logo-print

Ανάκληση συντηρητικής κατάσχεσης επιβληθείσας δυνάμει διαταγής πληρωμής (ΜΠρΠατρ 665/2021)

Αναστολή της ενέργειας της διαταγής πληρωμής ως τίτλου για την αυτοδύναμη επιβολή συντηρητικής κατάσχεσης, εφόσον πιθανολογείται η εξόφληση του οφειλόμενου ποσού ή η απαρχής ανυπαρξία της απαίτησης ή η απουσία επικείμενου κινδύνου ή επείγουσας περίπτωσης

17/09/2021

20/09/2021

Αναγκαστική Εκτέλεση - Β έκδοση

ΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗ

ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΠΑΝΤΑΖΟΠΟΥΛΟΣ

Η διαδικασία της Αναιρετικής Δίκης

ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΠΑΡΑΒΑΝΤΗΣ

ΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΕΝΔΙΚΑ ΜΕΣΑ ΚΑΙ ΑΝΑΚΟΠΕΣ

Κατ’ ουσίαν βάσιμη κρίθηκε από το Μονομελές Πρωτοδικείο Πατρών (665/2021) αίτηση ανάκλησης, κατ' άρθρο 724 παρ. 2 του ΚΠολΔ, του ασφαλιστικού μέτρου της συντηρητικής κατάσχεσης.

Ειδικότερα, οι αιτούντες, επικαλούμενοι μεταξύ άλλων παράνομη και καταχρηστική ενέργεια της καθ' ης η αίτηση, αναφορικά με την έκδοση της διαταγής πληρωμής, δυνάμει της οποίας επιβλήθηκε συντηρητική κατάσχεση, καθώς και τη μη συνδρομή επείγουσας περίπτωσης και επικείμενου κινδύνου για την επιβολή του ως άνω ασφαλιστικού μέτρου, ζήτησαν να ανακληθεί η γενομένη από την καθ’ ης στα χέρια οκτώ πιστωτικών ιδρυμάτων συντηρητική κατάσχεση.

Σύμφωνα με το σκεπτικό του δικαστηρίου, η διαταγή πληρωμής δεν είναι μόνο τίτλος εκτελεστός, αλλά είναι και τίτλος για την αυτοδύναμη εκ μέρους του δανειστή επιβολή του ασφαλιστικού μέτρου της συντηρητικής κατάσχεσης αι, μάλιστα, αμέσως μόλις εκδοθεί, δίχως δηλαδή να χρειάζεται η προηγούμενη επίδοσή της στον οφειλέτη.

Έτσι και εν προκειμένω, η ως άνω διαταγή πληρωμής, καθώς και το πρώτο απόγραφο εκτελεστό αυτής, δεν επιδόθηκαν στους αιτούντες με επιταγή προς εκτέλεση. Εν συνεχεία, η καθ' ης προέβη σε συντηρητική κατάσχεση εις χείρας τρίτων κατά των αιτούντων.

Περαιτέρω, σε περίπτωση αυτοδύναμης επιβολής συντηρητικής κατάσχεσης με τίτλο διαταγή πληρωμής, κατ’ άρ. 724 παρ. 1 του ΚΠολΔ, μπορεί να διαταχθεί η αναστολή της ενέργειας της διαταγής πληρωμής -ολικά ή εν μέρει- ως τίτλου για την παραπάνω αυτοδύναμη επιβολή συντηρητικής κατάσχεσης και την ανάκληση αυτής, αν έχει ήδη υλοποιηθεί, εφόσον πιθανολογείται η εξόφληση του οφειλόμενου ποσού ή η απαρχής ανυπαρξία της απαίτησης, για την οποία εκδόθηκε η διαταγή πληρωμής, καθώς και εφόσον δεν πιθανολογείται επικείμενος κίνδυνος ή επείγουσα περίπτωση για την επιβολή της.

Στην υπό κρίση υπόθεση, το δικαστήριο έκρινε πως πιθανολογείται ότι η ανάκληση της συντηρητικής κατάσχεσης είναι δυνατή, εφόσον δεν συντρέχει επείγουσα περίπτωση και επικείμενος κίνδυνος για την επιβολή της, ούτε, άλλωστε, συντρέχει τέτοια περίπτωση για τη διατήρηση της. Τούτο δε, διότι η απαίτηση της καθ' ης κατά των αιτούντων είναι εμπραγμάτως εξασφαλισμένη με προσημείωση υποθήκης Α' τάξης, η εμπράγματη δε αυτή εξασφάλιση δεν πιθανολογήθηκε ότι δεν επαρκεί για την κάλυψη των απαιτήσεων της καθ' ης.

Επιπλέον, δεν πιθανολογήθηκε ότι οι αιτούντες είναι αφερέγγυοι, καθώς δεν προέκυψε η ύπαρξη οφειλών τους προς τρίτους, τις οποίες οι ίδιοι αδυνατούν να καλύψουν, ενώ συγχρόνως είναι ασφαλιστικά και φορολογικά ενήμεροι.

