logo-print

Ανακοπή για την ακύρωση ταμειακών βεβαιώσεων από οφειλές ασφαλιστικών εισφορών στο ΤΑΝ και στο ΤΕΑΔ (ΜονΔΠρΑθ 7187/2020)

17/07/2020

21/07/2020

Συλλογικό εργατικό δίκαιο - 3η έκδοση

ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

Συλλογικό εργατικό δίκαιο - 3η έκδοση

ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

Με απόφασή του το Διοικητικό Πρωτοδικείο Αθηνών (ΜονΔΠρΑθ 7187/2020) έκανε δεκτή ανακοπή για την ακύρωση ταμειακών βεβαιώσεων από οφειλές από ασφαλιστικές εισφορές στο Ταμείο Ασφάλισης Νομικών (Τ.Α.Ν.) και στο Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης Δικηγόρων (Τ.Ε.Α.Δ.).

Όπως αναφέρεται στην απόφαση, δεν είχαν κοινοποιηθεί εις βάρος του ανακόπτοντος πράξεις καταλογισμού εισφορών, μη δυναμένων να θεωρηθούν ως τέτοιων τα ενημερωτικά έγγραφα του ΤΑΝ και του ΤΕΑΔ τα οποία δεν έχουν εκτελεστό χαρακτήρα.

Διαβάστε επίσης: Ασφαλιστικές εισφορές: Τα ειδοποιητήρια ΕΦΚΑ δεν επιφέρουν έννομες συνέπειες και στερούνται εκτελεστού χαρακτήρα

Κάποιες οφειλές είχαν υποπέσει στην εικοσαετή παραγραφή και κατά συνέπεια είχαν αποσβεστεί, ενώ ως προς τις οφειλές που δεν είχαν υποπέσει στην παραγραφή δεν είχε προηγηθεί η προβλεπόμενη από τον νόμο διοικητική διαδικασία οριστικοποίησής τους με την έκδοση και κοινοποίηση πράξεως καταλογισμού εις βάρος του ανακόπτοντος.

Απόσπασμα της απόφασης

7. Επειδή, στην προκειμένη περίπτωση από τα στοιχεία της δικογραφίας προκύπτουν τα εξής: Ο ανακόπτων ασφαλίσθηκε στο TAN. και στο Τ.Ε.Α.Δ., ως δικηγόρος Αθηνών, κατά τα χρονικά διαστήματα από 27-5-1977 έως 23-3-1979 και από 7-1-1983 έως 8-1-1997. Ενόψει οφειλόμενων εκ μέρους του ασφαλιστικών εισφορών στα εν λόγω Ταμεία, κατά τα προαναφερθέντα χρονικά διαστήματα, και για τις οποίες ενημερώθηκε αρχικά βάσει των από 19-6-1996 και 1-8-1997 εγγράφων του ΤΑ.Ν. και εν συνεχεία με το ./3-2-2015 έγγραφο γνωστοποίησης οφειλών του Ε.ΤΑΑ. - ΤΑ.Ν./Τ.Ε.Α.Δ., εκδόθηκαν οι προσβαλλόμενες ./22-12-2016 και ./22-12-2016 ταμειακές βεβαιώσεις, που βεβαίωσαν εις βάρος του, αντίστοιχα, τα ποσά των 8.720,62 ευρώ και 11.020,32 ευρώ μετά προσθέτων τελών. Για τις επίμαχες ταμειακές βεβαιώσεις εκδόθηκαν οι ./17-1-2017 και ./18-1-2017 ατομικές ειδοποιήσεις του Α' Περιφερειακού Κέντρου Είσπραξης Ασφαλιστικών Εισφορών (Κ.Ε.Α.Ο.) του Ε.Φ.Κ.Α. Ήδη, με την κρινόμενη ανακοπή, όπως αναπτύσσεται με το από 13-12-2019 υπόμνημα, ο ανακόπτων ζητά την ακύρωση των προσβαλλόμενων ταμειακών βεβαιώσεων ισχυριζόμενος, μεταξύ άλλων, ότι ο καταλογισμός εις βάρος του των οφειλόμενων ασφαλιστικών δεν είχε οριστικοποιηθεί και ότι, σε κάθε περίπτωση η οφειλή του έχει αποσβεσθεί, καθώς η αξίωση του καθ' ου έχει υποκύψει στην εικοσαετή παραγραφή της Α.Κ. 249.

