ΑΠΔΠΧ: Στο αρχείο προσφυγές/καταγγελίες που υποβλήθηκαν έως και 31/12/2015

Όσοι εξακολουθούν να ενδιαφέρονται μπορούν να επανέλθουν αναφέροντας το λόγο για τον οποίο η συγκεκριμένη προσφυγή/καταγγελία δεν πρέπει να θεωρηθεί άνευ πλέον αντικειμένου

17/07/2018

22/08/2018

Η Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα ανακοίνωσε ότι με την υπ’ αριθμ. πρωτ. 6220/13-7-2018 πράξη του Προέδρου της Αρχής, κ. Κωνσταντίνου Μενουδάκου, εκκρεμείς προσφυγές/καταγγελίες που υποβλήθηκαν έως και 31-12-2015 τίθενται στο αρχείο.

Με την ίδια απόφαση  διευκρινίζεται ότι όσοι εξακολουθούν να ενδιαφέρονται, μπορούν να επανέλθουν αναφέροντας, ωστόσο, το λόγο για τον οποίο η συγκεκριμένη προσφυγή/καταγγελία δεν πρέπει να θεωρηθεί άνευ πλέον αντικειμένου, αποστέλλοντας είτε email στο contact@dpa.gr, στο οποίο θα αναφέρεται ο κωδικός της υπόθεσής τους, είτε επιστολή στη διεύθυνση: Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, Κηφισίας 1-3, Τ.Κ. 11523, Αθήνα.

Ειδικότερα, η απόφαση αναφέρει:

Αναφορικά µε την εκκαθάριση του αρχείου της Αρχής:

1. α. Προσφυγές και καταγγελίες αόριστες, προφανώς αβάσιµες, απαράδεκτες, στερούµενες αντικειµένου, µη υπαγόµενες στο πεδίο εφαρµογής της νοµοθεσίας για την προστασία των προσωπικών δεδοµένων ή/και στην αρµοδιότητα της Αρχής ή υποβαλλόµενες καταχρηστικά, τίθενται στο αρχείο. Για την αρχειοθέτηση των υποθέσεων αυτών εκδίδεται πράξη του Προέδρου της Αρχής και ενηµερώνεται το πληροφοριακό σύστηµα.

β. Πράξεις αρχειοθέτησης εκδιδόµενες κατά τα ανωτέρω για προσφυγές και καταγγελίες που υποβλήθηκαν µετά την 25η Μαΐου 2018 γνωστοποιούνται µε σχετικό διαβιβαστικό έγγραφο στους ενδιαφεροµένους.

2. Εκκρεµείς προσφυγές/καταγγελίες, οι οποίες υποβλήθηκαν πριν την 21-02-2011 και για τις οποίες δεν έχει εκδηλωθεί ενδιαφέρον από καµία πλευρά, τίθενται στο αρχείο. Για την αρχειοθέτηση των υποθέσεων αυτών ενηµερώνεται το πληροφοριακό σύστηµα της Αρχής χωρίς να εκδίδεται διαπιστωτική πράξη του Προέδρου ή άλλη ιδιαίτερη πράξη αρχειοθέτησης.

3. Εκκρεµείς προσφυγές/καταγγελίες, οι οποίες υποβλήθηκαν από 21-02-2011 έως και 31- 12-2015, εφόσον από την υποβολή τους δεν έχει εκδηλωθεί ενδιαφέρον από καµία πλευρά, τίθενται στο αρχείο. Για την αρχειοθέτηση των υποθέσεων αυτών εκδίδεται διαπιστωτική πράξη του Προέδρου της Αρχής και ενηµερώνεται το πληροφοριακό σύστηµα.

4. Εκκρεµείς γνωστοποιήσεις/αιτήσεις χορήγησης αδείας, για τις οποίες η Αρχή δεν έχει αρµοδιότητα σύµφωνα µε την απόφαση 46/2018 της Ολοµελείας της, τίθενται στο αρχείο. Για την αρχειοθέτηση των γνωστοποιήσεων και αδειών αυτών ενηµερώνεται το πληροφοριακό σύστηµα της Αρχής χωρίς να εκδίδεται ιδιαίτερη πράξη αρχειοθέτησης.

5. Εκκρεµή ερωτήµατα/αιτήµατα υπευθύνων επεξεργασίας, υποκειµένων των δεδοµένων και τρίτων, ως προς τα οποία η Αρχή δεν έχει υποχρέωση να επιλαµβάνεται σύµφωνα µε την απόφαση 52/2018 της Ολοµελείας της, τίθενται στο αρχείο, εκτός αν συντρέχει εξαιρετικός λόγος που καθιστά αναγκαία την απάντηση της Αρχής. Για την αρχειοθέτηση των υποθέσεων αυτών ενηµερώνεται το πληροφοριακό σύστηµα της Αρχής χωρίς να εκδίδεται ιδιαίτερη πράξη αρχειοθέτησης. 

Δείτε αναλυτικά τη σχετική πράξη εδώ.

Σύνδεση στο Lawspot

Enter your e-mail address or username.
Enter the password that accompanies your e-mail.
Ξεχάσατε τον κωδικό σας;
logo

Δεν έχετε λογαριασμό;

Μπορείτε να εγγραφείτε στο Lawspot ανεξαρτήτως ιδιότητας, ως δικηγόρος, συμβολαιογράφος ή και απλός χρήστης, συμπληρώνοντας τη σχετική φόρμα εδώ.

Αν είστε δικηγόρος, με την εγγραφή σας στο Lawspot.gr κερδίζετε σημαντικά οφέλη. Δείτε αναλυτικές πληροφορίες εδώ.