logo-print

Διαδικασία έκπτωσης από ρύθμιση του Νόμου Κατσέλη (ΕιρΑθ 368/2022)

Δεν επέρχεται έκπτωση εάν παραλειφθεί από τον επισπεύδοντα πιστωτή η επίδοση της εξώδικης δήλωσης στους υπολοίπους πιστωτές

27/10/2022

27/10/2022

Αοριστία και Νομική Αβασιμότητα της Αγωγής
Αοριστία και Νομική Αβασιμότητα της Αγωγής

Απαράδεκτη κρίθηκε από το Ειρηνοδικείο Αθηνών αίτηση ανατροπής εκπτώσεως από τη ρύθμιση του Ν. 3869/2010, ως άνευ αντικειμένου και πρόωρα ασκηθείσα, διότι  μέχρι τον χρόνο συζήτησης της αίτησης στο ακροατήριο δεν είχε επέλθει έκπτωση του αιτούντος οφειλέτη ώστε να χωρεί ανατροπή της (ΕιρΑθ 368/2022).

Σύμφωνα με το ιστορικό της υπόθεσης, ο αιτών καθυστέρησε την καταβολή προς μία εκ των πιστωτών του ποσού που υπερέβαινε αθροιστικά την αξία 3 μηνιαίων δόσεων. Κατόπιν εξώδικης δήλωσης της πιστώτριας, ο αιτών εξακολουθούσε να μην είναι συνεπής στην τήρηση της ρύθμισης και, έτσι, η πιστώτρια εξακολούθησε τις ενέργειες της για την έκπτωσή του, καταθέτοντας στην γραμματεία του δικαστηρίου σημείωμα κατ’ άρ. 11 παρ. 2 εδ. β’ του ν. 3869/2010.

Ωστόσο, το δικαστήριο διαπίστωσε ότι δεν επήλθε η εκ του νόμου αυτοδίκαιη έκπτωση του αιτούντος από τη ρύθμιση, καθώς μέχρι τον χρόνο συζήτησης της υπό κρίση αίτησης (ανατροπής εκπτώσεως) δεν έλαβε χώρα επίδοση σχετικής δήλωσης σε όλους τους υπόλοιπους μετέχοντες στη δίκη πιστωτές του αιτούντος.

Συνεπεία της έλλειψης αυτής, μέχρι την ημέρα της συζήτησης δεν είχαν πληρωθεί οι προϋποθέσεις της αυτοδίκαιης έκπτωσης του αιτούντος από τη ρύθμιση, δεδομένου ότι η αυτοδίκαιη έκπτωση του οφειλέτη από τη ρύθμιση επέρχεται από την ημέρα που ο θιγόμενος πιστωτής θα επιδώσει σχετική δήλωση στους υπόλοιπους πιστωτές ακολούθως προς την προαναφερθείσα διάταξη.

Επισημαίνεται ότι τυχόν ολοκλήρωση της διαδικασίας αυτοδίκαιης έκπτωσης του αιτούντος σε χρόνο μεταγενέστερο αυτού της συζήτησης δεν μπορεί να ληφθεί υπόψη από το Δικαστήριο, που λαμβάνει υπόψη πραγματικούς ισχυρισμούς και αποδεικτικά μέσα που προβάλλονται μόνο μέχρι το τέλος της συζήτησης ενώπιόν του κατ’ άρ. 745 και 759 παρ. 4 ΚΠολΔ.

Σημειωτέον ότι δεν λαμβάνονται υπόψη οι προσκομισθείσες από την πιστώτρια εκθέσεις επίδοσης με ημερομηνίες επίδοσης μετά τη συζήτηση της αίτησης ανατροπής εκπτώσεως, για τον λόγο ότι δεν προσκομίστηκαν κατά τη συζήτηση στο ακροατήριο κατ’ άρ. 759 παρ. 4 ΚΠολΔ ούτε στο πλαίσιο προσθήκης- αντίκρουσης της καθ’ ης, αφού δεν κατέθεσε τέτοιο δικόγραφο, ούτε κατόπιν αυτεπάγγελτης συλλογής αποδείξεων του Δικαστηρίου, αλλ’ αντιθέτως προσκομίστηκαν αυτοβούλως από την καθ’ ης στη θυρίδα του Δικαστή σε χρόνο μεταγενέστερο της συζήτησης στο ακροατήριο, με αποτέλεσμα να καθίσταται δικονομικά απαράδεκτη η προσκομιδή τους και να παραβιάζεται κατ’ αυτόν τον τρόπο το δικαίωμα ακρόασης του αιτούντος.

