logo-print

Αποσπάσματα εμπορικών βιβλίων τράπεζας: Παράγουν πλήρη έγγραφη απόδειξη της απαίτησης για την έκδοση διαταγής πληρωμής; (ΜΠΑ 2084/2023)

Η αρχή της έγγραφης απόδειξης πληρούται μόνο εφόσον υφίσταται σχετική συμφωνία μεταξύ των μερών που αποτέλεσε ρήτρα ή γενικό όρο συναλλαγών της δανειακής σύμβασης

11/04/2023

11/04/2023

Η ανακοπή του άρθρου 933 ΚΠολΔ

ΑΝΤΩΝΗΣ ΒΑΘΡΑΚΟΚΟΙΛΗΣ

ΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗ

Δίκαιο αναγκαστικής εκτελέσεως ΙΙ, 3η έκδ.

Δεκτή έγινε αίτηση αναστολής εκτέλεσης διαταγής πληρωμής και της βάσει αυτής κοινοποιηθείσας επιταγής προς εκτέλεση, λόγω μη πλήρωσης της αρχής της έγγραφης απόδειξης της απαίτησης για την οποία εκδόθηκε η διαταγή (ΜΠΑ 2084/2023).

Ειδικότερα, σύμφωνα με τον σχετικό λόγο ανακοπής, ο οποίος πιθανολογήθηκε βάσιμος, η προσβαλλόμενη διαταγή πληρωμής εκδόθηκε με βάσει ακριβή επικυρωμένα αντίγραφα από τα μηχανογραφικά τηρούμενα εμπορικά βιβλία της δικαιούχου, παρά το γεγονός ότι σε κανένα σημείο της επίδικης σύμβασης δανείου και των πρόσθετων πράξεων αυτής δεν εμπεριέχεται δικονομική συμφωνία των συμβαλλομένων μερών που θα ανήγαγε τα αποσπάσματα αυτά σε αποδεικτικό μέσο υπέρ της εκδότριας τράπεζας και, ως εκ τούτου, τα αποσπάσματα αυτά στερούνται αποδεικτικής δύναμης, μη πληρουμένης της αρχής της έγγραφης απόδειξης της απαίτησης για την έκδοση της προσβαλλόμενης διαταγής πληρωμής.

Το δικαστήριο διαπίστωσε ότι μεταξύ των εγγράφων των αποδεικτικών της απαίτησης της αιτούσας, που μνημονεύονται στην επίδικη διαταγή πληρωμής, είναι η σύμβαση στεγαστικού δανείου και οι πρόσθετες πράξεις αυτής, καθώς επίσης και τα ακριβή επικυρωμένα αποσπάσματα από τα μηχανογραφικώς τηρούμενα για λογαριασμό της δικαιούχου εμπορικά βιβλία, που έχουν εκδοθεί από τα εξουσιοδοτημένα πρόσωπα της Τράπεζας, που βεβαιώνουν τη γνησιότητα της εκτύπωσης, τα οποία προσκομίζονται ως σχετικά και αποτελούν, σύμφωνα με το περιεχόμενο τη προσβαλλόμενης διαταγής πληρωμής, πλήρη απόδειξη της απαίτησης της αιτούσας κατά των καθ'ων.

Ωστόσο, κατά την κρίση του δικαστηρίου, από την επισκόπηση της σύμβασης στεγαστικού δανείου και των πρόσθετων πράξεων αυτής, που προσκομίστηκαν μετ' επικλήσεως από την αιτούσα και περιλήφθηκαν στην προσβαλλόμενη διαταγή πληρωμής, διαπιστώνεται ότι σε κανένα σημείο τους δεν αποτυπώνεται σχετική δικονομική συμφωνία των συμβαλλομένων μερών (Γ.Ο.Σ.) που θα ανήγαγε τα σχετικά αποσπάσματα των εμπορικών βιβλίων της τράπεζας, σε αποδεικτικό μέσο υπέρ της εκδότριας τράπεζας.

Η καθ'ης, αρνούμενη τη βασιμότητα του άνω λόγου της ανακοπής, υποστηρίζει ότι η σχετική συμφωνία των μερών για την αποδεικτική δύναμη των αποσπασμάτων των εμπορικών της βιβλίων περιλαμβάνεται σε όρο της επίδικης σύμβασης, προς απόδειξη δε του ισχυρισμού της, προσκομίζει αντίγραφο πρόσθετης πράξης της αρχικής σύμβασης, στην οποία (πρόσθετη πράξη), πράγματι, αποτυπώνεται σχετική συμφωνία των διαδίκων για την αποδεικτική δύναμη των αποσπασμάτων.

Ωστόσο, την εν λόγω πρόσθετη πράξη δεν επικαλέστηκε ούτε προσκόμισε η αιτούσα προκειμένου για την έκδοση της διαταγή πληρωμής. Επομένως, επειδή στην αίτηση προς έκδοση διαταγή πληρωμής πρέπει να αναφέρονται και να επισυνάπτονται όλα τα κατά την παράγραφο 3 του άρθρου 626 ΚΠολΔ έγγραφα, από τα οποία αποδεικνύεται η απαίτηση της αιτούσας, τυχόν παραδοχή της αίτησης παρά τη μη αναφορά και μη προσκόμιση των άνω αποδεικτικών εγγράφων, θεμελιώνει λόγο ακυρότητας της εκδοθείσας διαταγής πληρωμής.

