Γεώργιος Π. Κανέλλος

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ

- Συνεργάτης στο Δικηγορικό Γραφείο Π. Κανέλλος & Συνεργάτες

- Πτυχιούχος της Νομικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών

- Master en Droit Economique Européen LL.M. – Filière Contentieux européen, Université du Luxembourg (Μεγάλο Δουκάτο του Λουξεμβούργου), Faculté de Droit, d’Economie et de Finance 

- Πρακτική άσκηση στο Γραφείο του Δικαστή κου Μ. Βηλαρά στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης (1/02/2016 – 30/04/2016), καθώς και στο Γραφείο του Δικαστή κου Δ. Γρατσία στο Γενικό Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης (1/07/2016 – 31/08/2016)

- Συμμετοχή στο πρόγραμμα ERASMUS: Εξάμηνη φοίτηση στο Université Paris Sud 11 (Παρίσι, Γαλλία), Faculté de Droit, d’Economie et de Gestion Jean Monnet 

ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ

Νομική Σχολή Αθηνών

ΑΡΘΡΟΓΡΑΦΙΑ ΔΙΚΗΓΟΡΟΥ

Η/Ο δικηγόρος δεν έχει αναρτήσεις στο προσωπικό της/του ιστολόγιο.