logo-print

211 υποτροφίες για εκπόνηση διδακτορικής διατριβής στην Ελλάδα

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων είναι η 30η Ιουνίου 2016

02/06/2016

16/11/2017

Πολιτειολογία - 2η έκδοση

ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

ΧΡΥΣΟΓΟΝΟΣ ΚΩΣΤΑΣ

Πολιτειολογία - 2η έκδοση

ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

ΧΡΥΣΟΓΟΝΟΣ ΚΩΣΤΑΣ

Το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών προκηρύσσει Πρόγραμμα υποτροφιών συνολικά διακοσίων έντεκα (211) θέσεων, σε τρεις (3) επιστημονικούς τομείς, με σκοπό την εκπόνηση διδακτορικής διατριβής στην Ελλάδα, χρονικής διάρκειας το ανώτερο έως τριάντα έξι (36) διαδοχικούς μήνες.

Κύριοι στόχοι του προγράμματος είναι:

  • η ενίσχυση νέων ερευνητών και
  • η παραγωγή υψηλών ερευνητικών αποτελεσμάτων μέσω της διδακτορικής έρευνας με κριτήριο επιλογής την επιστημονική επάρκεια των υποβληθεισών προτάσεων.

Η δαπάνη για την κάλυψη των εκατόν εξήντα επτά (167) θέσεων θα βαρύνει τον προϋπολογισμό του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων, ενώ για την κάλυψη των σαράντα τεσσάρων (44) θέσεων θα βαρύνει τον τακτικό προϋπολογισμό του ΙΚΥ.

Οι Επιστημονικοί Τομείς είναι οι:

  1. Φυσικές Επιστήμες και Επιστήμες Μηχανικού.
  2. Επιστήμες Ζωής.
  3. Κοινωνικές και Ανθρωπιστικές Επιστήμες

Οι προϋποθέσεις, τα δικαιολογητικά, η διαδικασία αξιολόγησης και επιλογής, οι όροι και οι οικονομικές παροχές περιλαμβάνονται στο πλήρες κείμενο της Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος.

Η υποβολή της αίτησης γίνεται, μόνον ηλεκτρονικά, μέσω του διαδικτυακού τόπου/πλατφόρμας http://applications.iky.gr

Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων είναι η 30η Ιουνίου 2016 και ώρα Ελλάδος 13.00 μ.μ.

Έως και την 7η Ιουλίου 2016 οι αιτούντες πρέπει να διαβιβάσουν στο ΙΚΥ πλήρη φάκελο με τα δικαιολογητικά και την αίτηση που υπεβλήθη ηλεκτρονικά, υπογεγραμμένη.

Πληροφορίες παρέχονται από το Τμήμα Διαγωνισμών του ΙΚΥ στα τηλέφωνα 210-3726346, 210-3726394 και 210-3726395 και στα Γραφεία του ΙΚΥ.

Οδηγίες συμπλήρωσης ηλεκτρονικής αίτησης

Δίκαιο Οροφοκτησίας

ΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ - ΕΜΠΡΑΓΜΑΤΟ ΔΙΚΑΙΟ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΤΡΑΣ

Γενικός κανονισμός για την προστασία δεδομένων

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ - ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

ΚΟΜΝΙΟΣ ΚΟΜΝΗΝΟΣ

send