logo-print

Covid App: Και τα στοιχεία ταυτοποίησης θα μπορούν να αποθηκεύουν οι χρήστες σε ηλεκτρονική εφαρμογή

Οι χρήστες θα μπορούν να αποθηκεύουν σε ειδική ηλεκτρονική εφαρμογή τα στοιχεία που απαιτούνται για την ταυτοποίησή τους κατά τον έλεγχο των πιστοποιητικών ή βεβαιώσεων για τον Covid-19

23/12/2021

27/12/2021

Το δίκαιο της απόδειξης στις διοικητικές διαφορές ουσίας (XXII & 327)

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΉ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΒΑΡΒΑΡΑ ΜΠΟΥΚΟΥΒΑΛΑ

Φορολογικός Πολυκώδικας - Σεπτέμβριος 2022

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΠΑΡΜΠΑΣ

ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΜΑΥΡΙΔΗΣ

 

Τη δυνατότητα να αποθηκεύουν σε ειδική ηλεκτρονική εφαρμογή τα στοιχεία που απαιτούνται για την ταυτοποίησή τους κατά τον έλεγχο των πιστοποιητικών ή βεβαιώσεων για τον Covid-19 θα έχουν οι χρήστες.

Όπως αναφέρεται στη διάταξη που περιλαμβάνεται στη σε τροπολογία που κατατέθηκε στη Βουλή, η άντληση των στοιχείων γίνεται από το Μητρώο Δελτίων Αστυνομικών Ταυτοτήτων ή το Μητρώο Διαβατηρίων της Ελληνικής Αστυνομίας.

Ειδικότερα, σύμφωνα με την αιτιολογική έκθεση, με την προτεινόμενη διάταξη ρυθμίζεται η λειτουργία ειδικής ηλεκτρονικής εφαρμογής για κινητές συσκευές (mobile application) μέσω της οποίας κάθε φυσικό πρόσωπο δύναται να αποθηκεύει στην ίδια την κινητή συσκευή:

α) πιστοποιητικά ή βεβαιώσεις εμβολιασμού, διαγνωστικού ελέγχου ή νόσησης από τον κορωνοίό COVID-19, προς τον σκοπό του ελέγχου της εγκυρότητας, της γνησιότητας και της ακεραιότητας αυτών διά της σάρωσης του σχετικού κωδικού QR και

β) τα στοιχεία που απαιτούνται για την ταυτοποίηση του, προς τον σκοπό εφαρμογής των μέτρων αντιμετώπισης της διασποράς του κορωνοίού COVID-19, όπως αυτά εξειδικεύονται στην κοινή υπουργική απόφαση της παρ. 1 του άρθρου τεσσαρακοστού τετάρτου της από 1.5.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου, η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του ν. 4690/2020 (Α' 104).

Αναλυτικά η διάταξη προβλέπει:

1. Για την ορθή εφαρμογή των μέτρων που λαμβάνονται δυνάμει της κοινής απόφασης της παρ. 1 του άρθρου τεσσαρακοστού τετάρτου της από 1.5.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α' 90), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του ν. 4690/2020 (Α' 104) και για όσο χρονικό διάστημα εξακολουθεί να υφίσταται άμεσος κίνδυνος δημόσιας υγείας από τη διασπορά του κορωνοϊού COVID-19, η απουσία του οποίου διαπιστώνεται με απόφαση του Υπουργού Υγείας, κάθε φυσικό πρόσωπο δύναται, μέσω ειδικής ηλεκτρονικής εφαρμογής για κινητές συσκευές (mobile application): α) να αποθηκεύει πιστοποιητικά ή βεβαιώσεις εμβολιασμού, διαγνωστικού ελέγχου ή νόσησης από τον κορωνοϊό COV1D-19, προς τον σκοπό του ελέγχου της εγκυρότητας, της γνησιότητας και της ακεραιότητας αυτών διά της σάρωσης του σχετικού κωδικού QR και β) να αποθηκεύει τα στοιχεία που απαιτούνται για την ταυτοποίησή του κατά τον έλεγχο των ως άνω πιστοποιητικών ή βεβαιώσεων. Η αποθήκευση των ως άνω δεδομένων διενεργείται στην κινητή συσκευή του φυσικού προσώπου.

2. Για τον σκοπό της ταυτοποίησης του φυσικού προσώπου κατά τον έλεγχο των πιστοποιητικών ή βεβαιώσεων της παρ. 1, στην ηλεκτρονική εφαρμογή δύνανται να εμφανίζονται και να τηρούνται τα εξής στοιχεία:

α) το ονοματεπώνυμο,

β) η ημερομηνία γέννησης και

γ) η φωτογραφία του αστυνομικού δελτίου ταυτότητας (Α.Δ.Τ.) ή του διαβατηρίου του φυσικού προσώπου, σε ψηφιακή μορφή.

