logo-print

Αίτηση ακύρωσης για εκλογή μέλους ΔΕΠ (ΔΕφΑθ 192/2024)

Το Εκλεκτορικό Σώμα έχει τη δυνατότητα να δώσει βαρύτητα στην ποιότητα του έργου του υποψηφίου και να αντισταθμίσει τη μειωμένη δραστηριότητα του στις διεθνείς δημοσιεύσεις με έτερα, ιδιαιτέρως ισχυρά, στοιχεία του βιογραφικού του

18/04/2024

19/04/2024

Προκαταρκτική εξέταση - ένορκη διοικητική εξέταση (ΕΔΕ)

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

ΜΑΡΙΑ ΣΤΥΛΙΑΝΙΔΟΥ

ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΟΥΚΑΚΗΣ

Προκαταρκτική εξέταση - ένορκη διοικητική εξέταση (ΕΔΕ)

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

ΜΑΡΙΑ ΣΤΥΛΙΑΝΙΔΟΥ

ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΟΥΚΑΚΗΣ

Διοικητικό Εφετείο Αθηνών, Αριθμός Απόφασης: 192/2024 (Τμήμα Η’)

Αίτηση ακύρωσης κατά:

α) της πρυτανικής πράξης για τον διορισμό σε θέση Δ.Ε.Π. της βαθμίδας του Επίκουρου Καθηγητή της Σχολής διεθνών Σπουδών, Επικοινωνίας και Πολιτισμού του Παντείου Πανεπιστημίου Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών στο γνωστικό αντικείμενο «Διεθνής και Ευρωπαϊκή Περιβαλλοντική Διακυβέρνηση και Βιώσιμη Ανάπτυξη» και

β) της σιωπηρής απόρριψης από την Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων της διοικητικής προσφυγής που άσκησε η αιτούσα κατά της ως άνω πράξης διορισμού. Παρέμβαση και έννομο συμφέρον παρεμβαίνοντος.

Διατάξεις ν.4009/2011 (Α’195) και της κατ’ εξουσιοδότηση αυτού Υπουργικής Απόφασης. Διατάξεις ν.1268/1982 (Α’87) και ν.2690/1999 (Κ.Δ.Διαδικ., Α’45).

Διαβάστε επίσης: Ομότιμοι Καθηγητές και αφυπηρετήσαντα μέλη ΔΕΠ: Νόμιμη η επίβλεψη διπλωματικών εργασιών πρώτου κύκλου και διδακτορικών διατριβών (ΝΣΚ 113/2023)

Κρίση ότι η αίτηση ακύρωσης ασκείται απαραδέκτως κατά της σιωπηρής απόρριψης από την Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων της προσφυγής που άσκησε η αιτούσα κατά της πρυτανικής πράξης διορισμού του παρεμβαίνοντος, διότι η εν λόγω σιωπηρή απόρριψη συντελέστηκε μετά την άπρακτη παρέλευση της τασσόμενης στην Υπουργό, κατ’ άρθρο 20 παρ. 2 του ν.4009/2011, 6μηνης αποκλειστικής προθεσμίας από την περιέλευση του φακέλου στο Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων και, ως εκ τούτου, η ακύρωση της εν λόγω σιωπηρής απόρριψης είναι αλυσιτελής, δοθέντος ότι η Υπουργός στερείται πλέον της εξουσίας να επιληφθεί εκ νέου της υπόθεσης, εφόσον η κατά χρόνο αρμοδιότητα της έχει εξαντληθεί.

Διάφοροι λόγοι ακύρωσης.

Κρίση, μεταξύ άλλων, ότι απαραδέκτως το πρώτον με την υπό κρίση αίτηση προβάλλεται λόγος περί μη νόμιμης συγκρότησης του Εκλεκτορικού Σώματος, το εν λόγω απαράδεκτο δεν θεραπεύεται με την ασκηθείσα ενώπιον της Υπουργού προσφυγή, διότι δεν προβλήθηκε επικαίρως ενώπιον των πανεπιστημιακών οργάνων αμφισβήτηση επί της συγκρότησης του Εκλεκτορικού Σώματος.

Απαράδεκτος, επίσης, ο λόγος ακύρωσης σχετικά με την αμφισβήτηση της καταλληλότητας του γνωστικού αντικειμένου του παρεμβαίνοντος, διότι πλήττει την τεχνική κρίση των αρμόδιων οργάνων που εκφεύγει του ακυρωτικού ελέγχου. Εξάλλου, το συνολικό επιστημονικό και ερευνητικό έργο του υποψηφίου αποτελεί ουσιαστικό προσόν, για το οποίο δεν ορίζονται από το νόμο ελάχιστες από ποσοτική άποψη απαιτήσεις, ενώ το Εκλεκτορικό Σώμα κατά την αξιολόγηση των ουσιαστικών προσόντων έχει τη δυνατότητα να δώσει βαρύτητα στην ποιότητα του έργου του υποψηφίου και να αντισταθμίσει τη μειωμένη δραστηριότητα του στις διεθνείς δημοσιεύσεις με έτερα, ιδιαιτέρως ισχυρά, στοιχεία του βιογραφικού του.

Απορρίπτει την αίτηση ακύρωσης – Δέχεται την παρέμβαση.

Πηγή: adjustice.gr

Διοικητική Δικονομία - Συλλογή Διατάξεων

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΤΑΚΤΙΚΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ

Ανώνυμες Εταιρίες
send