logo-print

ΑΠΔΠΧ: Τέλος οι γνωστοποιήσεις τήρησης αρχείων/επεξεργασιών και η χορήγηση αδειών

Οι υπεύθυνοι επεξεργασίας φέρουν πλέον το βάρος συµµόρφωσης µε τις επιταγές του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία Δεδομένων

25/05/2018

31/05/2018

Γενικός Κανονισμός για την Προστασία των Προσωπικών Δεδομένων και Ευθύνη για Αποζημίωση
Το δίκαιο της ψηφιακής οικονομίας

ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΔΙΚΑΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΉΣ ΚΑΙ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΉΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ & ΔΙΚΑΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΕΙΔΙΚΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΙΓΓΛΕΖΑΚΗΣ

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Σχετικά µε την κατάργηση των γνωστοποιήσεων τήρησης αρχείου/επεξεργασιών και της χορήγησης αδειών

Με την απόφαση υπ’ αριθ. 46/2018 της ΑΠ∆ΠΧ, κρίθηκαν τα εξής:

«Ο Γενικός Κανονισµός για την Προστασία ∆εδοµένων, που τίθεται σε εφαρµογή από τις 25.05.2018, καταργεί τη γενική υποχρέωση γνωστοποίησης της επεξεργασίας δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα στις εποπτικές αρχές που προέβλεπε η Οδηγία 95/46/ΕΚ. Παρέχεται δε η εξουσιοδότηση στα κράτη-µέλη, στο πλαίσιο των ειδικότερων εθνικών ρυθµίσεων που επιτρέπεται να εισαχθούν για την εφαρµογή του ΓΚΠ∆, να διατηρήσουν ή να θεσπίσουν περαιτέρω όρους, µεταξύ άλλων και περιορισµούς, µόνον όσον αφορά την επεξεργασία γενετικών δεδοµένων, βιοµετρικών δεδοµένων ή δεδοµένων που αφορούν την υγεία. Παρέχεται, δηλαδή, στον εθνικό νοµοθέτη η εξουσία να θεσπίσει ή να διατηρήσει ήδη προβλεπόµενους περαιτέρω όρους για την επεξεργασία δεδοµένων που περιοριστικώς αναφέρονται στην παρ. 4 του άρθρου 9 αυτού, στους όρους δε αυτούς µπορεί να περιλαµβάνεται και η υποχρέωση λήψης αδείας από την Αρχή για την επεξεργασία των δεδοµένων αυτών.

Διαβάστε επίσης: GDPR: Δημοσιεύθηκαν οι διορθώσεις στον Κανονισμό για την Προστασία Δεδομένων

Η ευχέρεια, όµως, αυτή, τόσο για τη θέσπιση νέων όσο και για τη διατήρηση υφισταµένων όρων, πρέπει να ασκηθεί στο πλαίσιο του εισαγόµενου µε τον ΓΚΠ∆ συστήµατος, σύµφωνα µε το οποίο δεν προβλέπεται αδειοδότηση για την παραπάνω επεξεργασία.

Κατ’ ακολουθία τούτων, και εφόσον δεν έχει εισέτι εκδοθεί ο εθνικός νόµος, ο οποίος κατά τα ανωτέρω θα µπορούσε να προβλέψει, µεταξύ άλλων, την έκδοση αδείας ως προϋπόθεση της επεξεργασίας των αναφερόµενων στο άρθρο 9 παρ. 4 του ΓΚΠ∆ κατηγοριών δεδοµένων, οι διατάξεις του άρθρου 7 του ν. 2472/1997, κατά το µέρος που προβλέπουν άδεια της Αρχής δεν έχουν πλέον εφαρµογή από 25.05.2018 ως αντίθετες προς τον ΓΚΠ∆, ο οποίος έχει άµεση εφαρµογή, δεδοµένου, µάλιστα, ότι οι κατηγορίες δεδοµένων, τις οποίες αφορά το άρθρο αυτό του εθνικού νόµου, δεν ταυτίζονται µε εκείνες που αναφέρονται στο άρθρο 9 παρ. 4 του ΓΚΠ∆.

Συνεπώς, η Αρχή δεν έχει πλέον αρµοδιότητα χορηγήσεως αδειών για την επεξεργασία και για την ίδρυση και λειτουργία αρχείου µε βάση το άρθρο 7 του ν. 2472/1997. Τούτο ισχύει και για τις αιτήσεις οι οποίες είναι εκκρεµείς στην Αρχή κατά την ανωτέρω ηµεροµηνία, η αποδοχή των οποίων θα ήταν, άλλωστε, αλυσιτελής, αφού η χορήγηση αδείας της Αρχής δεν αποτελεί προϋπόθεση της επεξεργασίας».

Ενόψει της παραπάνω απόφασης οι υπεύθυνοι επεξεργασίας φέρουν το βάρος συµµόρφωσης µε τις επιταγές του ΓΚΠ∆, αξιοποιώντας προς τούτο την έως τώρα διαµορφωθείσα νοµολογία της Αρχής, που είναι πλούσια σε όλα τα θέµατα (όπως σχετικά µε την πρόσβαση τρίτου σε δεδοµένα προσωπικού χαρακτήρα για δικαστική χρήση)

Δείτε αναλυτικά την απόφαση 46/2018 της Αρχής εδώ.

Mobbing Ευθύνη λόγω ηθικής παρενόχλησης στην εργασία

ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΠΟΥΜΠΟΥΧΕΡΟΠΟΥΛΟΣ

Διοικητική Δικονομία - Συλλογή Διατάξεων

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΤΑΚΤΙΚΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