Απόσπασμα απόφασης

Από την επισκόπηση των εγγράφων που προσκομίστηκαν από τους διαδίκους πιθανολογήθηκαν τα ακόλουθα: Με την από 21-1-2022 αίτηση της, η νυν καθ'ης ζήτησε την έκδοση διαταγής πληρωμής σε βάρος των νυν αιτούντων, για απαίτηση της δανείστριας τράπεζας «... Α.Ε.» προερχόμενη από την υπ' αριθμ. ./2005 σύμβαση στεγαστικού δανείου και των από 22-1-2010 και από 29-4-2013 πρόσθετων πράξεων αυτής. Επί της άνω αίτησης της, εκδόθηκε η με αριθμό ./2022 Διαταγή Πληρωμής του Δικαστή του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών, η οποία, αφού έλαβε υπόψη τα έγγραφα που επικαλέστηκε και προσκόμισε η αιτούσα, έκανε δεκτή την αίτηση και διέταξε τους καθ'ων (νυν αιτούντες την αναστολή), ευθυνόμενους αλληλεγγύως και εις ολόκληρον, να καταβάλουν στην αιτούσα (νυν καθ'ης η αναστολή) το ποσό των 176.010,88 ευρώ, νομιμοτόκως από την επομένη της επίδοσης της καταγγελίας μέχρι πλήρους εξόφλησης και δικαστικής δαπάνης. Μεταξύ των εγγράφων των αποδεικτικών της απαίτησης της αιτούσας, που μνημονεύονται στην άνω διαταγή πληρωμής, είναι και η με αριθμό ./2005 σύμβαση στεγαστικού δανείου και οι από 22-1-2010 και από 29-4-2013 πρόσθετες πράξεις αυτής, καθώς επίσης και τα ακριβή επικυρωμένα αποσπάσματα από τα μηχανογραφικώς τηρούμενα για λογαριασμό της δικαιούχου εμπορικά βιβλία, που έχουν εκδοθεί από τα εξουσιοδοτημένα πρόσωπα της Τράπεζας, που βεβαιώνουν τη γνησιότητα της εκτύπωσης, τα οποία προσκομίζονται ως σχετικά και αποτελούν, σύμφωνα με το περιεχόμενο τη προσβαλλόμενης διαταγής πληρωμής, πλήρη απόδειξη της απαίτησης της αιτούσας κατά των καθ'ων. Ωστόσο, από την επισκόπηση της με αριθμό ./2005 σύμβασης στεγαστικού δανείου και των από 22-1-2010 και από 29-4-2013 πρόσθετων πράξεων αυτής, που προσκομίστηκαν μετ' επικλήσεως από την αιτούσα και περιλήφθηκαν στην προσβαλλόμενη διαταγή πληρωμής, διαπιστώνεται ότι σε κανένα σημείο τους δεν αποτυπώνεται σχετική δικονομική συμφωνία των συμβαλλομένων μερών (Γ.Ο.Σ.) που θα ανήγαγε τα σχετικά αποσπάσματα των εμπορικών βιβλίων της τράπεζας, σε αποδεικτικό μέσο υπέρ της εκδότριας τράπεζας. Και ναι μεν, η καθ'ης, με το έγγραφο σημείωμα της, αρνούμενη τη βασιμότητα του άνω λόγου της ανακοπής, υποστηρίζει ότι η σχετική συμφωνία των μερών για την αποδεικτική δύναμη των αποσπασμάτων των εμπορικών της βιβλίων περιλαμβάνεται στον όρο 5 της επίδικης σύμβασης. Προς απόδειξη, δε του ισχυρισμού της, προσκομίζει αντίγραφο της από 13-6-2014 πρόσθετης πράξη της υπ' αριθμ. ./2005 αρχικής σύμβασης. Από την επισκόπηση της τελευταίας, προκύπτει ότι, πράγματι, στον όρο 5 αυτής, αποτυπώνεται σχετική συμφωνία των διαδίκων για την αποδεικτική δύναμη των αποσπασμάτων. Πλην όμως, την από 13-6-2014 πρόσθετη πράξη, δεν επικαλέστηκε ούτε προσκόμισε η αιτούσα προκειμένου για την έκδοση της διαταγή πληρωμής. Επομένως, επειδή στην αίτηση προς έκδοση διαταγή πληρωμής πρέπει να αναφέρονται και να επισυνάπτονται όλα τα κατά την παράγραφο 3 του άρθρου 626 ΚΠολΔ έγγραφα, από τα οποία αποδεικνύεται η απαίτηση της αιτούσας, τυχόν δε παραδοχή της αίτησης παρά τη μη αναφορά και μη προσκόμιση των άνω αποδεικτικών εγγράφων, θεμελιώνει λόγο ακυρότητας της εκδοθείσας διαταγής πληρωμής. Με βάση τα παραπάνω, στην προκειμένη περίπτωση, δεν πληρείται η αρχή της έγγραφης απόδειξης της απαίτησης για την οποία εκδόθηκε η άνω διαταγή, πιθανολογούμενου ως βάσιμου και στην ουσία του σχετικού λόγου της ένδικης ανακοπής. Μετά την ευδοκίμηση του άνω λόγου της ένδικης ανακοπής παρέλκει η έρευνα των λοιπών λόγων που αφορούν την ακυρότητα τόσο της προσβαλλόμενης διαταγής όσο και της επιταγής προς πληρωμή, ενόψει του ότι η ακυρότητα της άνω διαταγής πληρωμής συμπαρασύρει σε ακυρότητα και την προσβαλλόμενη επιταγή προς πληρωμή.

Δείτε αναλυτικά την απόφαση στο dsanet.gr

Ο ρατσιστικός λόγος μίσους ως μορφή του ρατσιστικού εγκλήματος

ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΉΜΕΣ / ΠΟΙΝΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

ΓΙΩΡΓΟΣ ΝΟΥΣΚΑΛΗΣ

Ποινικός Κώδικας - Κατ΄ άρθρο Νομολογία, 2η έκδ., 2024
send