logo-print

Αξιολόγηση και στοχοθεσία στον δημόσιο τομέα: Δημοσιεύθηκε η ΥΑ για τα προσωπικά δεδομένα

Με την Υπουργική Απόφαση ρυθμίζονται τα ζητήματα σχετικά με την προστασία προσωπικών δεδομένων σύμφωνα με την εξουσιοδότηση του άρθρου 62 Ν.4940/2022

27/03/2024

27/03/2024

Δίκαιο πληροφορικής - E έκδοση
Το δίκαιο της ψηφιακής οικονομίας

ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΔΙΚΑΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΉΣ ΚΑΙ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΉΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ & ΔΙΚΑΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΕΙΔΙΚΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΙΓΓΛΕΖΑΚΗΣ

​Δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (τ.Β’ 1804/22-3-2024) η υπ’ αριθμ. 5760/20-3-2024 υπουργική απόφαση της Υφυπουργού Εσωτερικών για τον καθορισμό ζητημάτων σχετικά με την προστασία προσωπικών δεδομένων στο πλαίσιο των διαδικασιών στοχοθεσίας και αξιολόγησης.

Η έκδοση της υπουργικής απόφασης προβλέπεται από το άρθρο 62 του Ν.4940/2022, σύμφωνα με το οποίο, με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών καθορίζονται: […] στ. τα ζητήματα σχετικά με την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα στο πλαίσιο των διαδικασιών στοχοθεσίας και αξιολόγησης, όπως ιδίως ο υπεύθυνος επεξεργασίας για τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, που καταχωρίζονται στην πλατφόρμα ηλεκτρονικής διεξαγωγής της διαδικασίας αξιολόγησης, τα απαιτούμενα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα για την ασφάλεια των δεδομένων και οι διαδικασίες κοινοποίησης δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα στους φορείς που συμμετέχουν στις διαδικασίες στοχοθεσίας και αξιολόγησης.

Διαβάστε επίσης: Παράνομη διαβίβαση προσωπικών δεδομένων στο πλαίσιο διαδικασίας αξιολόγησης δημοσίου υπαλλήλου

Το άρθρο 1 της ΥΑ, αναφορικά με το αντικείμενο αυτής, προβλέπει ότι:

"Με την παρούσα απόφαση καθορίζονται τα ζητήματα που αφορούν στην προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που τηρούνται στην ηλεκτρονική εφαρμογή και βάση δεδομένων της διαδικασίας αξιολόγησης και στοχοθεσίας στο πλαίσιο των διαδικασιών στοχοθεσίας και αξιολόγησης του Μέρους Β’ του ν. 4940/2022 (Α’ 112).

Ειδικότερα καθορίζονται:

α) οι ρόλοι και οι αρμοδιότητες των φορέων και οργάνων που εμπλέκονται στη διαδικασία της Αξιολόγησης,

β) ο υπεύθυνος επεξεργασίας καθώς και οι εκτελούντες την επεξεργασία για τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, που καταχωρίζονται στην εφαρμογή ηλεκτρονικής διεξαγωγής της διαδικασίας αξιολόγησης με την έννοια του Κανονισμού (ΕΕ) υπ’ αρ. 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 27ης Απριλίου 2016, για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών και την κατάργηση της οδηγίας 95/46/ΕΚ (εφεξής: «ο Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων»),

γ) οι χρήστες των δεδομένων,

δ) τα δεδομένα που τηρούνται και τυγχάνουν επεξεργασίας και χαρακτηρίζονται ως προσωπικά δεδομένα με την έννοια του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία Δεδομένων ή μη,

ε) τα θέματα της απαραίτητης διαλειτουργικότητας της πλατφόρμας με άλλα πληροφοριακά συστήματα,

στ) ο σκοπός της επεξεργασίας των δεδομένων,

ζ) ο χρόνος τήρησης των δεδομένων και

η) τα απαιτούμενα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα για την ασφάλεια των δεδομένων".

Η υπουργική απόφαση είναι διαθέσιμη εδώ.

Μεσιτεία Ακινήτων - Δημοσιεύματα ΕπΑΚ Νο 5
Η φορολογική ενημερότητα

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ​

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΤΣΟΣ

send