logo-print

Αίτηση για διαγραφή προστίμου Κ.Β.Σ. προς τον προϊστάμενο της ΔΟΥ (ΔΠΑ 1343/2021)

Ο προϊστάμενος της ΔΟΥ δεν έχει αρμοδιότητα να ακυρώσει οριστική καταλογιστική πράξη, η οποία μπορεί να ακυρωθεί μόνο κατόπιν ενδικοφανούς προσφυγής από την αρμόδια Επιτροπή ή κατόπιν προσφυγής από τα διοικητικά δικαστήρια

06/07/2021

08/07/2021

Εμπιστευτικές πληροφορίες στο πλαίσιο διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ /ΕΙΔΙΚΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΓΚΡΑΤΖΙΟΥ

Ο Ευρωπαίος Διαμεσολαβητής

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΤΣΑΔΗΡΑΣ

Απορριπτέα ως απαράδεκτη κρίθηκε από το Διοικητικό Πρωτοδικείο Αθηνών προσφυγή με αίτημα την ακύρωση απορριπτικής απάντησης της ΔΟΥ σε αίτηση διαγραφής προστίμου ΚΒΣ, το οποίο επιβλήθηκε με απόφαση του προϊσταμένου της αρμόδιας ΔΟΥ, καθώς και της ως άνω απόφασης. 

Η διαγραφή οφειλών προς το Δημόσιο προβλέπεται από τον νόμο ως ειδική διοικητική διαδικασία, η οποία κινείται μόνο για τις ρητώς αναφερόμενες στα άρ. 82 και 82 Α του ΚΕΔΕ περιπτώσεις και μόνο υπό τις προϋποθέσεις που τίθενται από αυτόν, ενώ δεν μπορεί, στο στάδιο αυτό, να αμφισβητηθεί το κατ' ουσίαν βάσιμο της απαίτησης του Δημοσίου.

Περαιτέρω, εν όψει της αρχής της οριστικότητας του φόρου, ο προϊστάμενος της ΔΟΥ δεν έχει αρμοδιότητα να ακυρώσει οριστική καταλογιστική πράξη, η οποία μπορεί να ακυρωθεί μόνο κατόπιν ενδικοφανούς προσφυγής από την αρμόδια Επιτροπή ή κατόπιν προσφυγής από τα διοικητικά δικαστήρια.

Εν προκειμένω, κατά το σκεπτικό του δικαστηρίου, η προσφεύγουσα κατέθεσε ενώπιον της ΔΟΥ αίτηση περί διαγραφής του ένδικου προστίμου, η οποία με το περιεχόμενο που είχε, δεν αποτελεί αίτηση διαγραφής χρεών κατά την έννοια των προαναφερομένων διατάξεων του ΚΕΔΕ. Εξάλλου, ο προϊστάμενος της ΔΟΥ δεν είχε την αρμοδιότητα ακύρωσης της ένδικης καταλογιστικής πράξης. Συνεπώς, η προσβαλλόμενη απάντησή επί της ως άνω αίτησης, δεν έχει εκτελεστό χαρακτήρα, γεγονός που καθιστά την προσφυγή απαραδέκτως ασκηθείσα, καθόσον στρέφεται κατά μη εκτελεστής διοικητικής πράξης.

Τέλος, όσον αφορά στην απόφαση καταλογισμού, το δικαστήριο διαπίστωσε πως η κρινόμενη προσφυγή ασκήθηκε εκπροθέσμως και, μάλιστα, σε χρόνο πολύ μεταγενέστερο από την πάροδο της τριακονθήμερης προθεσμίας, που προβλέπει το άρ. 66 του Κ.Δ.Δ..

Δείτε την περίληψη της απόφασης εδώ

send