logo-print

Aρμοδιότητα δικαστηρίου για την εκδίκαση υπόθεσης που αφορά σε περικοπές συντάξεων (ΜΔΠρΑθ 3158/2019)

10/04/2019

12/04/2019

Με την υπ' αριθμ. 3158/2019 απόφασή του το Μονομελές Πρωτοδικείο Αθηνών έκρινε επί ζητημάτων που αφορούν στην αρμοδιότητα σχετικά με την εκδίκαση της υπόθεσης που αφορά σε περικοπές συντάξεων.

Όπως αναφέρεται στην απόφαση, εφόσον η αγωγή ερείδεται στην καταβολή στους ενάγοντες μειωμένων ποσών συντάξεων, η οποία δεν επήλθε απευθείας από τις διατάξεις των ν. 4093/2012 και ν. 4111/2013, των οποίων την αντισυνταγματικότητα επικαλούνται οι τελευταίοι, πριν δε και ανεξάρτητα από οποιαδήποτε εφαρμογή τους με πράξη της Διοίκησης, ώστε να γεννάται ευθύνη του Δημοσίου προς αποζημίωση, αλλά επήλθε ως επιζήμια συνέπεια από την εφαρμογή των διατάξεων αυτών από τον συνταξιοδοτικό τους φορέα στην ατομική περίπτωση εκάστου συνταξιούχου, αρμόδιο δικαστήριο για την εκδίκαση της υπόθεσης είναι εκείνο, στην περιφέρεια του οποίου εδρεύει η κατά τόπον υπηρεσία του συνταξιοδοτικού φορέα, η οποία προέβη στις περικοπές των ένδικων ποσών, και όχι η κεντρική του υπηρεσία.

Απόσπασμα της απόφασης

2. Επειδή, στο άρθρο 7 του Κώδικα Διοικητικής Δικονομίας (που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του ν. 2717/1999, Α΄ 97), ορίζεται ότι: «1. Αρμόδιο στον πρώτο, ή πρώτο και τελευταίο, βαθμό είναι το δικαστήριο στην περιφέρεια του οποίου εδρεύει η αρχή από πράξη, παράλειψη ή υλική ενέργεια οργάνου της οποίας δημιουργήθηκε η διαφορά. … 3. Αν πρόκειται για αγωγή προς επιδίωξη αξίωσης που ερείδεται σε πράξεις, παραλείψεις ή υλικές ενέργειες οργάνων περισσοτέρων αρχών, η αρμοδιότητα καθορίζεται από την έδρα οποιασδήποτε από τις αρχές αυτές, κατ’ επιλογήν του ενάγοντος.», στο άρθρο 12 ορίζεται ότι: «1. Το δικαστήριο εξετάζει και αυτεπαγγέλτως τη δικαιοδοσία και την αρμοδιότητά του. 2. Αν το δικαστήριο διαπιστώσει ότι η υπόθεση υπάγεται …. ή σε άλλο τακτικό διοικητικό δικαστήριο, παραπέμπει το ένδικο βοήθημα ή μέσο στο αρμόδιο δικαστήριο. Στην περίπτωση της παραπομπής, η απόφαση είναι υποχρεωτική για το ισόβαθμο ή κατώτερο δικαστήριο.». Περαιτέρω, στο άρθρο 71 ορίζεται ότι: «1. Αγωγή μπορεί να ασκήσει εκείνος ο οποίος έχει, κατά του Δημοσίου ή άλλου νομικού προσώπου δημοσίου δικαίου, χρηματική αξίωση από έννομη σχέση δημοσίου δικαίου» και στο άρθρο 72 ορίζεται ότι: «Η αγωγή ασκείται κατά του Δημοσίου ή του νομικού προσώπου δημοσίου δικαίου, που είναι υπόχρεο προς ικανοποίηση της κατά την παρ. 1 του προηγούμενου άρθρου αξίωσης».

4. Επειδή, εν προκειμένω, η υπό κρίση αγωγή, όπως αναπτύσσεται με το από 12.6.2018 παραδεκτώς κατατεθέν υπόμνημα των εναγόντων, έχει ως αντικείμενο την αξίωση για αποκατάσταση της ζημίας που υπέστησαν οι ενάγοντες από τις περιγραφόμενες στο δικόγραφο ζημιογόνες υλικές ενέργειες και, συγκεκριμένα, από την παρακράτηση από τις συντάξεις τους των περικοπών και καταργηθέντων δώρων εορτών και αδείας και προσαύξησης στα δώρα του επιδόματος απολύτου αναπηρίας, ένεκα της εφαρμογής από το συνταξιοδοτικό τους φορέα των ζημιογόνων ρυθμίσεων του ν. 4093/2012 και του ν. 4111/2013. Στην περίπτωσή τους, όπως επικαλούνται, προκύπτει ευθύνη των οργάνων του ΙΚΑ, κατά τα άρθρα 105 και 106 του ΕισΝΑΚ, ως υπόχρεου για την καταβολή των ένδικων παροχών, οι οποίες, όπως ισχυρίζονται, μη νόμιμα και κατά παράβαση διαφόρων συνταγματικών και υπέρτερης τυπικής ισχύος διατάξεων, δεν τους καταβλήθηκαν. Ενόψει αυτών, εφόσον η αγωγή ερείδεται στην καταβολή στους ενάγοντες μειωμένων ποσών συντάξεων, η οποία δεν επήλθε απευθείας από τις ανωτέρω νομοθετικές διατάξεις, των οποίων την αντισυνταγματικότητα επικαλούνται οι τελευταίοι, πριν δε και ανεξάρτητα από οποιαδήποτε εφαρμογή τους με πράξη της Διοίκησης, ώστε να γεννάται ευθύνη του Δημοσίου προς αποζημίωση, αλλά επήλθε ως επιζήμια συνέπεια από την εφαρμογή των διατάξεων αυτών από το πρώτο εναγόμενο στην ατομική περίπτωση έκαστου συνταξιούχου (βλ. ΣτΕ 734/2016 σκ. 10, 3901/2013 σκ. 4, 450/2013 σκ. 6, 2773/2010 σκ. 5, 1038/2006 7μ. σκ. 3 κ.α.), αρμόδιο δικαστήριο για την εκδίκαση της υπόθεσης είναι εκείνο, στην περιφέρεια του οποίου εδρεύει η κατά τόπον υπηρεσία του συνταξιοδοτικού φορέα, η οποία προέβη στις περικοπές των ένδικων ποσών, και όχι η κεντρική του υπηρεσία, όπως αβασίμως προβάλλουν οι ενάγοντες με το από 12.6.2018 παραδεκτώς κατατεθέν υπόμνημά τους.

Δείτε αναλυτικά την απόφαση στο dsanet.gr