Απόσπασμα απόφασης

Συνεπεία της έλλειψης αυτής, μέχρι την ημέρα της παρούσας συζήτησης δεν είχαν πληρωθεί οι προϋποθέσεις της αυτοδίκαιης έκπτωσης του αιτούντος από τη δικαστική ρύθμιση της με αρ. ΧΧΧΧ/2018 απόφασης του παρόντος Δικαστηρίου, δεδομένου ότι η αυτοδίκαιη έκπτωση του οφειλέτη από τη ρύθμιση επέρχεται από την ημέρα που ο θιγόμενος πιστωτής θα επιδώσει σχετική δήλωση στους υπόλοιπους πιστωτές ακολούθως προς την προαναφερθείσα διάταξη και σύμφωνα με τα εκτιθέμενα και στη μείζονα σκέψη της παρούσας. Επισημαίνεται ότι τυχόν ολοκλήρωση της διαδικασίας αυτοδίκαιης έκπτωσης του αιτούντος σε χρόνο μεταγενέστερο αυτού της παρούσας συζήτησης δεν μπορεί να ληφθεί υπόψη από το παρόν Δικαστήριο, που λαμβάνει υπόψη πραγματικούς ισχυρισμούς και αποδεικτικά μέσα που προβάλλονται μόνο μέχρι το τέλος της συζήτησης ενώπιον του κατ’ άρ. 745 και 759 παρ. 4 ΚΠολΔ, σύμφωνα και με τα αναφερόμενα στη μείζονα σκέψη που προηγήθηκε. (Σημειωτέον ότι δεν λαμβάνονται υπόψη οι προσκομισθείσες από την πρώτη καθ’ ης με αρ. ΧΧΧΧ/Χ-Χ-2021, ΧΧΧΧ/Χ-Χ-2021 και ΧΧΧΧΧ/Χ-Χ-2021 [ημερομηνίες επίδοσης μετά τη συζήτηση της αίτησης ανατροπής εκπτώσεως] εκθέσεις επίδοσης του δικαστικού επιμελητή του Εφετείου Αθηνών με έδρα στο Πρωτοδικείο Αθηνών ΧΧΧΧΧΧ, για τον λόγο ότι δεν προσκομίστηκαν κατά τη συζήτηση στο ακροατήριο κατ’ άρ. 759 παρ. 4 ΚΠολΔ ούτε στο πλαίσιο προσθήκης- αντίκρουσης της καθ’ ης, αφού δεν κατέθεσε τέτοιο δικόγραφο, ούτε κατόπιν αυτεπάγγελτης συλλογής αποδείξεων του Δικαστηρίου, αλλ’ αντιθέτως προσκομίστηκαν αυτοβούλως από την καθ’ ης στη θυρίδα του Δικαστή του παρόντος Δικαστηρίου την Χ-Χ-2021, όπως προκύπτει από την επισημείωση επί του σχετικού φακέλου εντός των οποίων προσκομίστηκαν, ήτοι σε χρόνο μεταγενέστερο της συζήτησης στο ακροατήριο, με αποτέλεσμα να καθίσταται δικονομικά απαράδεκτη η προσκομιδή τους και να παραβιάζεται κατ’ αυτόν τον τρόπο το δικαίωμα ακρόασης του αιτούντος, σύμφωνα και με τη μείζονα σκέψη που προηγήθηκε). Συνεπεία των ανωτέρω, η ως άνω υπό στοιχείο (Β) κρινόμενη αίτηση (ανατροπής εκπτώσεως) τυγχάνει άνευ αντικειμένου και πρόωρα ασκηθείσα και θα πρέπει να απορριφθεί ως απαράδεκτη, αφού μέχρι τον χρόνο συζήτησης στο ακροατήριο δεν συντρέχει έκπτωση του αιτούντος οφειλέτη ώστε να χωρεί ανατροπή της και, άρα, ούτε καταλείπεται πεδίο επέμβασης του Δικαστηρίου στο παρόν στάδιο ούτε συντρέχει άμεσο και ενεστώς έννομο συμφέρον του αιτούντος για παροχή δικαστικής προστασίας.

Δείτε ολόκληρη την απόφαση στο dsanet.gr.

Προκαταρκτική εξέταση - ένορκη διοικητική εξέταση (ΕΔΕ)

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

ΜΑΡΙΑ ΣΤΥΛΙΑΝΙΔΟΥ

ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΟΥΚΑΚΗΣ

Αυτοδύναμα Ασφαλιστικά Μέτρα

Βασίλειος Α. Χατζηϊωάννου

ΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ

send