logo-print

Έληξε το συμβόλαιο της μίσθωσής μου. Τι να κάνω; (Mέρος Β' - Εμπορική Μίσθωση)

Συνοπτική παράθεση του καθεστώτος σχετικά με τη διάρκεια των εμπορικών μισθώσεων.

Δείτε το Μέρος Α' για την μίσθωση κατοικίας εδώ.

Η ανάγκη παραμονής του επιχειρηματία μέσα στο μίσθιο για την εξασφάλιση απόσβεσης της επένδυσής του ώθησε το νομοθέτη να θεσπίσει ένα ελάχιστο όριο διάρκειας της μίσθωσης.

Έτσι, σύμφωνα με το νόμο, μισθώσεις συναφθείσες μέχρι τις 28.2.2014 έχουν ελάχιστη διάρκεια δώδεκα ετών, ακόμα και αν έχουν συμφωνηθεί αορίστου ή βραχύτερου χρόνου. Για τις μισθώσεις αυτές ίσχυε ότι αν περνούσε η δωδεκαετία, ο εκμσιθωτής - ιδιοκτήτης θα έπρεπε εντός 9 μηνών να ασκήσει αγωγή απόδοσης μισθίου. Στην περίπτωση αυτή ο μισθωτής είχε δικαίωμα να αξιώσει την αποκατάσταση της άυλης εμπορικής αξίας του μισθίου, ίσης με 24 μισθώματα. Αν δεν ασκούσε ο εκμισθωτής αγωγή απόδοσης, η μίσθωση ίσχυε για 4 ακόμη έτη, συνολικά 16, και μετά την παρέλευσή τους γινόταν αορίστου χρονου, δυνάμενη να καταγγελθεί αζημίως από οποιοδήποτε από τα μέρη με καταγγελία.  

Ο μισθωτής όμως έχει δικαίωμα μετά την πάροδο ενός (1) έτους από την έναρξη της σύμβασης να καταγγείλει τη μίσθωση. Η καταγγελία γίνεται εγγράφως τα δε τα αποτελέσματα της επέρχονται μετά την πάροδο τριών (3) μηνών από τη γνωστοποίηση της. Στην περίπτωση αυτή ο μισθωτής οφείλει στον εκμισθωτή ως αποζημίωση ποσό ίσο με ένα (1) μηνιαίο μίσθωμα. Ουσιαστικά μπορεί να αποχωρήσει με την καταγγελία, καταβάλοντας 4 μισθώματα.

Ο πρόσφατος ν. 4242/2014 όρισε ότι μισθώσεις που είχαν συναφθεί, παραταθεί ή ανανεωθεί, ρητώς ή σιωπηρώς, πριν τις 28.2.2014, συμπεριλαμβανομένων και των μισθώσεων των οποίων έχει λήξει η δωδεκαετής διάρκεια και δεν είχαν παρέλθει εννέα (9) μήνες από τη λήξη της, θα διέπονται από τις διατάξεις του νέου ν. 4242/2014 για τη λήξη της μίσθωσης.

Ουσιαστικά λοιπόν, για τις παλαιές μισθώσεις ισχύει το παλαιό καθεστώς 12ετίας.

Δρ. Ευάγγελος Μαργαρίτης

Ο Δρ. Ευάγγελος Μαργαρίτης είναι Δικηγόρος παρ' Αρείω Πάγω. Υπηρετεί στη Διεύθυνση Νομικών Υπηρεσιών Εισηγμένης στο Χρηματιστήριο Αθηνών Εταιρεία Ανάπτυξης και Αξιοποίησης Ακινήτων. Διατέλεσε Μεταδιδακτορικός Ερευνητής Αστικού Δικαίου στη Νομική...