Η άντληση των ανωτέρω στοιχείων γίνεται, κατόπιν αυθεντικοποίησης του φυσικού προσώπου σύμφωνα με το άρθρο 24 του ν. 4727/2020 (Α' 184) και με τη χρήση δεύτερου παράγοντα αυθεντικοποίησης, από το Μητρώο Δελτίων Αστυνομικών Ταυτοτήτων ή το Μητρώο Διαβατηρίων της Ελληνικής Αστυνομίας, κατά περίπτωση, μέσω του Κέντρου Διαλειτουργικότητας της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης, σύμφωνα με τα άρθρα 47 του ν. 4623/2019 (Α' 134) και 84 του ν. 4727/2020. Τα ανωτέρω αντλούμενα στοιχεία εμφανίζονται σε ξεχωριστό πεδίο της εφαρμογής, το οποίο φέρει τον μοναδικό αναγνωριστικό αριθμό επαλήθευσης της παρ. 3 του άρθρου 27 του ν. 4727/2020. Η επίδειξη των ανωτέρω στοιχείων ταυτοποίησης του φυσικού προσώπου ισοδυναμεί με επίδειξη ταυτοποιητικού εγγράφου στα πρόσωπα που είναι κατά νόμο επιφορτισμένα με τον έλεγχο της τήρησης των μέτρων της κοινής απόφασης της παρ. 1 και χωρίς να διενεργείται καμία περαιτέρω επαλήθευση του ταυτοποιητικού εγγράφου. Μόνο τα αρμόδια κρατικά όργανα δύναται να κάνουν χρήση της διαδικασίας επαλήθευσης του ταυτοποιητικού εγγράφου.

3. Ειδικά για τους ανηλίκους, οι γονείς ή τα φυσικά πρόσωπα που ασκούν την επιμέλειά τους, πλην των πιστοποιητικών ή βεβαιώσεων της παρ. 1, δύνανται: α) να αποθηκεύουν στην ηλεκτρονική εφαρμογή τη δήλωση του αρνητικού αποτελέσματος της αυτοδιαγνωστικής δοκιμασίας ελέγχου της νόσησης από κορωνοϊό COVID-19 (self - test) του ανηλίκου ή β) να εκδίδουν νέα δήλωση μέσω της εφαρμογής, μια λογαριασμό του ανηλίκου, και να την αποθηκεύουν στην κινητή συσκευή.

4. Το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης ορίζεται ως υπεύθυνος επεξεργασίας, κατά την έννοια της παρ. 7 του άρθρου 4 του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 (1 119) (Γενικού Κανονισμού για την Προστασία Δεδομένων - Γ.Κ.Π.Δ.), για τη λειτουργία της εφαρμογής της παρ. 1.

Στο πλαίσιο της ανωτέρω επεξεργασίας, το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης αναλαμβάνει την υποχρέωση λήψης και διαρκούς τήρησης των κατάλληλων και αναγκαίων τεχνικών και οργανωτικών μέτρων ασφάλειας των λαμβανομένων στοιχείων και, κατ' ελάχιστον την προστασία των διακινούμενων δεδομένων από κάθε παραβίαση, καθώς και από σκόπιμη ή τυχαία απειλή, ενεργώντας σύμφωνα με το ενωσιακό και εθνικό δίκαιο και, ιδίως, σύμφωνα με τον Γ.Κ.Π.Δ. και τον ν. 4624/2019 (Α' 137).

5. Με απόφαση του Υπουργού Ψηφιακής Διακυβέρνησης δύνανται να καθορίζονται τα ειδικότερα ζητήματα σχετικά με τη λειτουργία της ειδικής ηλεκτρονικής εφαρμογής της παρ. 1, τα τυχόν πρόσθετα στοιχεία τα οποία τηρούνται στην εφαρμογή, οι απαιτούμενες διαλειτουργικότητες με άλλα πληροφοριακά συστήματα ή μητρώα του δημόσιου τομέα, τα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα για την ασφάλεια της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και κάθε αναγκαία τεχνική ή άλλη λεπτομέρεια για την εφαρμογή του παρόντος.

Μεσιτεία Ακινήτων - Δημοσιεύματα ΕπΑΚ Νο 5
Η υποστήριξή της κατηγορίας υπό το πρίσμα του νέου Κώδικα Ποινικής Δικονομίας

ΜΑΡΙΑΝΝΑ ΚΟΥΔΕΛΗ

ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ / ΠΟΙΝΙΚΗ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑ

send