logo-print

Δεκτές για την πολιτογράφηση αλλοδαπών οι άδειες διαμονής για επενδυτική δραστηριότητα, ιδιοκτήτη ακινήτου/επενδυτή και άλλες

Τροποποίηση του Κώδικα Ιθαγένειας - Προσθήκη αδειών διαμονής στους τίτλους που γίνονται αποδεκτοί για την πολιτογράφηση αλλοδαπών

03/04/2018

23/04/2018

Η επένδυση σε τίτλους ή τραπεζική κατάθεση με σκοπό την απόκτηση άδειας διαμονής στην Ελλάδα (Golden Visa)

ΣΠΗΛΙΟΣ ΜΟΥΖΟΥΛΑΣ

ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

Η επένδυση σε τίτλους ή τραπεζική κατάθεση με σκοπό την απόκτηση άδειας διαμονής στην Ελλάδα (Golden Visa)

ΣΠΗΛΙΟΣ ΜΟΥΖΟΥΛΑΣ

ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

Δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως η υπουργική απόφαση σχετικά με την προσθήκη της άδειας διαμονής αόριστης διάρκειας ή δεκαετούς διάρκειας, της άδειας διαμονής για επενδυτική δραστηριότητα καθώς και της άδειας διαμονής ιδιοκτήτη ακινήτου ή μόνιμης άδειας διαμονής επενδυτή, στους τίτλους οριστικής διαμονής που γίνονται αποδεκτοί για την πολιτογράφηση αλλοδαπών.

Σύμφωνα με την απόφαση, στο υπό στοιχείο ε της παραγράφου 1 του άρθρου 5 του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο μόνο της αριθ. 130181/25843/11-11-2014 απόφασης του Υφυπουργού Εσωτερικών (Β’ 3142), προστίθενται περιπτώσεις αη και αθ ως εξής:

«αη) άδεια διαμονής αόριστης διάρκειας ή δεκαετούς διάρκειας σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 22 του ν. 2910/2001 (Α’ 91), όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 3 του άρθρου 32 του ν. 3202/2003 (Α’ 284), της παρ. 2 του άρθρου 91 του ν. 3386/2005 (Α’ 212), της παρ. 1 του άρθρου 39 του ν. 3731/2008 (Α’ 263) και του άρθρου 138 του ν. 4251/2014 (Α’ 80),

αθ) άδεια διαμονής για επενδυτική δραστηριότητα σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 16 του ν. 4251/2014 (Α’ 80), εξαιρουμένων των στελεχών της παρ. 2 του άρθρου 1 της κοινής υπουργικής απόφασης αριθ. 53969/22.10.2014 (Β’ 2928), καθώς και άδεια διαμονής ιδιοκτήτη ακινήτου ή μόνιμη άδεια διαμονής επενδυτή σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 36Α του ν. 3386/2005 (Α’ 212) και του άρθρου 20 Κεφάλαιο Β του ν. 4251/2014 (Α’ 80)».

Σύμφωνα με το νέο άρθρο 5 του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας, αλλοδαπός που επιθυμεί να γίνει Έλληνας πολίτης με πολιτογράφηση πρέπει, μεταξύ άλλων:

Να κατέχει έναν από τους παρακάτω τίτλους νόμιμης διαμονής:

αα) άδεια επί μακρόν διαμένοντος, κατ' εφαρμογή των διατάξεων του π.δ. 150/2006 (ΦΕΚ 160 Α'),

αβ) βεβαίωση ή άλλον τίτλο διαμονής που χορηγείται σε πολίτες κρατών - μελών της Ευρωπαϊκής Ενωσης ή των χωρών ΕΖΕΣ, με βάση τις διατάξεις του π.δ. 106/2007 (ΦΕΚ 135 Α').

αγ) δελτίο ή άλλον τίτλο διαμονής που χορηγείται σε μέλη οικογένειας Έλληνα πολίτη ή πολίτη κράτους - μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή σε γονείς ανηλίκου ημεδαπού, κατ' εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 61, 63 και 94 του ν. 3386/2005,

αδ) δελτίο αναγνωρισμένου πολιτικού πρόσφυγα ή καθεστώς επικουρικής προστασίας ή μέλους οικογένειας κατόχου τέτοιου δελτίου, συμπεριλαμβανομένων και αυτών που έχουν χορηγηθεί, σύμφωνα με τις διατάξεις του προϊσχύσαντος π.δ/τος 61/1999 (ΦΕΚ 63 Α'), καθώς και των προεδρικών διαταγμάτων 90/2008 (ΦΕΚ 138 Α'), 96/2008 (ΦΕΚ 152 Α'), 167/2008 (ΦΕΚ 223 Α') και 81/2009 (ΦΕΚ 99 Α'), όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν,

αε) ταξιδιωτικά έγγραφα ή ειδικό δελτίο που έχουν χορηγηθεί από ημεδαπή αρχή, σύμφωνα με τις διατάξεις της Διεθνούς Σύμβασης της Νέας Υόρκης, περί του καθεστώτος των ανιθαγενών, η οποία έχει κυρωθεί με το ν. 139/1975 (ΦΕΚ 176 Α'),

αστ) δελτίο ή άλλον τίτλο διαμονής ομογενούς κάθε τύπου, εκτός από Ειδικό Δελτίο Ταυτότητας Ομογενούς.

αζ) άδεια διαμονής δεύτερης γενιάς, κατ' εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 108 του N. 4251/2014 (ΦΕΚ 80 Α')

αη) άδεια διαμονής αόριστης διάρκειας ή δεκαετούς διάρκειας σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 22 του ν. 2910/2001 (Α’ 91), όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 3 του άρθρου 32 του ν. 3202/2003 (Α’ 284), της παρ. 2 του άρθρου 91 του ν. 3386/2005 (Α’ 212), της παρ. 1 του άρθρου 39 του ν. 3731/2008 (Α’ 263) και του άρθρου 138 του ν. 4251/2014 (Α’ 80),

αθ) άδεια διαμονής για επενδυτική δραστηριότητα σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 16 του ν. 4251/2014 (Α’ 80), εξαιρουμένων των στελεχών της παρ. 2 του άρθρου 1 της κοινής υπουργικής απόφασης αριθ. 53969/22.10.2014 (Β’ 2928), καθώς και άδεια διαμονής ιδιοκτήτη ακινήτου ή μόνιμη άδεια διαμονής επενδυτή σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 36Α του ν. 3386/2005 (Α’ 212) και του άρθρου 20 Κεφάλαιο Β του ν. 4251/2014 (Α’ 80).

Δείτε αναλυτικά την απόφαση εδώ.

ΛΟΑΤΚΙ+ Δικαιώματα & Ελευθερίες, 2024
Μεσιτεία Ακινήτων - Δημοσιεύματα ΕπΑΚ Νο 5
send