logo-print

ΑΠΔΠΧ: Πρόστιμο 10.000 ευρώ στον ΟΑΣΘ για τη δημοσιοποίηση ονομάτων πρώην μετόχων του και παράλειψη απάντησης σε αιτήματα πρόσβασης ή/και αντίρρησης

Μη δικαιολογημένη, για τον σκοπό πληροφόρησης του κοινού, η δημοσιοποίηση των στοιχείων δύο εκ των καταγγελλόντων, οι οποίοι δεν ήταν πλέον μέτοχοι του ΟΑΣΘ και δεν συμπεριλαμβάνονταν στους εξωδίκως δηλούντες

28/09/2021

30/09/2021

Ζητήματα από την εφαρμογή του γενικού κανονισμού για την προστασία δεδομένων στη διεθνή διαιτησία

ΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΔΙΑΙΤΗΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΕΙΔΙΚΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

ΚΟΜΝΗΝΟΣ ΚΟΜΝΙΟΣ

Διαδίκτυο & τεχνητή νοημοσύνη στο ελληνικό δίκαιο

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΖΕΚΟΣ

ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ & ΔΙΚΑΙΟ

Με την υπ’ αριθμόν 40/2021 απόφασή της, η Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα επέβαλε στον ΟΑΣΘ διοικητικό πρόστιμο ύψους 3.000 ευρώ, λόγω παράβασης των διατάξεων των άρθρων 4 και 5 του Ν. 2472/1997, που τελέστηκε με τη δημοσιοποίηση των ονομάτων δύο πρώην μετόχων του ΟΑΣΘ σε συνέντευξη Τύπου που έδωσε ο Πρόεδρος του ΟΑΣΘ και τη συμπερίληψη των δικών τους ονομαστικών στοιχείων σε σχετικό δελτίο τύπου, το οποίο δόθηκε στη δημοσιότητα την ίδια ημέρα.

Επιπρόσθετα, η ΑΠΔΠΧ επέβαλε στον ΟΑΣΘ διοικητικό πρόστιμο ύψους 7.000 ευρώ, λόγω παράβασης των διατάξεων των άρθρων 12 και 13 του Ν. 2472/1997, που τελέστηκε με την παράλειψη απάντησης σε αιτήματα πρόσβασης ή/και αντίρρησης που υποβλήθηκαν από τους προσφεύγοντες και τη μη κοινοποίηση της άρνησης ικανοποίησής τους στην Αρχή.

Προειδοποίησε δε τον ΟΑΣΘ για τη συμμόρφωσή του με τις διατάξεις πλέον του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία Δεδομένων και τη διαμόρφωση, χωρίς καθυστέρηση, των απαραίτητων διαδικασιών, προκειμένου να ικανοποιούνται προσηκόντως τα προβλεπόμενα δικαιώματα των υποκειμένων των δεδομένων.

Σύμφωνα με το σκεπτικό της απόφασης, όσον αφορά στο ζήτημα της δημοσιοποίησης σε συνέντευξη τύπου από τον Πρόεδρο του ΟΑΣΘ των ονομάτων και του επίμαχου καταλόγου 29 πρώην μετόχων του Οργανισμού, τα οποία στη συνέχεια δημοσιεύθηκαν στον τύπο/διαδίκτυο, η Αρχή επεσήμανε πως είναι ερευνητέο εάν η συγκεκριμένη επεξεργασία προσωπικών δεδομένων ήταν απολύτως αναγκαία, προκειμένου να ενημερωθεί το κοινό σχετικά με τη λειτουργία και το μέλλον του κοινωφελούς αγαθού των συγκοινωνιών στη Θεσσαλονίκη και να προστατευτούν τα συμφέροντα του ανωτέρω Οργανισμού, δηλαδή εν τέλει του Δημοσίου, και των χρηστών της σχετικής υπηρεσίας.

Ειδικότερα, στο επίμαχο δελτίο τύπου του ΟΑΣΘ ανακοινώθηκαν το ονοματεπώνυμο, το ποσοστό συμμετοχής στο μετοχικό κεφάλαιο του ΟΑΣΘ, το τίμημα απόκτησης σε ευρώ και η χρονολογία συμβολαίου απόκτησης των καταγγελλόντων.

