logo-print

Αυστηρές ρυθμίσεις για τα πολιτικά drones προτείνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή

Το εφαρμοστέο δίκαιο ως προς τις έννομες συνέπειες των δικαστικών αποφάσεων - Μελέτες ΕΡΜΕΚ Νο 11
Δικαιοδοσία και Εκτέλεση επί διασυνοριακών ευρπωαϊκών οικογενειακών διαφορών

ΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΔΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΔΙΕΘΝΕΣ ΔΙΚΑΙΟ ΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρότεινε σήμερα νέα αυστηρά πρότυπα για τη ρύθμιση της χρήσης των πολιτικών μη επανδρωμένων αεροσκαφών (τηλεκατευθυνόμενα αεροπορικά συστήματα RPAS).

Τα νέα πρότυπα θα καλύπτουν την ασφάλεια, τον σεβασμό της ιδιωτικής ζωής, την προστασία των δεδομένων, την ασφάλιση και την ευθύνη.

Σκοπός είναι να γίνει η ευρωπαϊκή βιομηχανία πρωτοπόρος στην παγκόσμια αγορά της νέας αυτής τεχνολογίας, και συγχρόνως να εξασφαλιστούν όλες οι αναγκαίες εγγυήσεις ασφάλειας.

Τα πολιτικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη χρησιμοποιούνται ολοένα και περισσότερο στην Ευρώπη, σε χώρες όπως η Σουηδία, η Γαλλία και το Ηνωμένο Βασίλειο, και σε διάφορους τομείς.

Διέπονται όμως από ένα κατακερματισμένο κανονιστικό πλαίσιο. Παρόλο που εφαρμόζονται βασικοί εθνικοί κανόνες ασφαλείας, αυτοί διαφέρουν ανάμεσα στις χώρες της ΕΕ, ενώ ορισμένες βασικές εγγυήσεις ασφάλειας δεν αντιμετωπίζονται με συνεκτικό τρόπο.

Η τεχνολογία των πολιτικών μη επανδρωμένων αεροσκαφών εξελίσσεται συνεχώς και υπάρχει δυνατότητα σημαντικής ανάπτυξης και δημιουργίας θέσεων εργασίας. Σύμφωνα με ορισμένες εκτιμήσεις, τα επόμενα 10 χρόνια η τεχνολογία αυτή θα αντιστοιχεί στο 10% της αγοράς αεροπορικών μεταφορών, που αντιπροσωπεύει 15 δισ. ευρώ ετησίως.

«Σήμερα είναι η πλέον κατάλληλη στιγμή για να λάβουμε σχετικά μέτρα, και μάλιστα σε ευρωπαϊκό επίπεδο, επειδή τα τηλεκατευθυνόμενα αεροσκάφη, σχεδόν εξ ορισμού, θα διασχίζουν τα σύνορα, ενώ η σχετική βιομηχανία θα βρίσκεται ακόμη στα σπάργανα. Έχουμε τώρα την ευκαιρία να θεσπίσουμε ένα ενιαίο σύνολο κανόνων τους οποίους θα εφαρμόζουν όλοι, όπως κάνουμε και για τα μεγαλύτερα αεροσκάφη», σημείωσε ο αντιπρόεδρος της Επιτροπής και επίτροπος Μεταφορών Σίιμ Κάλας.

Τομείς που καλύπτουν τα νέα πρότυπα

Αυστηροί πανευρωπαϊκοί κανόνες για τις εξουσιοδοτήσεις ασφάλειας

Η ασφάλεια είναι η πρώτη προτεραιότητα της πολιτικής της ΕΕ στον τομέα της αεροπορίας. Τα πρότυπα της ΕΕ θα βασίζονται στην αρχή ότι τα πολιτικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη πρέπει να παρέχουν ισοδύναμο επίπεδο ασφάλειας με εκείνο των επανδρωμένων αεροσκαφών. Ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Ασφάλειας της Αεροπορίας (EASA) θα αρχίσει να καταρτίζει ειδικά πανευρωπαϊκά πρότυπα για τα τηλεκατευθυνόμενα αεροσκάφη.

