logo-print

Απόρριψη αίτησης αναστολής μη αρξάμενης διοικητικής εκτέλεσης (ΕιρΑθ 89/2024)

Η άσκηση ανακοπής ΚΕΔΕ πριν από την έναρξη της αναγκαστικής εκτέλεσης κατά της ατομικής ειδοποίησης δεν θεμελιώνει δικαίωμα άσκησης αίτησης αναστολής

15/05/2024

31/05/2024

Η προσημείωση υποθήκης Μετά τους ν. 4842/2021 και 4871/2021

ΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΉ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΕΜΠΡΑΓΜΑΤΟ ΔΙΚΑΙΟ

ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΠΑΝΤΑΖΟΠΟΥΛΟΣ

Δίκαιο αναγκαστικής εκτελέσεως ΙΙ, 3η έκδ.

Το Ειρηνοδικείο Αθηνών απέρριψε αίτηση αναστολής, κρίνοντας ότι δεν έχει λάβει χώρα έναρξη της διοικητικής αναγκαστικής εκτέλεσης (ΕιρΑθ 89/2024).

Συγκεκριμένα, ο αιτών ζήτησε την αναστολή εκτέλεσης ταμειακής βεβαίωσης της ΕΥΔΑΠ, καθώς και τη διατήρηση της νομικής και πραγματικής κατάστασης της περιουσίας του μέχρι την έκδοση οριστικής απόφασης επί της ανακοπής του, σύμφωνα με τις διατάξεις του Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων.

Σύμφωνα με το σκεπτικό του δικαστηρίου, όμως, η έκδοση της ατομικής ειδοποίησης δεν επέχει θέση έναρξης αναγκαστικής εκτέλεσης και, επομένως, η άσκηση ανακοπής πριν από την έναρξη της αναγκαστικής εκτέλεσης κατά της ατομικής ειδοποίησης δεν θεμελιώνει δικαίωμα άσκησης αίτησης αναστολής, καθόσον τα δικαστήρια έχουν την εξουσία να αναστείλουν μόνον την αρξάμενη ήδη αναγκαστική εκτέλεση.

Συνεπώς, το δικαστήριο έκρινε την αίτηση αναστολής απορριπτέα ως νόμω αβάσιμη και λόγω έλλειψης εννόμου συμφέροντος του αιτούντος, δεδομένου ότι με μόνη την επίδοση στον αιτούντα της επίδικης ταμειακής βεβαίωσης δεν έλαβε χώρα έναρξη της διοικητικής εκτέλεσης, η οποία εντοπίζεται στην επιβολή κατάσχεσης. Επομένως, εφόσον δεν υφίσταται ακόμη διοικητική εκτέλεση, δεν νοείται αναστολή της.

Απόσπασμα απόφασης

Στη διάταξη του άρθρου 65 του ν 4978/2022 περί κύρωσης του Κώδικα Είσπραξης δημοσίων εσόδων ορίζονται τα εξής «1. Πριν από την έναρξη της εκτέλεσης ο οφειλέτης μπορεί να ασκήσει ανακοπή κατά της ατομικής ειδοποίησης και κατά του νομίμου τίτλου. Με την ανακοπή επιτρέπεται η προβολή αντιρρήσεων ουσιαστικού ή οικονομικού δικαίου, καθώς και η αμφισβήτηση της ουσιαστικής βασιμότητας της απαίτησης του Δημοσίου εφόσον ο προσδιορισμός της δεν έχει ανατεθεί σε δικαστήρια ή σε διοικητικές επιτροπές που αποφαίνονται με δύναμη δεδικασμένου 2. Η ανακοπή του οφειλέτη μετά την έναρξη της εκτέλεσης ασκείται για τους παρακάτω περιοριστικά αναφερόμενους λόγους: α) αν η εκτέλεση έλαβε χώρα βάσει άκυρου τίτλου είσπραξης. β) αν το χρέος αποσβέστηκε με καταβολή ή συμψηφισμό σύμφωνα με το άρθρο η λόγω διαγραφής του και αυτά υποδεικνύονται με έγγραφο, γ) αν το χρέος αποσβέστηκε επιγενόμενα με άλλον τρόπο και η απόσβεση αποδεικνυεται με έγγραφο, δ) αν το χρέος παραγράφηκε, ε) αν αυτός σε βάρος του οποίου επιδιώκεται η είσπραξη ως διάδοχος του υπόχρεου δεν είναι ο κατά τον νόμο υπόχρεος και στ) αν κατά την εκτέλεση έλαβαν χώρα παραλείψεις ή ακυρότητες, υπό τους όρους του άρθρου 67. Κάθε άλλη αμφισβήτηση σχετικά με την ύπαρξη της οφειλής προς το Δημόσιο είναι απαράδεκτη στο πλαίσιο της διαδικασίας αυτής. 3. Με την επιφύλαξη των άρθρων 216 επ του Κ.Δ.Δ. η ανακοπή του οφειλέτη πριν από την έναρξη της εκτέλεσης ασκείται ενώπιον του καθ' ύλην αρμόδιου δικαστηρίου, σύμφωνα με τα άρθρα 583 έως 585 του Κ.Πολ.Δ., ενώ μετά την έναρξή της ασκείται ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου του τόπου της εκτέλεσης 4. Η άσκηση της ανακοπής δεν αναστέλλει σε καμία περίπτωση την εκτέλεση Εφόσον όμως, ασκηθεί ανακοπή κατά της διοικητικής εκτέλεσης, ο οφειλέτης μπορεί με αίτησή του ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου, η οποία εκδικάζεται κατά τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων, να ζητήσει την αναστολή της εκτέλεσης. Προϋπόθεση για τη χορήγηση της αναστολής από το δικαστήριο είναι η πιθανολόγησα της ευδοκίμησης της ανακοπής. Μέχρι την έκδοση της απόφασης επί της αίτησης αναστολής μπορεί να χορηγηθεί από το δικαστήριο προσωρινή διαταγή.» Από τις προαναφερθείσες διατάξεις συνάγεται με σαφήνεια ότι η έκδοση της ατομικής ειδοποίησης δεν επέχει θέση έναρξης αναγκαστικής εκτέλεσης και επομένως η άσκηση ανακοπής πριν από την έναρξη της αναγκαστικής εκτέλεσης κατά της ατομικής ειδοποίησης δεν θεμελιώνει δικαίωμα άσκησης αίτησης αναστολής, καθόσον τα δικαστήρια έχουν την εξουσία να αναστείλουν μόνον την αρξάμενη ήδη αναγκαστική εκτέλεση (βλ. ΜΠρΑθ 3987/2023, ΜΠρΑθ 6494/2023 και Ειρ.Αθ 904/2023 προσκομιζόμενες από την καθ'ης).

Δείτε ολόκληρη την απόφαση στο dsanet.gr

Το νέο πτωχευτικό δίκαιο των επιχειρήσεων και των υπερχρεωμένων φυσικών προσώπων

ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΠΤΩΧΕΥΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ - ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΙΣΤΩΤΩΝ - ΕΞΥΓΙΑΝΣΗ

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΑΥΓΗΤΙΔΗΣ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΡΟΚΑΣ

ΓΙΩΡΓΟΣ ΨΑΡΟΥΔΑΚΗΣ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ

Πολυκώδικας Μάρτιος 2024 No 5