8. Επειδή, με τα δεδομένα αυτά και σύμφωνα με τις διατάξεις που προπαρατέθηκαν και ερμηνεύτηκαν, το Δικαστήριο, λαμβάνοντας υπόψη: α) ότι για τις οφειλές του ανακόπτοντος από ασφαλιστικές εισφορές στο ΤΑ. Ν. και στο Τ.Ε.Α.Δ., κατά τα χρονικά διαστήματα από 27-5-1977 έως 23-3-1979 και από 7-1-1983 έως 8-1-1997, δεν προκύπτει ότι έχουν εκδοθεί εις βάρος του ή του έχουν κοινοποιηθεί πράξεις καταλογισμού εισφορών, μη δυναμένων να θεωρηθούν ως τέτοιων των από 19-6-1996 και 1-8-1997 ενημερωτικών εγγράφων του ΤΑ.Ν. και του ./3-2-2015 εγγράφου γνωστοποίησης οφειλών του Ε.ΤΑΑ, - ΤΑΝ./Τ.ΕΑΑ, τα οποία δεν έχουν εκτελεστό χαρακτήρα, β) ότι για τις οφειλές που ανάγονται στα χρονικά διαστήματα από 27-5-1977 έως 23-3-1979 και από 7-1-1983 έως 21-12-1996 έχει παρέλθει χρόνος είκοσι ετών από τον χρόνο γέννησης τους μέχρι και τον χρόνο έκδοσης των προσβαλλόμενων ταμειακών βεβαιώσεων (22-12-2016), και γ) ότι για τις τελευταίες αυτές οφειλές δεν προκύπτει, σύμφωνα με την Α. Κ. 260, οποιαδήποτε ενέργεια αποδοχής και αναγνώρισης αυτών εκ μέρους του ανακόπτοντος, κρίνει ότι αφενός οι αξιώσεις του καθ' ου που αφορούν οφειλές του ανακόπτοντος αναγόμενες στα χρονικά διαστήματα από 27-5-1977 έως 23-3-1979 και από 7-1-1983 έως 21-12-1996 έχουν υποπέσει στην εικοσαετή παραγραφή της Α.Κ. 249 και, συνεπώς, έχουν αποσβεστεί, αφετέρου ότι για τις υπολειπόμενες αξιώσεις του καθ' ου σχετικά με οφειλές του ανακόπτοντος αναγόμενες στο χρονικό διάστημα από 22-12-1996 έως 8-1-1997 - οι οποίες δεν έχουν παραγραφεί, ενόψει του χρόνου έκδοσης των προσβαλλόμενων ταμειακών βεβαιώσεων, με συνέπεια την εκκίνηση εκ νέου του χρόνου εικοσαετούς παραγραφής, βάσει των διατάξεων του άρθρου 137 του ν. 3655/2008 - δεν έχει προηγηθεί η προβλεπόμενη από το νόμο διοικητική διαδικασία οριστικοποίησης τους με την έκδοση και κοινοποίηση πράξεως καταλογισμού εις βάρος του ανακόπτοντος, κατά τα βασίμως προβαλλόμενα με την κρινόμενη ανακοπή. Συνεπώς, οι προσβαλλόμενες ταμειακές βεβαιώσεις έχουν εκδοθεί μη νομίμως και για το λόγο αυτό είναι ακυρωτέες.

9. Επειδή, κατ' ακολουθία, η κρινόμενη ανακοπή πρέπει να γίνει δεκτή, να ακυρωθούν οι προσβαλλόμενες ταμειακές βεβαιώσεις, το καταβληθέν παράβολο να αποδοθεί στον ανακόπτοντα (άρθρο 277 παρ. 9 εδ. α' του Κ.Δ.Δ.) και ο καθ' ού η ανακοπή, κατ' εκτίμηση των περιστάσεων, να απαλλαγεί από τη δικαστική δαπάνη του ανακόπτοντος (άρθρο 275 παρ. 1 εδ. ε' του Κ.Δ.Δ.).

Δείτε αναλυτικά την απόφαση στην ΤΝΠ Ισοκράτης

Προσφορά 20%
Γενικός Κανονισμός για την Προστασία των Προσωπικών Δεδομένων και Ευθύνη για Αποζημίωση