Καταρχάς, η Αρχή δέχτηκε πως το όλο θέμα με τον ΟΑΣΘ, σε σχέση με χρόνια προβλήματα ή δυσλειτουργία του Οργανισμού που οδήγησε στην κρατικοποίησή του, ήταν υπόθεση δημοσίου ενδιαφέροντος, που απασχόλησε την Βουλή και παρέμενε για μεγάλο διάστημα στην επικαιρότητα, απασχολώντας πανελλήνια και τοπικά ΜΜΕ. Επίσης, η αντιδικία πρώην μετόχων με τον ΟΑΣΘ/Δημόσιο εντάσσεται στο ζήτημα δημοσίου ενδιαφέροντος, που απασχόλησε τα ΜΜΕ. Παρόλο ότι η ως άνω ονομαστική αναφορά δεν αφορούσε το σύνολο των πρώην μετόχων, έγινε δεκτό ότι δικαιολογείται η δημοσίευση των ονομάτων, όσον αφορά αυτούς που έστειλαν το επίμαχο εξώδικο και είχαν διεκδικήσεις από την αξία/απόδοση της μετοχής ή/και προσέφυγαν στα δικαστήρια, για την πλήρη ενημέρωση του κοινού, την οποία, και οι ίδιοι οι μέτοχοι, δια του συντονιστικού τους οργάνου, ενεργώς επεδίωκαν. Οι πρώην αυτοί μέτοχοι, εξάλλου, με δικές τους ενέργειες είχαν ήδη δημοσιοποιήσει τις θέσεις τους προς την κοινή γνώμη της Θεσσαλονίκης.

Ωστόσο, μία εκ των καταγγελλόντων, δεν είναι πλέον μέτοχος του ΟΑΣΘ, γεγονός γνωστό στον Οργανισμό, και δεν συμπεριλαμβάνεται σε αυτούς που έχουν αποστείλει εξώδικη δήλωση στον ΟΑΣΘ. Για τους λόγους αυτούς, δεν δικαιολογείται η δημοσιοποίηση των στοιχείων της για τον σκοπό πληροφόρησης του κοινού. Προέκυψε πως η εν λόγω καταγγέλλουσα είχε ασχοληθεί με το θέμα των αστικών συγκοινωνιών και του ΟΑΣΘ και είχε φιλοξενήσει σε ραδιοφωνική της εκπομπή κατά καιρούς εκπροσώπους όλων των τάσεων καθώς και μέλη της νυν και πρώην διοίκησης του ΟΑΣΘ. Κατά τους ισχυρισμούς δε του ΟΑΣΘ, ο καταγγέλλων Κ παραχώρησε στην εν λόγω καταγγέλλουσα ραδιοφωνική συνέντευξη για τα θέματα του ΟΑΣΘ, θέτοντας εαυτόν στον δημόσιο διάλογο, ως εκπρόσωπος των μετόχων, και αναφέρθηκε στην κατάσταση του Οργανισμού και στις διεκδικήσεις των μετόχων .

Περαιτέρω, ένας ακόμη εκ των καταγγελλόντων, ο οποίος αναγράφεται στο επίδικο δελτίου τύπου του ΟΑΣΘ, δεν συμπεριλαμβάνεται στους κατά τα ανωτέρω εξωδίκως δηλούντες, καθώς έχει απωλέσει την ιδιότητα του μετόχου, γεγονός γνωστό στον Οργανισμό. Ομοίως, για τους λόγους αυτούς, δεν δικαιολογείται η δημοσιοποίηση των στοιχείων του για τον σκοπό πληροφόρησης του κοινού.

Όσον αφορά δε στην μη ικανοποίηση των αιτήσεων που υποβλήθηκαν στον Οργανισμό, ο τελευταίος προέβαλε τον ισχυρισμό πως αυτές δεν απαντήθηκαν, διότι δεν καταβλήθηκαν τα προβλεπόμενα με την με αριθ. 122/1957/2001 (ΦΕΚ Β΄ 1345) Κανονιστική Απόφαση της Αρχής παράβολα, γεγονός που δεν αμφισβητήθηκε από τους καταγγέλλοντες

Ωστόσο, κατά το σκεπτικό της Αρχής, ο καταγγελλόμενος Οργανισμός δεν ενημέρωσε τους αιτούντες για την σχετική υποχρέωση καταβολής παραβόλου και παρέλειψε να αποστείλει οποιαδήποτε απάντηση στις αιτήσεις τους. Σε κάθε περίπτωση, αφού ασκήθηκε δικαίωμα πρόσβασης ή/και αντίρρησης κατά τα άρθρα 12 και 13 του Ν. 2472/1997 από κάποιον καταγγέλλοντα, ως υποκείμενο των δεδομένων, προς τον ΟΑΣΘ, ο Οργανισμός όφειλε να απαντήσει προσηκόντως προς έκαστο αιτούντα, και σε περίπτωση μη ικανοποίησης του αιτήματος για οποιοδήποτε λόγο, όφειλε να κοινοποιήσει την απάντησή του και στην Αρχή.

Δείτε αναλυτικά την απόφαση της Αρχής εδώ

Ο ανακριτής

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΛΑΓΑΚΟΣ

ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ / ΠΟΙΝΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

Ένδικα Μέσα και Ανακοπές - Β έκδοση

ΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΕΝΔΙΚΑ ΜΕΣΑ ΚΑΙ ΑΝΑΚΟΠΕΣ ΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΠΑΝΤΑΖΟΠΟΥΛΟΣ

send