logo-print

Bodycams: Πρόστιμο 1.500.000 ευρώ στις Αστικές Συγκοινωνίες Στοκχόλμης για τη χρήση από ελεγκτές

Καταρχήν νόμιμη την τοποθέτηση καμερών στις στολές των ελεγκτών, αλλά με σημαντικές ενστάσεις ως προς την αναλογικότητα και την απαιτούμενη ενημέρωση προς τους επιβάτες

Black Friday Books
Black Friday Books

Διοικητικό πρόστιμο ύψους 1.570.000 ευρώ (16 εκ. κορώνες) επέβαλε η Σουηδική Αρχή Προστασίας Δεδομένων (ΙΜΥ) στις Αστικές Συγκοινωνίες Στοκχόλμης (SL) για τον εξοπλισμό των ελεγκτών της με φορητές κάμερες στη στολή τους.

Οι κάμερες χρησιμοποιούνταν σε όλα τα μέσα συγκοινωνίας, από όλους τους ελεγκτές, για τρεις σκοπούς:

Α. για την προστασία των ελεγκτών από απειλές (πρόληψη απειλητικών καταστάσεων),

Β. για την καταγραφή παρανόμων πράξεων (τεκμηρίωση περιστατικών),

Γ. για την ταυτοποίηση των προσώπων, σε βάρος των οποίων ο ελεγκτής έκοβε πρόστιμο λόγω επιβίβασης χωρίς εισιτήριο. Ο τρίτος αυτός σκοπός δικαιολογήθηκε από την εταιρεία λόγω των υψηλών ποσοστών ψευδών ή ανακριβών στοιχείων που δηλώνονται στους ελεγκτές.

Διαβάστε επίσης: Είναι νόμιμη η χρήση κάμερας ενσωματωμένης στη στολή από αστυνομικό στην Ελλάδα;

Οι κάμερες κατέγραφαν αυτόματα εικόνα και ήχο, τα οποία διαγράφονταν μετά από 1 λεπτό, εκτός εάν ο ελεγκτής πατούσε το πλήκτρο της εγγραφής.

Η Αρχή διέκρινε μεταξύ των τριών ως άνω σκοπών και επέβαλε διοικητικό πρόστιμο 16 εκατομμυρίων κορωνών, ως εξής:

- Πρόστιμο 4.000.000 κορώνες επιβλήθηκε στην SL για παραβίαση των άρθρων 6 παρ. 1στ, και 5 παρ.1α και γ ΓΚΠΔ, ως προς τους σκοπούς Α και Β: Κατά τη σουηδική αρχή, η επεξεργασία θα ήταν νόμιμη, εάν η αυτόματη αποθήκευση διαρκούσε το πολύ μέχρι 15 δευτερόλεπτα.

- Πρόστιμο 8.000.000 κορώνες επιβλήθηκε για την παραβίαση των ίδιων διατάξεων, ως προς τον σκοπό Γ: Κατά την Αρχή, για τον σκοπό αυτό δεν ήταν αναγκαία η καταγραφή εικόνας και ήχου, καθώς θα αρκούσε η λήψη μιας φωτογραφίας.

- Πρόστιμο 4.000.000 κορώνες επιβλήθηκε για την παραβίαση του άρθρου 13 ΓΚΠΔ: Η ενημέρωση που παρείχετο ήταν πλημμελής, με σημαντικότερη πλημμέλεια τη μη ειδική ενημέρωση των επιβατών πως οι κάμερες καταγράφουν και ήχο.

Η Αρχή ενήργησε αυτεπαγγέλτως, μετά από σχετικά δημοσιεύματα για τη διάθεση καμερών στους ελεγκτές.

Επισημαίνεται ότι η Εταιρεία, η οποία είχε πραγματοποιήσει DPIA για την επεξεργασία, ήταν τόσο βέβαιη για τη νομιμότητα του εγχειρήματος, ώστε προχώρησε στη μετάβαση από το πειραματικό στάδιο της περιορισμένης χρήσης στο μετρό, στην πλήρη ανάπτυξη σε όλα τα μέσα, κατά τη διάρκεια του ελέγχου της από την Αρχή.

Όπως αναφέρεται στο σχετικό δελτίου τύπου στην αγγλική γλώσσα:

Η IMY διερεύνησε τη χρήση σωματικών καμερών από την SL. Η SL, η οποία διαχειρίζεται τις δημόσιες συγκοινωνίες στη Στοκχόλμη, έχει εξοπλίσει τους ελεγκτές εισιτηρίων με κάμερες που φέρουν στη στολή τους. Σκοπός των καμερών είναι η πρόληψη απειλητικών καταστάσεων, η τεκμηρίωση περιστατικών που έχουν συμβεί και η διασφάλιση ότι το σωστό άτομο θα τιμωρηθεί με πρόστιμο, επειδή ταξίδεψε με τα μέσα μαζικής μεταφοράς χωρίς έγκυρο εισιτήριο.

Οι κάμερες των ελεγκτών καταγράφουν αυτόματα εικόνα και ήχο, που αποθηκεύονται για ένα λεπτό, μετά το οποίο το υλικό διαγράφεται, εκτός εάν ο ελεγκτής πατήσει το κουμπί εγγραφής της κάμερας. Οι ελεγκτές έχουν την εντολή να φέρουν την κάμερα καθ' όλη τη διάρκεια της εργασίας τους, με αποτέλεσμα να είναι σε θέση δυνητικώς να βιντεοσκοπήσουν οποιονδήποτε επιβάτη περάσει από μπροστά τους.

Η IMY δηλώνει ότι η τεχνολογία των body cameras μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την πρόληψη και καταγραφή απειλητικών καταστάσεων, ωστόσο. ο χρόνος της προεγγραφής πρέπει να μειωθεί σε 15 δευτερόλεπτα το ανώτερο. Παράλληλα, η Αρχή δεν θεωρεί ότι η τεχνολογία αυτή είναι αναλογική προς τον σκοπό της επιβεβαίωσης της ταυτότητας των επιβατών χωρίς εισιτήριο, εισιτήριο, όπου σε αντίθεση με την προηγούμενη περίπτωση, ο σκοπός θα μπορούσε να επιτευχθεί από τη λήψη φωτογραφιών και χωρίς την καταγραφή ήχου.

Η ΙΜΥ επικρίνει επίσης το γεγονός ότι η SL δεν ενημέρωσε επαρκώς για την παρακολούθηση με κάμερες, ειδικά ως προς το ότι, εκτός από την εικόνα, καταγράφεται και ήχος.

Το γεγονός της μη ενημέρωσης επί των ηχογραφήσεων είναι σημαντικό, καθώς οι άνθρωποι που χρησιμοποιούν τα μέσα μαζικής μεταφοράς στη Στοκχόλμη δεν μπορούν εύλογα να αναμένουν ότι οι συνομιλίες τους θα καταγράφονται.

Black Friday Online
Black Friday Online
send