logo-print

Αυτές είναι οι τελικές ρυθμίσεις για το επάγγελμα του διαχειριστή αφερεγγυότητας (Π.Δ. 133/2016)

Πτώχευση: Από 1.1.2017 οι αρμοδιότητες του συνδίκου, του μεσολαβητή, του ειδικού εντολοδόχου και του ειδικού εκκαθαριστή ασκούνται από τον διαχειριστή αφερεγγυότητας - Ποιος μπορεί να γίνει "διαχειριστής αφερεγγυότητας";

04/01/2017

16/11/2017

Προστασία της βιοποικιλότητας στο Άγιο Όρος

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΕΙΔΙΚΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΔΙΚΑΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΜΕΛΙΣΣΑΣ

Πλωτά Αιολικά Πάρκα

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ - ΔΙΚΑΙΟ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΜΕΛΙΣΣΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ

Με ένα σημαντικό Προεδρικό Διάταγμα έκλεισε η νομοθετική διαδικασία για το 2016, καθώς στις 30 Δεκεμβρίου εξεδόθη το Π.Δ. 133/2016 για τη ρύθμιση του επαγγέλματος του διαχειριστή αφερεγγυότητας.

Υπενθυμίζεται ότι από 1.1.2017 (παρ. 22 της υποπαραγράφου Γ3 του άρθρου 2 του N. 4336/2015, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 51 του Ν. 4423/2016), οι αρμοδιότητες που προβλέπονται στον Πτωχευτικό Κώδικα ως αρμοδιότητες του συνδίκου, του μεσολαβητή, του ειδικού εντολοδόχου και του ειδικού εκκαθαριστή ασκούνται από τον διαχειριστή αφερεγγυότητας. Ως διαχειριστής αφερεγγυότητας διορίζεται πλέον φυσικό πρόσωπο εγγεγραμμένο σε μητρώο που τηρείται στο Υπουργείο Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων.

Με το Προεδρικό Διάταγμα, το οποίο εξεδόθη δυνάμει του ως άνω άρθρου, καθορίζονται οι τυπικές και ουσιαστικές προϋποθέσεις άσκησης του επαγγέλματος του διαχειριστή αφερεγγυότητας, τα επαγγελματικά προσόντα που απαιτούνται για την πρόσβαση στο επάγγελμα, ο τρόπος οργάνωσης του επαγγέλματος, ο διορισμός και η παύση του διαχειριστή, η εποπτεία του, οι επιμέρους αρμοδιότητές του σε σχέση με τις προβλεπόμενες διαδικασίες του Πτωχευτικού Κώδικα καθώς και τα ζητήματα της ευθύνης και τις κυρώσεις από τη μη άσκησή τους.

Παράλληλα, με το Προεδρικό Διάταγμα καθορίζονται, μεταξύ άλλων, η σύνθεση της Επιτροπής Διαχείρισης Αφερεγγυότητας και της Επιτροπής Εξετάσεων, η διαδικασία των εξετάσεων, τα εξεταζόμενα αντικείμενα, ο χρόνος πραγματοποίησής του και θέματα σχετικά με τη λειτουργία της Επιτροπής Εξετάσεων.

Ποιος μπορεί να γίνει "διαχειριστής αφερεγγυότητας";

Σύμφωνα με το Π.Δ., διαχειριστής αφερεγγυότητας δύναται να διορισθεί φυσικό πρόσωπο υπό την προϋπόθεση ότι κατέχει ισχύουσα άδεια, η οποία χορηγείται από την αρμόδια αρχή εφόσον ο υποψήφιος επιτύχει στις εξετάσεις που προβλέπονται στο άρθρο 6.

Προϋπόθεση συμμετοχής στις εξετάσεις είναι η επί πενταετία τουλάχιστον άσκηση του δικηγορικού επαγγέλματος ή αυτού του νόμιμου ελεγκτή ή λογιστή φοροτεχνικού Α’ τάξεως.

Απαγορεύεται η χορήγηση άδειας διαχειριστή αφερεγγυότητας σε πρόσωπο που:

α) Είναι διοικητικός υπάλληλος του δημοσίου και των νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου ή υπάλληλος των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης οιουδήποτε βαθμού,

β) έχει καταδικασθεί αμετάκλητα για οποιοδήποτε κακούργημα ή για τα πλημμελήματα κατά της ιδιοκτησίας, των περιουσιακών δικαιωμάτων, της παραβίασης απορρήτων, σχετικά με την υπηρεσία, την απονομή της δικαιοσύνης, περί τα υπομνήματα και το νόμισμα καθώς και της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και χρηματοδότησης της τρομοκρατίας, της φοροδιαφυγής, των άρθρων 29 και 30 του ν. 3340/2005 και του άρθρου 44 του ν. 3959/2011,

γ) έχει στερηθεί των πολιτικών δικαιωμάτων του ή 

δ) έχει τεθεί σε δικαστική συμπαράσταση, πλήρη ή μερική, κατά τo άρθρο 1676 του Αστικού Κώδικα.

Το Προεδρικό Διάταγμα περιλαμβάνει επίσης μεταβατικές ρυθμίσεις σχετικά με τις εκκρεμείς, κατά το χρόνο ενάρξεως ισχύος του, διαδικασίες.

Σύμφωνα με τις διατάξεις αυτές, για τις διαδικασίες αφερεγγυότητας που αρχίζουν μετά την έναρξη λειτουργίας του μητρώου του άρθρου 8, τα καθήκοντα της περίπτωσης στ’ του άρθρου 2 θα ασκούνται από διαχειριστή αφερεγγυότητας, σύμφωνα με τις διατάξεις του νέου διατάγματος.

Για τις διαδικασίες αφερεγγυότητας που αρχίζουν από τη θέση του παρόντος σε ισχύ, σύμφωνα με το άρθρο 29, και έως την έναρξη λειτουργίας του μητρώου του άρθρου 8, τα καθήκοντα της περίπτωσης στ’ του άρθρου 2 θα ασκούνται σύμφωνα με τις οικείες διατάξεις του Πτωχευτικού Κώδικα.

Μέχρι την έναρξη λειτουργίας του μητρώου, πρόσωπα που είχαν αναλάβει καθήκοντα τα οποία υπό τις διατάξεις του παρόντος ανατίθενται σε διαχειριστή αφερεγγυότητας, συνεχίζουν να ασκούν τα καθήκοντά τους έως την περάτωση των σχετικών διαδικασιών ή έως την απαλλαγή τους από τα καθήκοντά τους, έστω κι εάν δεν έχουν αδειοδοτηθεί να ενεργούν ως διαχειριστές αφερεγγυότητας δυνάμει των διατάξεων του νέου διατάγματος.

Δείτε αναλυτικά το Προεδρικό Διάταγμα 133/2016 εδώ.

Ανταλλάξιμα κτήματα -Δημοσιεύματα ΕπΑκ Νο 3

ΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ

Γενικές Αρχές Αστικού Δικαίου

ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΠΥΡΙΔΑΚΗΣ

ΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