Σε κάθε περίπτωση, το δικαστήριο επεσήμανε ότι οι αιτούντες είναι ενεργοί επιχειρηματικά, με μεγάλο κύκλο εργασιών, διαθέτουν σημαντική περιουσία, ενώ δεν πιθανολογήθηκε ότι έχουν προβεί σε ενέργειες αποξένωσης από την περιουσία τους, προκειμένου να καταστήσουν άνευ αντικειμένου τυχόν αναγκαστική εκτέλεση εις βάρος τους, ούτε ότι τα περιουσιακά τους στοιχεία έχουν επιβαρυνθεί με δικαιώματα υπέρ τρίτων.

Κατόπιν των ανωτέρω, κρίθηκε ότι συντρέχει νόμιμη περίπτωση, δικαιολογούσα την ανάκληση της συντηρητικής κατάσχεσης, και η αίτηση έγινε δεκτή.

Απόσπασμα απόφασης

Η ένδικη αίτηση, έχουσα το προδιαληφθέν περιεχόμενο και αίτημα, τυγχάνει βάσιμη κατ' ουσίαν, αφού από τα στοιχεία, που τέθηκαν υπόψη του Δικαστηρίου, πιθανολογείται ότι η ανάκληση της κατά τα άνω συντηρητικής κατάσχεσης είναι δυνατή, εφόσον δεν συντρέχει επείγουσα περίπτωση και επικείμενος κίνδυνος για την επιβολή του ως άνω ασφαλιστικού μέτρου, ούτε, άλλωστε, συντρέχει τέτοια περίπτωση για τη διατήρηση του (Δ. Κράνης, Συντηρητική κατάσχεση χρηματικής απαίτησης στα χέρια τρίτου με τίτλο διαταγή πληρωμής, ΕλλΔνη 2015.985-986 αρ. 17).

Τούτο δε, διότι η απαίτηση της καθ' ης κατά των αιτούντων είναι εμπραγμάτως εξασφαλισμένη με προσημείωση υποθήκης Α' τάξης, που ενεγράφη την 23η.1.2007 στα Βιβλία υποθηκών του Υποθηκοφυλακείου Δύμης στον τόμο 233 και αριθμό 29.504, ποσού ύψους 400.000 ευρώ, σε ακίνητο ιδιοκτησίας της πρώτης αιτούσας δυνάμει της απόφασης με αριθμό 337/22.1.2007 του Δικαστηρίου τούτου (διαδικασίας των ασφαλιστικών μέτρων). Η εμπράγματη δε ως άνω εξασφάλιση δεν πιθανολογήθηκε ότι δεν επαρκεί για την κάλυψη των απαιτήσεων της καθ' ης. Εξάλλου, δεν πιθανολογήθηκε ότι οι αιτούντες είναι αφερέγγυοι, καθώς δεν προέκυψε η ύπαρξη οφειλών τους προς τρίτους, τις οποίες οι ίδιοι αδυνατούν να καλύψουν.

Πέραν δε τούτων, οι αιτούντες είναι ασφαλιστικά και φορολογικά ενήμεροι. Σε κάθε περίπτωση, οι αιτούντες είναι ενεργοί επιχειρηματικά, με κύκλο εργασιών άνω των 900.000 ευρώ, διαθέτοντας περιουσία (ακίνητα, οχήματα, εξοπλισμό και μηχανολογικές εγκαταστάσεις) άνω των 2.000.000 ευρώ (βλ. τον ισολογισμό έτους 2019 της πρώτης καθ' ης), ενώ από κανένα αποδεικτικό μέσο δεν πιθανολογήθηκε ότι οι αιτούντες έχουν προβεί σε ενέργειες αποξένωσης από την περιουσία τους προκειμένου να καταστήσουν άνευ αντικειμένου τυχόν αναγκαστική εκτέλεση εις βάρος τους, ούτε ότι τα περιουσιακά τους στοιχεία έχουν επιβαρυνθεί με δικαιώματα υπέρ τρίτων.

Επομένως, εφόσον συντρέχει νόμιμη περίπτωση, δικαιολογούσα την ανάκληση της συντηρητικής κατάσχεσης, που επιβλήθηκε στα χέρια των προαναφερομένων πιστωτικών ιδρυμάτων ως τρίτων, πρέπει η ένδικη αίτηση να γίνει δεκτή, κατά τα διαλαμβανόμενα ειδικότερα στο διατακτικό της παρούσας.

Δείτε ολόκληρη την απόφαση εδώ

Πολιτική Δικονομία - Δ΄ έκδοση

ΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΓΕΝΙΚΑ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΛΑΜΑΡΗΣ

ΣΤΕΛΙΟΣ ΚΟΥΣΟΥΛΗΣ

ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΠΑΝΤΑΖΟΠΟΥΛΟΣ

Δίκαιο Κοινωνικής Ασφάλισης

ΑΓΓΕΛΟΣ ΣΤΕΡΓΙΟΥ

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΕΙΔΙΚΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ

send