logo-print

Αποδοχή κληρονομίας που συντάσσεται από δικηγόρο

Μπορούν οι Δικηγόροι να συντάξουν πράξεις αποδοχής κληρονομίας;

Στον πρόσφατο Νόμο του Υπουργείου Δικαιοσύνης υπ’ αριθ. 5095/2024 που τιτλοφορείται «Ενίσχυσηδικηγορικής ύλης: Ρυθμίσεις για τα κληρονομητήρια, τις αποδοχές και αποποιήσεις κληρονομιών, τις εγγραφέςκαι τις εξαλείψεις συναινετικών προσημειώσεων υποθηκών και τις ένορκες βεβαιώσεις και για το ΤαμείοΧρηματοδοτήσεως Δικαστικών Κτιρίων και την πληρωμή των υποθέσεων νομικής βοήθειας και λοιπές επείγουσεςρυθμίσεις» (ΦΕΚ Α΄ 40/15.03.2024), ένα νόμο με αναμφίβολα θετικό επαγγελματικά πρόσημο που κατατείνει στηνενίσχυση της δικηγορικής ύλης και τη θεσμοθέτηση του «outsourcing» παρα - δικαιοδοτικής φύσης εργασιώνστους δικηγόρους, περιέχεται μια νέα ρύθμιση που αφορά στην υποβολή δήλωσης αποδοχής κληρονομίας εκμέρους του κληρονόμου, συνοδευόμενη από υποχρεωτική παράσταση δικηγόρου.

Ειδικότερα, με τη διάταξη του άρθρου 11 (που ταυτίζεται με το σύνολο του Μέρους Β’ του Κεφαλαίου Β΄ του ενλόγω νόμου), με τίτλο «Αποδοχή κληρονομίας με πράξη δικηγόρου - Τροποποίηση άρθρου 812 Κώδικα ΠολιτικήςΔικονομίας», προβλέπεται ότι στο άρθρο 812 ΚΠολΔ προστίθενται δεύτερο και τρίτο εδάφια και το άρθρο 812 διαμορφώνεται ως εξής:

«Η δήλωση αποποίησης κληρονομίας ή αποδοχής κληρονομίας με το ευεργέτημα της απογραφής, αποδοχής ήαποποίησης του λειτουργήματος του εκτελεστή ή παραίτησης από αυτό και αποδοχής του διορισμού κηδεμόνασχολάζουσας κληρονομίας ή παραίτησης από αυτόν γίνεται στη γραμματεία του δικαστηρίου της κληρονομίας.

Με τη διαδικασία του πρώτου εδαφίου δύναται να υποβληθεί και δήλωση αποδοχής κληρονομίας από τονκληρονόμο. Στην περίπτωση αυτή, ο δηλών έχει υποχρέωση να παρίσταται μετά πληρεξουσίου δικηγόρου».

Σημειώνεται ότι η διάταξη αυτή, κατά το άρθρο 28 παρ. 2 του ίδιου νόμου, έχει «άμεση ισχύ» και η εφαρμογή τηςσυμπίπτει με την έναρξη ισχύος του ίδιου του νόμου, αφού καταλαμβάνει τις αποδοχές κληρονομίας πουενεργούνται μετά από την έναρξη ισχύος του νόμου με τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, ήτοι από 15.03.2024.

Πρακτικά λοιπόν, αφού υποβληθεί δήλωση αποδοχής κληρονομίας ενώπιον του Αρμόδιου Δικαστηρίου, αυτή μπορεί να υποβληθεί προς καταχώριση στο αρμόδιο Κτηματολόγιο κατά το άρθρο 1195 και το άρθρο 1197 ΑΚ, συνοδευόμενη από ένα έγγραφο ("πράξη") στην οποία θα περιγράφεται το Κληρονομιαίο Ακίνητο, πράξη που μπορεί να συντάσσεται από δικηγόρο και να συνοδεύεται από τα αναγκαία δικαιολογητικά (π.χ., δήλωση φόρου κληρονομίας).

Δρ. Ευάγγελος Μαργαρίτης

Ο Δρ. Ευάγγελος Μαργαρίτης είναι Δικηγόρος παρ' Αρείω Πάγω. Υπηρετεί στη Διεύθυνση Νομικών Υπηρεσιών Εισηγμένης στο Χρηματιστήριο Αθηνών Εταιρεία Ανάπτυξης και Αξιοποίησης Ακινήτων. Διατέλεσε Μεταδιδακτορικός Ερευνητής Αστικού Δικαίου στη Νομική...

Το μέτρο απόδειξης στην πιθανολόγηση ΕΠολΔ 30
Η ευθύνη του εκχωρητή απαίτησης κατά τα άρθρα 467-468 ΑΚ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΓΕΩΡΓΑΚΗ

ΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΕΝΟΧΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

send