logo-print

Κινητά πράγματα μέσα σε ακίνητο για το οποίο γίνεται πλειστηριασμός

Υπάρχει προθεσμία φύλαξης 6 μηνών

Από τα ερωτήματα που απασχολούν τη δικηγορική πράξη ενίοτε, ξεχωρίζει αυτό περί της τύχης των "εγκατειλημμένων κινητών" σε ακίνητο, για το οποίο διατάχθηκε η δικαστική απόδοσή του στον ιδιοκτήτη του.

Έχει τύχει μισθωτές να αδιαφορούν για την παραλαβή της οικοσκευής τους και τη μεταφορά της σε άλλο τόπο. Από την άλλη, είναι ευνόητο ότι ο κύριος του ακινήτου μετά την επανάκτηση της νομής και κατοχής του επιθυμεί να το αξιοποιήσει. Τι γίνεται εκεί;

Ήδη, με την πρόσφατη παρ. 6 που προστέθηκε στο άρθρο 943 ΚΠολΔ με  με το άρθρο 19 παρ.8 του ν. 4055/2012, στην περίπτωση του παρόντος άρθρου η αξίωση εκείνου κατά του οποίου έγινε η εκτέλεση, κατά του μεσεγγυούχου που διορίστηκε από τον δικαστικό επιμελητή, προς απόδοση των κινητών πραγμάτων, παραγράφεται ύστερα από έξι (6) μήνες από την αποβολή του».

Απαιτείται όμως ο "κύριος του ακινήτου" να έχει διοριστεί μεσεγγυούχος.

Αναλυτικά, από τη διάταξη του άρθρου 943 παρ.1-3 ΚΠολΔ,που ορίζει ότι: "αν υπάρχει υποχρέωση να παραδοθεί ή να αποδοθεί ακίνητο, ο δικαστικός επιμελητής αποβάλλει εκείνον κατά του οποίου στρέφεται η εκτέλεση και εγκαθιστά εκείνον υπέρ του οποίου γίνεται η εκτέλεση (παρ. 1). Τα κινητά πράγματα που βρίσκονται στο ακίνητο και δεν είναι αντικείμενο της εκτέλεσης ο δικαστικός επιμελητής τα παραδίδει με απόδειξη σε εκείνον κατά του οποίου γίνεται η εκτέλεση. Αν αυτός απουσιάζει ή αρνείται να τα παραλάβει, ο δικαστικός επιμελητής τα παραδίδει είτε σε πρόσωπο που ανήκει στην οικογένεια εκείνου κατά του οποίου γίνεται η εκτέλεση είτε σε πρόσωπο που έχει εξουσία να τα παραλάβει (παρ. 2). Αν δεν υπάρχουν τα πρόσωπα της παρ. 2 ή αν αρνούνται να παραλάβουν τα κινητά πράγματα, ο δικαστικός επιμελητής τα παραδίδει σε μεσεγγυούχο τον οποίο διορίζει ο ίδιος και, ύστερα από άδεια του ειρηνοδίκη της περιφέρειας του τόπου της εκτέλεσης, που δικάζει κατά τη διαδικασία των άρθρων 686 επ. ΚΠολΔ πλειστηριάζει τα κινητά πράγματα...(παρ.3)", σαφώς προκύπτει ότι ο προβλεπόμενος από τη παράγραφο 3 διορισμός μεσεγγυούχου των ευρισκομένων σε ακίνητο, του οποίου επισπεύδεται η εκτέλεση για παράδοση ή απόδοση, κινητών πραγμάτων, που δεν αποτελούν αντικείμενο της εκτελεστικής διαδικασίας, πραγματοποιείται από τον διενεργούντα την εκτέλεση δικαστικό επιμελητή ,ο οποίος τον επιλέγει και τον διορίζει.

Έτσι, κατά το άρθρο 943 ΚΠΔ, επί υποχρεώσεως προς παράδοση ή απόδοση ακινήτου πράγματος, ο δικαστικός επιμελητής αποβάλλει τον καθ` ου η εκτέλεση και εγκαθιστά σ` αυτό τον υπέρ ου η εκτέλεση (παρ. 1), τα κινητά δε πράγματα που βρίσκονται στο ακίνητο και δεν αποτελούν αντικείμενο της εκτελέσεως, παραδίδει ο δικαστικός επιμελητής στον καθ` ου η εκτέλεση (παρ. 2) ή αν δεν υπάρχουν τα πρόσωπα που αναφέρονται στη παράγραφο 2, ή τα πρόσωπα αυτά αρνούνται να τα παραλάβουν τότε παραδίδει αυτά σε μεσεγγυούχο (παρ. 3), για την ευθύνη του οποίου εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις για την ευθύνη του Θεματοφύλακα χωρίς αμοιβή. 

Έτσι, τυχόν αγωγή του ιδιοκτήτη των κινητών πραγμάτων κατά του μεσεγγυούχου μετά την παροδο εξαμήνου, θα απορριφθεί προβαλλομένης ένστασης παραγραφής.

Δρ. Ευάγγελος Μαργαρίτης

Ο Δρ. Ευάγγελος Μαργαρίτης είναι Δικηγόρος παρ' Αρείω Πάγω. Υπηρετεί στη Διεύθυνση Νομικών Υπηρεσιών Εισηγμένης στο Χρηματιστήριο Αθηνών Εταιρεία Ανάπτυξης και Αξιοποίησης Ακινήτων. Διατέλεσε Μεταδιδακτορικός Ερευνητής Αστικού Δικαίου στη Νομική...

Δίκαιο Κεφαλαιουχρικών Εταιριών Tόμος Ι

ΒΑΣΙΛΗΣ ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ

ΛΑΖΑΡΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ

ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΔΙΚΑΙΟ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ

Θεωρία και πράξη του επιτελικού κράτους

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΠΑΠΑΤΟΛΙΑΣ

ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ

send