Αυστηροί έλεγχοι για τον σεβασμό της ιδιωτικής ζωής και την προστασία των δεδομένων

Τα δεδομένα που συλλέγονται από τηλεκατευθυνόμενα αεροσκάφη πρέπει να συμμορφώνονται με τους ισχύοντες κανόνες για την προστασία των δεδομένων. Οι δε αρχές προστασίας των δεδομένων πρέπει να παρακολουθούν τη μετέπειτα συλλογή και επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων. Η Επιτροπή θα εξετάσει τρόπους πλήρους εφαρμογής των κανόνων προστασίας των δεδομένων στα τηλεκατευθυνόμενα αεροσκάφη και θα προτείνει αλλαγές ή συγκεκριμένες κατευθύνσεις, όπου αυτό χρειάζεται.

Αυστηροί έλεγχοι για την εγγύηση της ασφάλειας

Τα πολιτικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη, όπως και τα άλλα αεροσκάφη, μπορεί να χρησιμοποιηθούν για παράνομες ενέργειες και να αποτελέσουν απειλή για την ασφάλεια. Ο EASA θα καταρτίσει τις αναγκαίες απαιτήσεις ασφάλειας, ιδίως όσον αφορά την προστασία της ροής πληροφοριών, και στη συνέχεια θα προτείνει συγκεκριμένες νομικές υποχρεώσεις για όλους τους εμπλεκόμενους συντελεστές (π.χ. τους υπεύθυνους για τη διαχείριση της εναέριας κυκλοφορίας, τον φορέα εκμετάλλευσης, τους φορείς παροχής τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών), τις οποίες πρέπει να επιβάλλουν εθνικές αρχές.

Σαφές πλαίσιο για την αστική ευθύνη και ασφάλεια

Το τρέχον καθεστώς ασφάλισης αστικής ευθύνης ισχύει κυρίως για επανδρωμένα αεροσκάφη, των οποίων η μάζα (από 500kg και άνω) καθορίζει το ελάχιστο ποσό ασφάλισης. Η Επιτροπή θα αξιολογήσει την ανάγκη τροποποίησης των ισχυόντων κανόνων ώστε να ληφθούν υπόψη οι ιδιαιτερότητες των τηλεκατευθυνόμενων αεροσκαφών.

Προώθηση Ε&Α και στήριξη της νέας βιομηχανίας

Η Επιτροπή θα προωθήσει τις δραστηριότητες Ε&Α, ειδικότερα τα ευρωπαϊκά κονδύλια Ε&Α που διαχειρίζεται η κοινή επιχείρηση SESAR (Ενιαίος Ευρωπαϊκός Ουρανός) ώστε να επισπευσθεί η ανάπτυξη πολλά υποσχόμενων τεχνολογιών χάρη στις οποίες θα ενταχθούν τα τηλεκατευθυνόμενα αεροπορικά συστήματα στον ευρωπαϊκό εναέριο χώρο. ΜΜΕ και νεοφυείς επιχειρήσεις του τομέα θα λάβουν στήριξη για την ανάπτυξη κατάλληλων τεχνολογιών (προγράμματα «Ορίζοντας 2020» και COSME)

Ποια είναι τα επόμενα βήματα;

Μέσα στο 2014 η Επιτροπή θα αξιολογήσει διεξοδικά τις επιπτώσεις για να εξετάσει τα διάφορα προβλήματα και να καταλήξει στις καλύτερες επιλογές για την επίλυσή τους. Μετά την αξιολόγηση αυτή, μπορεί να ακολουθήσει νομοθετική πρόταση, που θα υποβληθεί για έγκριση από τα κράτη μέλη και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.

Επιπλέον, ο EASA να μπορεί να αρχίσει αμέσως να καταρτίζει τα αναγκαία πρότυπα ασφαλείας. Άλλα μέτρα μπορεί να συμπεριλάβουν υποστηρικτικές δράσεις στο πλαίσιο των υφιστάμενων προγραμμάτων της ΕΕ, όπως το SESAR, το πρόγραμμα «Ορίζοντας 2020» και το COSME.

Όλες αυτές οι προσπάθειες αποσκοπούν στην επίτευξη του διακηρυγμένου στόχου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου τον Δεκέμβριο του 2013 για τη διασφάλιση της προοδευτικής ένταξης των RPAS στον εναέριο χώρο από το 2016.

Πηγή: europa.eu

Ανταλλάξιμα κτήματα -Δημοσιεύματα ΕπΑκ Νο 3

ΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ

Επίτομο Εργατικό Δίκαιο

ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΖΕΡΔΕΛΗΣ / ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΟΥΛΑΣ

send