logo-print

Λύση Ιδιωτικής Κεφαλαιουχικής Εταιρείας (ΙΚΕ)

Πώς λύεται μια Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία

Το νέο εταιρικό μόρφωμα της ΙΚΕ/ Ιδιωτικής Κεφαλαιουχικής Εταιρείας, προβλέφθηκε για πρώτη φορά με το ν. 4072/2012.

Εκεί προβλέπονται και λόγοι λύσης της.

Κατά το άρθρο 103 του ως άνω νόμου, η ιδιωτική κεφαλαιουχική εταιρεία λύεται:

(α) οποτεδήποτε με απόφαση των εταίρων,

(β) όταν παρέλθει ο ορισμένος χρόνος διάρκειας, εκτός αν ο χρόνος αυτός παραταθεί πριν λήξει με απόφαση των εταίρων,

(γ) αν κηρυχθεί η εταιρεία σε πτώχευση, και

(δ) σε άλλες περιπτώσεις που προβλέπει ο ως άνω νόμος ή το καταστατικό μιας ΙΚΕ.

Από τη λύση της ΙΚΕ, διακρίνεται η εκούσια έξοδος ενός Εταίρου, κατά το άρθρο 92 του ως άνω νόμου. Κάθε εταίρος μπορεί να εξέλθει της εταιρείας για σπουδαίο λόγο με απόφαση του δικαστηρίου, που εκδίδεται μετά από αίτηση του. Το καταστατικό της ΙΚΕ μπορεί να περιλαμβάνει διατάξεις για το δικαίωμα των εταίρων να εξέλθουν της εταιρείας υπό ορισμένες προϋποθέσεις.

Ο εξερχόμενος εταίρος δικαιούται να λάβει την πλήρη αξία των μεριδίων του. Αν τα μέρη δεν συμφωνούν στην αποτίμηση ή το καταστατικό δεν ορίζει τον τρόπο προσδιορισμού της, αποφασίζει το δικαστήριο.

Μετά την έξοδο του εταίρου ο διαχειριστής υποχρεούται χωρίς καθυστέρηση να προβεί σε ακύρωση των μεριδίων του και, αν συντρέχει περίπτωση, σε μείωση του κεφαλαίου και να αναπροσαρμόσει τον αριθμό των εταιρικών μεριδίων με σχετική καταχώριση στο ΓΕ.Μ.Η. Μπορεί όμως, να ορίζεται στο καταστατικό ότι σε περίπτωση εξόδου τα εταιρικά μερίδια δεν θα ακυρώνονται αλλά θα εξαγοράζονται από πρόσωπο που θα υποδεικνύει η εταιρεία, αντί καταβολής της πλήρους αξίας των μεριδίων που προσδιορίζεται σύμφωνα με την παράγραφο.

Στον αντίποδα της εκούσιας Εξόδου του Εταίρου, υπάρχει ο αποκλεισμός του από την ΙΚΕ, πάλι με δικαστική απόφαση. Κατά το άρθρο 93 του ως άνω νόμου, αν υπάρχει σπουδαίος λόγος, το δικαστήριο, μετά από αίτηση κάθε διαχειριστή ή εταίρου, μπορεί να αποκλείσει από την εταιρεία κάποιον εταίρο, αν υπήρξε γι` αυτό απόφαση των λοιπών εταίρων.

Δρ. Ευάγγελος Μαργαρίτης

Ο Δρ. Ευάγγελος Μαργαρίτης είναι Δικηγόρος παρ' Αρείω Πάγω. Υπηρετεί στη Διεύθυνση Νομικών Υπηρεσιών Εισηγμένης στο Χρηματιστήριο Αθηνών Εταιρεία Ανάπτυξης και Αξιοποίησης Ακινήτων. Διατέλεσε Μεταδιδακτορικός Ερευνητής Αστικού Δικαίου στη Νομική...

Διαδίκτυο & τεχνητή νοημοσύνη στο ελληνικό δίκαιο

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΖΕΚΟΣ

ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ & ΔΙΚΑΙΟ

Πολιτική Δικονομία - Δ΄ έκδοση

ΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΓΕΝΙΚΑ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΛΑΜΑΡΗΣ

ΣΤΕΛΙΟΣ ΚΟΥΣΟΥΛΗΣ

ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΠΑΝΤΑΖΟΠΟΥΛΟΣ