logo-print

Διαγραφή δικηγόρου κηδεμόνα σχολάζουσας κληρονομιάς από το μητρώο σε περίπτωση αποποίησης διορισμού (ΝΣΚ)

Γνωμοδότηση 20/2018 του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους

17/03/2018

21/03/2018

Κατάχρηση δικαιώματος στο Κληρονομικό Δίκαιο - Συμβολές Αστικού Δικαίου Νο 7

ΓΕΩΡΓΙΟΣ-ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ

ΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

Κατάχρηση δικαιώματος στο Κληρονομικό Δίκαιο - Συμβολές Αστικού Δικαίου Νο 7

ΓΕΩΡΓΙΟΣ-ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ

ΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

Με την υπ' αριθμ. 20/2018 γνωμοδότησή του το Νομικό Συμβούλιο του Κράτους απάντησε σε ερώτημα του Υπουργείου Οικονομικών (Γενική Γραμματεία Δημόσιας Περιουσίας), σχετικά με περίπτωση διαγραφής δικηγόρου-κηδεμόνα σχολάζουσας κληρονομιάς από το Μητρώο του άρθρου 16 του ν. 4182/2013.

Συγκεκριμένα, το ερώτημα προς το ΝΣΚ ήταν το εξής:

Ερωτάται εάν η διαγραφή προσώπου, από το Μητρώο εκτελεστών διαθηκών, εκκαθαριστών, διαχειριστών κοινωφελών περιουσιών ή ιδρυμάτων και κηδεμόνων σχολαζουσών κληρονομιών, που προβλέπεται στο άρθρο 17 παρ. 1 εδαφ. β΄ του ν. 4182/2013, αφορά μόνο στις περιπτώσεις τεκμαιρόμενης (με την άπρακτη πάροδο της τιθέμενης προθεσμίας) άρνησης του διορισμού.

Σύμφωνα με το ΝΣΚ, με το νέο Κώδικα κοινοφελών περιουσιών, οργανώνεται το Μητρώο προσώπων, φυσικών και νομικών, τα οποία έχουν την υποδομή και τεχνογνωσία να ασκούν καθήκοντα εκκαθαριστών, εκτελεστών, διοικητικών και διαχειριστών των κοινωφελών περιουσιών, καθώς και κηδεμόνων σχολαζουσών κληρονομιών, οι οποίοι αποτελούν τον κατ’ εξοχή κινητήριο μοχλό των διαδικασιών διοίκησης και εκκαθάρισης των περιουσιών και καθιερώνεται αντικειμενικός και αδιάβλητος τρόπος επιλογής με κλήρωση.

Ειδικότερα, στο άρθρο 16 προβλέπεται η κατάρτιση και τήρηση Μητρώου στο οποίο θα εγγράφονται, μετά από αίτησή τους, πρόσωπα, φυσικά και νομικά, που επιθυμούν την άσκηση καθηκόντων εκτελεστών διαθηκών, εκκαθαριστών και διαχειριστών κοινωφελών περιουσιών ή ιδρυμάτων και κηδεμόνων σχολαζουσών κληρονομιών.

Η εγγραφή στο Μητρώο, κατόπιν αιτήσεως των ενδιαφερομένων, διασφαλίζει ότι τα πρόσωπα αυτά θα συμμετέχουν στα σχετικά έργα με τη βούλησή τους, γεγονός που θα περιορίσει κατά πολύ την άρνηση αποδοχής του διορισμού τους, ενώ ο διορισμός τους μετά από κλήρωση εγγυάται διαφάνεια κατά τη διαδικασία επιλογής και ίσες ευκαιρίες διορισμού για όλους του εγγεγραμμένους.

Όταν προκύπτει ανάγκη διορισμού προσώπων είναι υποχρεωτικός ο διορισμός από το Μητρώο, ύστερα από κλήρωση προσώπων που έχουν την επαγγελματική τους έδρα στον τόπο άσκησης των σχετικών καθηκόντων και η αποδοχή του διορισμού είναι υποχρεωτική, επί ποινή διαγραφής από το Μητρώο (βλ. αιτιολογική έκθεση του νόμου και μελέτη του Γ. Σχοινοχωρίτη με τίτλο «Το νέο καθεστώς του Κώδικα Κοινωφελών Περιουσιών. Εξέταση μερικών βασικών καινοτομών» Ελλ. Δνη 5/2015 σελ. 1297).

Περαιτέρω, στο άρθρο 17 ρυθμίζονται μεταξύ άλλων και η διαδικασία του διορισμού του εκκαθαριστή, με απόφαση της αρμόδιας αρχής, από το Μητρώο του προηγούμενου άρθρου και η αποδοχή του διορισμού του. Για την περίπτωση άρνησης του διορισμού προβλέπεται ως ποινή η διαγραφή του από το Μητρώο.

Εν όψει του ότι η διαγραφή από το Μητρώο δεν συναρτάται με συγκεκριμένο τρόπο έκφρασης της άρνησης του διορισμού, του νόμου μη διακρίνοντος, συνάγεται ότι η διαγραφή επιβάλλεται σε οποιαδήποτε περίπτωση άρνησης του διορισμού, είτε ρητώς εκφρασμένης, είτε τεκμαιρόμενης (με την άπρακτη πάροδο της προθεσμίας των 15 ημερών από την κοινοποίηση στον διοριζόμενο κηδεμόνα της πράξης διορισμού του), είτε τυχόν αιτιολογημένης, είτε αναιτιολόγητης.

Η εν λόγω ρύθμιση εφαρμόζεται αναλογικά και στους κηδεμόνες σχολάζουσας κληρονομίας, κατά νομοθετική παραπομπή του άρθρου 62 παρ. 1 του ν. 4182/2013, περίπτωση που αφορά το ερώτημα.

Κατ’ ακολουθία των προεκτεθέντων, το ΝΣΚ απάντησε ότι η διαγραφή κηδεμόνα σχολάζουσας κληρονομίας από το Μητρώο του άρθρου 16 του ν. 4182/2013, επιβάλλεται σε περίπτωση ρητής ή και τεκμαιρόμενης άρνησης αποδοχής του διορισμού του, σύμφωνα με το άρθρο 17 παρ.1 εδαφ. β΄ του ίδιου νόμου.

Δείτε αναλυτικά τη γνωμοδότηση εδώ.

Η ανακοπή του άρθρου 933 ΚΠολΔ

ΑΝΤΩΝΗΣ ΒΑΘΡΑΚΟΚΟΙΛΗΣ

ΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗ

Θετικές προϋποθέσεις αναγνώρισης και εκτέλεσης αλλοδαπών διαιτητικών αποφάσεων - Ερμηνεία του άρθρου IV της Σύμβασης της Νέας Υόρκης

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΠΑΜΠΙΝΙΩΤΗΣ

ΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΔΙΑΙΤΗΣΙΑ ΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΔΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΔΙΕΘΝΕΣ ΔΙΚΑΙΟ