απεγγράφεστε από ένα ενημερωτικό δελτίο, η απεγγραφή ισχύει μόνο για τη συγκεκριμένη κατηγορία. Αν για παράδειγμα απεγγραφείτε από τη λίστα ενημερώσεων για ασκούμενους δικηγόρους, θα συνεχίσετε να εντάσσεστε στη λίστα γενικών ενημερώσεων. Η διαχείριση των συνδρομών σας στα ενημερωτικά δελτία είναι εύκολα προσβάσιμη μέσω του προφίλ σας (dashboard – συνδρομές ενημερωτικών δελτίων), όπου μπορείτε να εγγραφείτε και να απεγγραφείτε σε όποιο δελτίο επιθυμείτε.

Το Lawspot διατηρεί το δικαίωμα να διαγράψει οποιονδήποτε παραλήπτη από τις λίστες ενημερωτικών δελτίων χωρίς αιτιολόγηση.

Οι διαχειριστές του Lawspot καταβάλλουν κάθε δυνατή προσπάθεια για την εύρυθμη λειτουργία των ενημερωτικών δελτίων, ωστόσο είναι πάντοτε πιθανό να εμφανιστούν προβλήματα τεχνικής ή οργανωτικής φύσεως. Για οποιοδήποτε ζήτημα ανακύψει καθώς και για κάθε σχετική πληροφορία  σχετικά με τη λειτουργία των ενημερωτικών δελτίων, παρακαλούμε να επικοινωνήσετε μαζί μας στο members@lawspot.gr

Μηνύματα μέσω φόρμας επικοινωνίας

Υποβάλλοντας το μήνυμά σας σε φόρμα επικοινωνίας προς το Lawspot, αποδέχεστε τους παρόντες όρους αναφορικά με τη χρήση του email και του ονοματεπωνύμου σας εκ μέρους του Lawspot.

Το Lawspot δεσμεύεται να μη χρησιμοποιεί τα στοιχεία αυτά για σκοπούς εμπορικής προώθησης ούτε να τα μεταβιβάζει σε τρίτα μέρη.

Υποβάλλοντας το μήνυμά σας σε φόρμα επικοινωνίας προς δικηγόρο μέλος του Lawspot, αποδέχεστε τους παρόντες όρους αναφορικά με τη χρήση του email και του ονοματεπωνύμου σας εκ μέρους του Lawspot.

Το Lawspot δεν αποκτά πρόσβαση στο περιεχόμενο των μηνυμάτων αυτών και δε φέρει καμία ευθύνη για τη χρήση του από τους δικηγόρους στους οποίους απευθύνονται.

Προσοχή: Τα μηνύματα που αποστέλλονται με τη χρήση φόρμας επικοινωνίας δεν καλύπτονται από οποιουδήποτε είδους απόρρητο, δικηγορικό ή άλλο (βλ. σχετικά και όρους χρήσης). Ως εκ τούτου σας συνιστούμε να μην περιλαμβάνετε ευαίσθητες πληροφορίες σχετικά με εσάς ή τρίτα πρόσωπα στα μηνύματά σας.

IP Addresses

Το Lawspot μπορεί να εντοπίσει τη διεύθυνση IP μέσω της οποίας ο υπολογιστής ή οποιαδήποτε άλλη ηλεκτρονική συσκευή αποκτά πρόσβαση στο Internet και στη συνέχεια στο Lawspot, ενώ τα στοιχεία αυτά αξιοποιούνται για στατιστικούς σκοπούς. Στις περιπτώσεις που ο φυλλομετρητής (browser) ζητάει άδεια για τη λήψη της τοποθεσίας σας από την ιστοσελίδα μας, οι πληροφορίες αυτές χρησιμοποιούνται για την παροχή πιο εξατομικευμένων πληροφοριών (π.χ. αναζήτηση δικηγόρου κοντά στην τοποθεσία σας). Σε κάθε περίπτωση η άδεια σας αυτή μπορεί να ανακληθεί ανά πάσα στιγμή αλλάζοντας τις ρυθμίσεις του φυλλομετρητή σας.

Εάν επιλέξετε να μην παρέχετε την άδειά σας αυτή, τότε ενδέχεται να μην είναι δυνατή η πρόσβασή σας σε συγκεκριμένες υπηρεσίες του Lawspot.

Υπερσυνδέσεις (Hyperlinks)

Με τη βοήθεια κατάλληλων συνδέσμων (link) εντός του Lawspot παρέχεται η δυνατότητα πρόσβασης σε ιστοσελίδες τρίτων μερών. Η τοποθέτηση των συνδέσμων αυτών έχει γίνει με μοναδικό σκοπό τη διευκόλυνσή των επισκεπτών κατά τη διάρκεια της περιήγησής τους στο διαδίκτυο. Δεν αποτελεί επ’ ουδενί ένδειξη αποδοχής ή έγκρισης του περιεχομένου των ιστοσελίδων που παρατίθενται με σύνδεσμο (link). Ο εκάστοτε σύνδεσμος οδηγεί σε μια διαφορετική ιστοσελίδα, η περιήγηση στην οποία υπόκειται στους όρους χρήσης της ιστοσελίδας αυτής. Το Lawspot δε φέρει καμία απολύτως ευθύνη για το περιεχόμενο και την πολιτική διαχείρισης προσωπικών δεδομένων του ιστότοπου που παρατίθεται με σύνδεσμο (link). Η πρόσβαση με τη χρήση των παρεχόμενων συνδέσμων στον εκάστοτε διαδικτυακό τόπο λαμβάνει χώρα με την αποκλειστική ευθύνη του ίδιου του χρήστη.

Ψηφοφορίες

Προκειμένου να συμμετέχει ένας επισκέπτης/χρήστης σε ψηφοφορία που διενεργείται από το Lawspot απαιτείται οπωσδήποτε το ονοματεπώνυμο και ενδεχομένως, ανάλογα με τα ερωτήματα, κάποια επιπλέον στοιχεία, όπως ηλικία, φύλο κ.α. Η ψήφος σας καταγράφεται αποκλειστικά και μόνο για την εξαγωγή συμπερασμάτων σε σχέση με τη θέση της κοινής γνώμης πάνω σε ορισμένο ζήτημα και δε μπορεί να χρησιμοποιηθεί για άλλο σκοπό.

Θεσμικό πλαίσιο προστασίας προσωπικών δεδομένων

Ελλάδα: Νόμος 2472/1997, Νόμος 3471/2006

Κανονιστικές πράξεις της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα

Ευρωπαϊκή Ένωση: Οδηγία 95/46/ΕΚ, 2002/58/ΕΚ, 2009/136/ΕΚ

send